Presentatie nationale email benchmark 2011

37
Een initiatief van de DDMA E-mail commissie ESP i.s.m. de DDMA E-mail commissie Onderzoek & Educatie

description

First email marketing bechmark in the Netherlands, executed by the DDMA council and presented by CloseContact during

Transcript of Presentatie nationale email benchmark 2011

Page 1: Presentatie nationale email benchmark 2011

Een initiatief van de DDMA E-mail commissie ESPi.s.m. de DDMA E-mail commissie Onderzoek & Educatie

Page 2: Presentatie nationale email benchmark 2011

Deelnemers E-mail Benchmark 2011

Page 3: Presentatie nationale email benchmark 2011

i.s.m. Commissie Onderzoek & Educatie

Mick Lodder

Hans Meijer & Pim van den Boogaard

Page 4: Presentatie nationale email benchmark 2011

Nationale E-mail Benchmark, waarom?

Professionalisering van de e-mail industrie Data van meerdere ESP’s Tool voor marketeers om de eigen e-mail marketing

activiteiten te toetsen t.o.v. anderen Onafhankelijke status van DDMA (opzet en uitvoering)

Page 5: Presentatie nationale email benchmark 2011

Opzet benchmark

Doel Inzicht in de Nederlandse verzending van EDM’s (Electronic

Direct Mail) in 2011 op brancheniveau

Methode Iedere ESP heeft data van verzonden EDM’s (met

toestemming vd klant) verzameld Geanonimiseerd > data is niet herleidbaar tot een klant Databestand alleen inzichtelijk voor DDMA onderzoeker Per EDM zijn metrics en kenmerken aangeleverd

Page 6: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics

Accepted Rate (AR) Hard Bounce Rate (HBR) Soft Bounce Rate (SBR) Unique Confirmed Open Rate (COR) Unique Click Through Rate (CTR) Click to Open Rate (CTO)

De metrics zijn conform de internationale standaard SAME1 gedefinieerd.

1 The S.A.M.E. Project: Support the Adoption of Metrics of Email. Email Experience Council of the Direct Marketing Association. Juni 2010.

Page 7: Presentatie nationale email benchmark 2011

Kenmerken

Branche (34 verschillende branches)

Target (B2C , B2B)

Type (Marketing, Service/transactional, Editorial, Research, Other)

Focus (Acquisition, Loyalty, Promotional, Retention, Other)

Verzenddag (maandag t/m zondag)

Omvang (gecategoriseerd)

Page 8: Presentatie nationale email benchmark 2011

Internationale oriëntatie

Ligt onze e-mail marketing performance hoger, gelijk of lager dan in België?

Page 9: Presentatie nationale email benchmark 2011

Nationale E-mail Benchmark 2011

De Nationale E-mail Benchmark omvat gedetailleerde resultaten gebaseerd op 130.477 verzonden EDM’s binnen Nederland in 2011. Met deze EDM’s zijn in totaal ruim 1,15 miljard e-mails verstuurd.

Page 10: Presentatie nationale email benchmark 2011

Branche

Page 11: Presentatie nationale email benchmark 2011

Target

Van 99.389 verzonden EDM’s is vastgelegd welke target van toepassing is. 18,8% is verzonden door bedrijven werkzaam in B2B en 81,2% daarvan in B2C.

Page 12: Presentatie nationale email benchmark 2011

Type

Van 31% van de EDM’s in deze benchmark is bekend welk type e-mailing het betrof. Veruit het grootste gedeelte bestond uit marketing e-mails (51,1%).

Page 13: Presentatie nationale email benchmark 2011

Focus

Welk doel hebben de verzonden EDM’s in 2011 gehad? Dit is van 31% van de EDM’s bekend. Met 51,2% was retentie veruit het meest beoogde doel van EDM’s. Loyalty en promotie-doelen werden in 17,3% en 14,8% van de gevallen nagestreefd.

Page 14: Presentatie nationale email benchmark 2011

Verzenddag

Wat zijn de populaire verzenddagen om EDM’s te sturen? Het blijkt dat op donderdag het meest wordt gemaild (20,8%), gevolgd op korte afstand door de dinsdag met 19,3%.

Page 15: Presentatie nationale email benchmark 2011

Omvang e-mailbestand

De 130.477 geanalyseerde EDM’s hebben uiteraard een zeer verschillende omvang. In de meeste gevallen (55,9%) de EDM’s uit minder dan 1.000 e-mails bestonden. 21,6% valt in de categorie 1.000 tot 5.000 e-mails.

