Presentatie Michael Mehrow

of 25 /25
Windesheim zet kennis in werking Voorkomen is beter dan genezen

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Michael Mehrow

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Voorkomen is beter dan genezen

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Voorstellen

  Visie veiligheid Hogeschool Windesheim

  Crisissituaties Hogeschool Windesheim + leerpunten

  CMT

  Aansluiting best practices

  Skills and drills

  Apps

  Crissiscommunicatie

  Nazorg

  Wat komt er aan bod

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Michael Mehrow, Adviseur Veiligheid & Hoofd BHV

  Hogeschool Windesheim 2011-heden

  Voorzitter Platform Veiligheid & Beveiliging HBO

  Voorzitter Werkgroep Crisismanagement Project Integraal

  Veilig Hoger Onderwijs (IVHO)

  2003 - 2011 Hoofd beveiliging JJI Rentray Lelystad

  1982 - 2003 Koninklijke Marechaussee

  Wie ben ik?

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van het primaire proces in onze school.

  Veiligheid heeft namelijk een directe relatie met onderwijsprestaties,

  onderwijskwaliteit, sociale verbanden, pedagogisch klimaat en het welzijn van onze

  studenten en werknemers.

  Het begrip veiligheid gaat evengoed over de fysieke ruimte en het gebruik ervan als

  over de interactie tussen mensen binnen de onderwijsinstelling. Onze school moet

  een plek zijn waar mensen gerust kunnen zijn over de veiligheid en hun functioneren

  niet belemmerd zien door risicos of incidenten. Dus moet ons veiligheidsbeleid een

  pedagogische visie op de omgang met conflicten bevatten. Er is geen ruimte voor

  agressie en geweld, maar alle ruimte voor de bijdrage van werknemers n studenten

  aan de veiligheid in school. We streven ernaar dat ouders, hulpinstellingen, lokale

  autoriteiten en het rijk met onze school samenwerken bij de waarborging van de

  veiligheid.

  Visie op veiligheid hogeschool Windesheim

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Journalistiek

  Storm

  Marburgvirus

  Opening Hogeschooljaar

  enz

  Crisissituaties Windesheim (in mijn tijd)

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Vrij omgegaan met het geven van cijfers

  Media

  Circus start

  Mediavragen

  Persconferenties

  Kortom Windesheim stond in de schijnwerpers

  Journalistiek crisis 2011

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Hoe is dit team op Windesheim ingericht?

  Crisis Management Team

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  CvB: CvB (voorzitter)

  Verv. : CvB-lid

  Support: Directeur Support

  Verv. : Manager Support

  Bedrijfsvoering: Directeur Bedrijfsvoering

  Verv. : Manager ICT

  Communicatie: Manager Com.

  Verv. : Medewerker Com.

  Vastgoed & Facilities: Manager V & F

  Verv. : teamleider V & F

  Plotters

  Crisis Management Team Windesheim

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Crisis Windesheim Flevoland - Directeur

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Crisis Domein - Directeur

  Crisis Buitenland - International Office

  Woordvoerder

  Aanvulling CMT

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  CMT Windesheim heeft de volgende ondersteuningsteams:

  Crisis telefoonteam

  Ondersteuningsteam Communicatie

  Ondersteuningsteam Vastgoed & Facilities

  Ondersteuningsteam ICT

  Ondersteuningsteam Personeel

  Ondersteuningsteam Studentenadministratie

  Ondersteuningsteam College van Bestuur

  Bedrijfsondersteuningsteam (BOT)

  International office

  Wie kunnen er ondersteunen?

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Situatie

  Windesheim Flevoland

  Zwolle Campus

  Storm 5 december 2013

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Gevolg

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Vergadermethodiek:

  BOB procedure;

  - Beeldvorming

  - Oordeelsvorming

  - Besluitvorming

  Situatie

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  30 minuten voor de opening

  mijn mobiele telefoon gaat over

  Mediawatchers onderschepten meerdere berichten met de

  volgende inhoud:

  1. Our days are count

  2. Practice what you preach

  3. Locatie Windesheim

  4. Op Facebook met foto

  Opening Hogeschooljaar 2015

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Wat zou U doen?

  Foto geprint en verspreid onder de huismeesters

  Politie gevraagd om analyse en hun mening

  CvB ingelicht

  Deelnemerslijsten laten checken of betrokkene hier op

  stond

  Michael

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  2011

  Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IVHO)

  Platform Veiligheid & Beveiliging HBO

  2 december 2016

  Convenant tussen

  Platform Beveiliging Nederlandse Universiteiten

  &

  Platform Veiligheid & Beveiliging HBO

  Aansluiting best practices

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Hier worden producten ontwikkelt voor en door het HO.

  Alle instellingen kunnen elkaar bereiken om informatie uit

  te wisselen

  De producten die ontwikkeld worden binnen de fases

  worden gratis beschikbaar gesteld voor het HO

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Voorlichtingsfilm BHV

  Nieuwe medewerkers instructie

  Brief Docent als ontruimer

  Ontruimingsoefeningen

  Maatwerkvoorlichtingen o.a.

  Studeren met een functiebeperking

  Skils & drills (zelfredzaamheid) studenten/medewerkers

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Waar zijn mijn BHV-ers?

  BHV app

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Aanleiding ICE app

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Deze app is een tool om mensen te informeren tijdens

  crisis situaties

  Deze app stuurt push notificaties naar de users

  Deze app helpt om tijdens crisis situaties de crowd te

  sturen (crowd management)

  Verdeeld in 2 applicaties , zenden en ontvangen

  Kan genstalleerd worden op Apple en Android

  Ondersteuning door studenten van ICE-TM

  Doel ICE app

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  Aparte tak van sport

  Er is een crisiscommunicatieplan

  Afspraken met de VeiligheidsRegio (VR)

  Er wordt Opgeleid, geTraind en geOefend (OTO)

  Crisiscommunicatie

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

  BOT

  Collegiale opvang

  Veiligheidsregio

  Ghor en psychosociale opvang na rampen

  Nazorg Windesheim

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

 • W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g