Presentatie Netwerkschool 2.0, 24 Maart 2009, Parell

of 32 /32
De Netwerkschool De Bilt, 24 maart 2009

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie Netwerkschool 2.0, 24 Maart 2009, Parell

 • 1. De Netwerkschool De Bilt, 24 maart 2009

2. Inhoud

 • De Argumentenfabriek
 • De Netwerkschool
 • Experiment de Netwerkschool
 • Netwerkschool 3.0

3. De Argumentenfabriek 4. De Argumentenkaart 5. De Informatiekaart 6. De Feitenkaart 7. De Visuele Samenvatting 8. Procesbegeleiding de Netwerkschool 9. De Netwerkschool 10. De Netwerkschool

 • Urgentie : het onderwijs staat onder druk
 • Ambitie : verdubbelen van het rendement van de onderwijseuro
 • Vraag : Hoe zou het onderwijs eruit kunnen zien als we vandaag de dag overnieuw zouden kunnen beginnen?

11. Een bedrijfsmodel als denkkader 12. Bedrijfsmodel als denkkader

 • Structuur
 • Frisse blik
 • Bedrijfsvoering

13. De Netwerkschool 1.0

 • Voor alle mensen boven de twaalf
 • Kaartenboek de Netwerkschool (2006)
 • Een website ( www.netwerkschool.nl )
 • Dagen van de Netwerkschool (2007)
 • Het Innovatieplatform (februari 2008)

14. Netwerkschool 2.0

 • Specifiek voor het mbo
 • Negen scholen (ROCs en AOCs)
 • Vier denktanks
 • Een kleine twintig denksessies
 • Opbrengst samengevat in kaartenboek

15. De formule van Netwerkschool 2.0 16. Formule van de Netwerkschool (1)

 • 1) Aandacht
  • Er is altijd persoonlijke aandacht voor de student (studiebegeleider, leerlingvolgsysteem)
 • 2) Cultuur
  • De Netwerkschool heeft een expliciete organisatiecultuur

17. Formule van de Netwerkschool (1)

 • 3) Tijd
  • De school is het hele jaar open
  • Studenten zijn 36 uur per week met school bezig (meer contacturen)
 • 4) Maatwerk
  • Studenten volgen modules in hun eigen tempo (zittenblijven kan niet)
  • Het leren en toetsen gebeurt in de digitale leeromgeving

18. Formule van de Netwerkschool (3)

 • 5) Netwerkbeheer
  • De school werkt nauw samen met het bedrijfsleven en met oud-studenten
 • 6) Maatschappelijke rendement
  • Studentenondernemingen leveren tegen betaling diensten aan de omgeving

19. Belofte Netwerkschool

 • Beter onderwijs tegen lagere kosten

20. Hoe nu verder? Experiment de Netwerkschool 21. Hoe nu verder?

 • Netwerkschool 2.0 is uitgangspunt voor verdere kennisontwikkeling
 • Netwerkschool 2.0 vormt de basis voor Experiment de Netwerkschool

22. 23. Experiment de Netwerkschool (1)

 • De Netwerkschool is geen modelschool maar een model voor een school
 • Scholen moeten ermee aan de slag
 • Experimentele opzet: wetenschappelijk aantoonbaar beter onderwijs
 • Dit idee is omhelsd door het Innovatieplatform en door OCW

24. Experiment de Netwerkschool (2)

 • Vijf nog te selecteren scholen zetten een opleiding op volgens het gedachtegoed van de Netwerkschool.
 • Het gaat om deintegrale implementatievan het model
 • Scholen maken hiertoe hun eigen plan(Netwerkschool 3.0)
 • De beste plannen worden geselecteerd door stichting.
 • Wetenschappelijke monitoring (SCO Kohnstamm/ Tier)
 • Looptijd experiment: 2010-2015
 • Financiering: kosten experiment worden voor 80 procent betaald uit FES-middelen

25. Experiment de Netwerkschool (3)

 • Financiering: FES-gelden
  • Eerste ronde
  • Tweede ronde
   • maart:Fes-voorstel ingediend;
   • juni:beoordeling CPB;
   • juli: ambtelijke besluitvorming;
   • augustus:ministerraad beslist;

26. Experiment de Netwerkschool (4)

 • Beoogd tijdpad:
 • Uitnodiging scholen (december 2008)
 • Aangemeld voor deelname: 12 scholen (maart 2009)
 • Plannen maken (Netwerkschool 3.0) (mei-augustus 2009)
 • Akkoord ministerraad Fes middelen (augustus 2009)
 • Selectie scholen (september 2009)
 • Opzet experimentele opleidingen (vanaf oktober 2009)
  • Training docenten en schoolleiders
  • Ontwikkeling digitale leermiddelen
  • Etc.
 • Start experimentele opleidingen (2010)
 • Afronding experiment (2015)
 • Evaluatie en transfer (2011-2016)

27. Netwerkschool 3.0 28. Aangemelde scholen

 • Clusius College
 • Drenthe College
 • Edudelta Onderwijsgroep
 • ID College
 • Nova College
 • ROC Eindhoven
 • ROC Flevoland
 • ROC Mondriaan
 • ROC Tilburg
 • ROC van Amsterdam
 • ROC Zeeland
 • Sint Lucas

29. Netwerkschool 3.0

 • Doelen:
  • uitvoeringsplan maken, met oog op deelname experiment
  • Collectieve vraagstukken gezamenlijk uitwerken, bijvoorbeeld:
   • de pedagogisch didactische consequenties
   • De praktische uitwerking van de netwerkfuncties
   • De functionele eisen aan de inrichting van de ICT
   • Professionalisering

30. Vragen? 31. Voor meer informatie zie:www.marktplaatsmbo.nl 32.