Page 16: Presentatie nationale email benchmark 2011

Representativiteit

Het aantal kleine EDM’s (EDM’s met minder dan 1.000 e-mailadressen) is in deze benchmark relatief groot (55,9%). Dit beïnvloedt de totaal gemiddelde van de gemeten waardes.

Daarom worden de gemiddelde metrics weergegeven van:- alle EDM’s- EDM’s groter dan 1.000 e-mailadressen

Kijkt u daarom vooral naar de gemiddelde metrics van de grotere EDM’s (EDM’s groter dan 1.000 e-mailadressen). Deze geven vaak een realistischer beeld van de resultaten.

Page 17: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics

Gemiddelde metrics van:

- alle EDM’s

- EDM’s groter dan 1.000 e-mailadressen

Gemiddelde metrics per kenmerk:

- Target

- Type

- Focus

- Omvang e-mailbestand

Page 18: Presentatie nationale email benchmark 2011

Gemiddelde metrics

Page 19: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Target

Page 20: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Type (1)

Page 21: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Type (2)

Page 22: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Focus (1)

Page 23: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Focus (2)

Totale bestand

E-mailbestand > 1.000

Page 24: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Omvang e-mailbestand (1)

Page 25: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Omvang e-mailbestand (2)

Totale bestand

Page 26: Presentatie nationale email benchmark 2011

Metrics per Branche

Als marketeer vindt u voornamelijk uw eigen branche interessant en wilt u uzelf in de verschillende metrics met branchegenoten vergelijken.

We geven daarom de gemiddelde metrics per branche in een apart hoofdstuk weer. Op deze manier heeft u in één oogopslag uw vergelijkingsmateriaal voor handen.

In deze presentatie een voorbeeld van de branches ‘Listbroker’ en ‘Retail’.

Page 27: Presentatie nationale email benchmark 2011

Listbroker - Metrics

De metrics zijn gebaseerd op 4.416 EDM’s (3,4% van het totaal).

37,4% van deze EDM’s bestaan uit minder dan 1.000 e-mails en 22,5% uit 1.000 tot 5.000 e-mails.

Woensdag was met 26,7% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door donderdag (22,1%) en dinsdag (21,9%).

Page 28: Presentatie nationale email benchmark 2011

Listbroker – Metrics (1)

Page 29: Presentatie nationale email benchmark 2011

Listbroker – Metrics (2)

Page 30: Presentatie nationale email benchmark 2011

Retail - Metrics

De metrics zijn gebaseerd op 8.231 EDM’s (6,3% van het totaal).

40,8% van deze EDM’s bestaan uit minder dan 1.000 e-mails en 18,5% uit 1.000 tot 5.000 e-mails.

Donderdag was met 19,1% de meest populaire dag om een EDM te verzenden, gevolgd door woensdag met 18,7%. In vergelijking met het gemiddelde is er relatief veel in het weekend gemaild (6,1% op zaterdag en 8,1% op zondag).

Page 31: Presentatie nationale email benchmark 2011

Retail – Metrics (1)

Page 32: Presentatie nationale email benchmark 2011

Retail – Metrics (2)

Page 33: Presentatie nationale email benchmark 2011

Terugblik

Al met al zijn we goed te spreken over de eerste NL benchmark.

Positief was de: Samenwerking tussen ESP’s binnen de commissie, hun bijdrage en

vertrouwen Samenwerking tussen DDMA en commissie ESP’s en Onderzoek &

Educatie

Uiteraard waren er ook mindere kanten, zoals: Ondanks toezeggingen, last-minute beslissen geen bijdrage te (kunnen)

leveren aan de benchmark door partijen Categorisatie omvang e-mailbestand

Daar trekken we lering uit voor de toekomst.

Page 34: Presentatie nationale email benchmark 2011

Belangrijkste vraag

Wat vinden de ‘eindgebruikers’ (de marketeers) van de Benchmark?

Page 35: Presentatie nationale email benchmark 2011

Vooruitblik (next steps)

Verbreding van de participatie (meer ESP’s en meer klanten van de ESP’s)

Verbeterde kwaliteit van opgeleverde data (meer volledig en voorzien van alle kenmerken)

Snellere ‘time-to-market’ (rapportage eerder in het jaar) Data definitie verder uitbreiden Automatisering van benchmarkprocessen in een thirdparty

applicatie Data vergelijken met internationale partijen (SAME)

Page 36: Presentatie nationale email benchmark 2011

Tot slot de stelling…

Land AR SBR/HBR

COR CTR CTO

België 94,04% 5,96% 20,58% 5% 24,28%

Nederland 98,45% 1,77% 33,97% 8,11% 22,13%

Page 37: Presentatie nationale email benchmark 2011

Met dank aan

E-mail commissie ESP

E-mail commissie Onderzoek & Educatie