Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

of 32 /32
Cubiss Mediawijsheid Angeliek van der Zanden & Jeroen van Beijnen Adviseurs Cubiss Onderwijscongres Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven, 1 april 2009

description

Presentatie over mediawijsheid en 23 dingen voor het onderwijscongres van de Openbare Bibliotheek Eindhoven.

Transcript of Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Page 1: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

MediawijsheidAngeliek van der Zanden & Jeroen van BeijnenAdviseurs Cubiss

Onderwijscongres Eindhoven, Bibliotheek Eindhoven, 1 april 2009

Page 2: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wat is Mediawijsheid? (raad voor cultuur 2005)

“Alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die mensen nodig hebben om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen”

Actief burgerschap ↔ 1,6 miljoen

digibeten in Nederland

Page 3: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Page 4: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Voorbeelden mediagebruik

Internetbankieren On-line boeken/cd’s kopen Gebruikersrecensies van consumenten over producten Medicijnen kopen op internet Belastingdienst stuurt geen formulieren meer toe K3: totaalconcept Gamercial

Page 5: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Raad voor CultuurRaad voor Cultuur

Kinderen moeten mediawijs worden om te kunnen opgroeien Kinderen moeten mediawijs worden om te kunnen opgroeien tot bewuste, actieve en kritische burgers. tot bewuste, actieve en kritische burgers.

Mediawijsheid is een noodzakelijke voorwaarde voor actieve Mediawijsheid is een noodzakelijke voorwaarde voor actieve deelname aan het maatschappelijke procesdeelname aan het maatschappelijke proces

Het gaat niet om het af- of beschermen van kinderen voor Het gaat niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hun (en hun ouders) te leren negatieve invloeden, maar om hun (en hun ouders) te leren hoe met de media om te gaan. hoe met de media om te gaan.

Page 6: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Jongeren en mediawijsheid

… % van de gezinnen met tieners hebben een computer met internet

… % van de tieners heeft een computer op de eigen kamer … % van de tieners gebruikt MSN … % van de tieners gebruikt een webcam bij het MSN’en … % van de tieners zegt de juistheid van informatie op internet te

checken … %van de ouders weet dat de kinderen een eigen website hebben Gewenst gedrag wordt overschat; ongewenst gedrag onderschat

98

55

95

50

45

45

Page 7: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Rol van de MediaRol van de Media nu en in de toekomstnu en in de toekomst

Page 8: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

MediabewustzijnMediabewustzijn

KennisKennis Kennis van diverse media en hun gebruik.Kennis van diverse media en hun gebruik.Mediaboodschappen kunnen analyseren en in een Mediaboodschappen kunnen analyseren en in een context plaatsencontext plaatsen

VaardigheidVaardigheid Knoppen kunnen bedienenKnoppen kunnen bedienenMedia inhouden / producten kunnen makenMedia inhouden / producten kunnen makenBeelden kunnen lezenBeelden kunnen lezenInformatie kunnen vinden en gebruikenInformatie kunnen vinden en gebruikenBetrouwbaarheid kunnen bepalenBetrouwbaarheid kunnen bepalen

MentaliteitMentaliteit Media zowel actief als passief kunnen Media zowel actief als passief kunnen gebruikengebruikenBewust zijn van eigen handelen binnen mediaBewust zijn van eigen handelen binnen media

Page 9: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Rol onderwijs en rol bibliotheken

Onderwijs: mediawijsheid geen apart vak Kerndoelen basisonderwijs Kerndoelen voortgezet onderwijs

Bibliotheek: Lokaal loket mediawijsheid Aanstellen mediacoaches

Page 10: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Lokaal loket mediawijsheid

Diverse doelgroepen: Kinderen/jongeren in de bibliotheek Onderwijs: leerkrachten/docenten/mediathecarissen Ouders Senioren Laaggeletterden

In samenwerking tussen diverse organisaties en partners

Page 11: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Page 12: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Digitale generatie: homo zappiens “Oude” generaties: homo sapiensDigitale generatie: homo zappiens “Oude” generaties: homo sapiens

Hoge snelheidHoge snelheid Multi taskingMulti tasking Niet-lineaire aanpakkenNiet-lineaire aanpakken Trial and errorTrial and error Leren door te spelenLeren door te spelen

Is verbondenIs verbonden Werkt samen, deeltWerkt samen, deelt ActiefActief Instant profijtInstant profijt FantasieFantasie

Media ZIJN hun wereldMedia ZIJN hun wereld

Gewone snelheidGewone snelheid Mono taskingMono tasking Lineaire aanpakkenLineaire aanpakken Lezen eerstLezen eerst Scheiden van leren en Scheiden van leren en

spelenspelen Is alleenIs alleen Competitief, defensiefCompetitief, defensief PassiefPassief GeduldGeduld RealiteitRealiteit

Media zijn EEN middelMedia zijn EEN middel

Page 13: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Page 14: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Professionaliseren intermediairs

Nationale Opleiding Mediacoach 23 Dingen

Page 15: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Nationale Opleiding Mediacoach

Doelgroep: bibliothecarissen, mediathecarissen, leerkrachten primair onderwijs, docenten voortgezet onderwijs, educatief medewerkers van culturele instellingen, medewerkers in de jeugdhulpverlening.

Doel: deelnemers op te leiden tot MediaCoaches: functionarissen die in staat zijn om zelfstandig en op didactisch verantwoorde wijze mediaprojecten te initiëren (HBO-niveau). Nu: 300.

Praktisch: 5 dagen/10 dagdelen; op diverse plekken in het land;www.nomc.nl

Page 16: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Page 17: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie heeft er na afloop van een workshop, cursus of congres wel eens aan een collega verteld wat hij of zij daar gedaan en geleerd heeft?

Page 18: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie heeft dit wel eens via een weblog gedaan?

Page 19: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie leest er kranten en tijdschriften om het nieuws en zijn vakkennis bij te houden?

Page 20: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie doet dit ook via RSS?

Page 21: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie stuurt er wel eens een link van een interessante website door naar een collega?

Page 22: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

CubissWie houdt deze links ook online bij?

Page 23: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie heeft er wel eens een deelnemerslijst moeten bijhouden?

Page 24: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie heeft hier Google Docs voor gebruikt?

Page 25: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Wie laat er wel eens foto’s of plaatjes aan zijn vrienden, kennissen en collega’s zien?

Page 26: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

CubissWie heeft deze foto’s wel eens bewerkt en online gezet?

Page 27: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Page 28: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Omdat de wereld verandertDoor de opkomst van het internet zijn er een hoop nieuwe internet toepassingen beschikbaar gekomen die door organisaties ingezet kunnen worden.

Page 29: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Deelnemers kennis laten maken met nieuwe internet technologieën. En hiermee leren werken.

Deelnemers motiveren om de ontwikkelingen rondom deze nieuwe technologieën bij te houden en toe te passen.

Page 30: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

3 tot 4 maanden

23 opdrachten (individueel uitvoeren)

6 tot 10 deelnemers (groepje om kennis uit te wisselen)

1 coach (om groep te ondersteunen)

Page 31: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

WeblogsRSS-feeds

Foto’s en afbeeldingen onlineSocial bookmarkingWiki’s

Online kantoortoepassingen

Podcast’s en videoSociale netwerken

Bibliotheek Onderwijs en web 2.0

Page 32: Presentatie mediawijsheid en 23 dingen

Cubiss

Basisniveau ZelfvertrouwenTeambuildingKennisdelingBuzzVerborgen talenten