Presentatie

Click here to load reader

 • date post

  18-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  655
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Leo Van Audenhove, directeur Mediawijs.be

Transcript of Presentatie

 • 1. 29/03/13 1

2. Ontstaan Oproep tot oprichting Kenniscentrum Zomer 2012 Consortium van 13 partners Werkveld Mediawijsheid Wetenschappelijke veld iMinds als indienende instantie29/03/132 3. ConsortiumpartnersWerkveldWetenschappelijke PartnersLINC vzwiMinds SMIT-MICT-ICRIMediaravenMIOS Universiteit AntwerpenMAKS vzwCemeso -Vrije Universiteit BrusselREC RadiocentrumThomas More - MemoriStuurgroep Volwassenenonderwijs Katholieke Hogeschool LimburgProvinciale Hogeschool Limburg 29/03/133 4. Sturende Ideen Meerwaarde creren voor en met het werkveld Online kennisplatform als centrale koepel voor sector Analyseren en uitwisselen van kennis en praktijken Voornamelijk intermediaire rol Nieuwe manier van samenwerking stimuleren Multi-stakeholder consultatie processen Multi-stakeholder projecten Brug tussen werkveld - private sector publieke sector29/03/134 5. Organisatie Oprichting Centrale HUB Gebaseerd op expertise uit het werkveld en sector Samenbrengen experten op n fysieke plaats Snelle start mogelijk Gedragen door de sector Binnen iMinds Commitment tot ondersteuning Infrastructuur en ondersteunende diensten Sluit aan bij opdracht Brug tussen werkveld industrie Gespecialiseerd in multi-stakeholder werking29/03/13 5 6. Werking Mediawijs.beiMinds MediaStuurgroepDagelijks Bestuur Centrale HUBConsortiumoverlegOverlegplatformen 29/03/136 7. Centrale HUB Dagelijks BestuurLeo Van Audenhove - DirecteurLaure Van Hoecke - NetwerkcordinatorAnnet Daems - ProjectmanagerPieter Verdegem iMinds Digital SocietyIlse Marin iMinds Digital SocietyElke Boudry - Cordinator KennisplatformCarmen Van Puyenbroeck Vormingscord. JongerenKarolien Stockx Vormingscordinator VolwassenenSanne Hermans - Communicatieverantwoordelijke 7 8. StuurgroepNaam OrganisatieAndy DemeulenaereMediaravenIlse Van GorpVSNG & DigidakMaggy Beyers Medianet VlaanderenPhilippe Van Meerbeeck VRTJan De Craemer Departement ONDCaroline Uyttendaele Departement CJSMDirk TerrynCanon CultuurcelDebbie EsmansKabinet Minister LietenMary BerkhoutExpert - Mediawijzer.net (NL)Katia Segers Expert - CemesoMartijn BaliMinds MediaLeo Van AudenhoveMediawijs.bePieter VerdegemMediawijs.be 8 9. MissieMediawijs.be wil alle burgers vandaag en morgen in staat stellen om zich bewust, kri:sch en ac:ef te bewegen in een gemedia:seerde samenleving. Het speelt een cordinerende en inspirerende rol binnen het mediawijsheidsveld. Het doel van Mediawijs.be is het versterken van mediawijsheids-ini:a:even, door partners uit het werkveld, de private en de publieke sector samen te brengen in overleg en samenwerkingstrajecten. Het speelt een ac:eve rol in visie- en beleidsontwikkeling met en voor de sector. Door kennis- en prak:jkontwikkeling draagt het bij tot innova:e op het niveau van inhoud, projecAormulering en werking. 29/03/13 9 10. Centrale Doelstellingen Overleg en Cordinatie Innovatie en Synergie Praktijk en methodieken Kennisopbouw en deling Visie en beleidsontwikkeling 29/03/1310 11. Overleg en Cordinatie Oprichting van 6 overlegplatformen Competenties Volwassenen en Mediawijsheid Auteursrechten Interpersoonlijke communicatie ReclamewijsheidGaming Doelstelling Multi-stakeholdersamenstelling Specifiek rond themas werken Identificeren van actuele noden Verkennen van potentieel voor samenwerking Creren van breder draagvlak Ontwikkeling lange termijnvisie29/03/13 11 12. Innovatie en Synergie Multi-stakeholder projecten Samenbrengen partners gezamelijke projecten Werkveld private sector publieke sector Gentegreerde projecten Nieuwe aanpakken en praktijken Jaar 1: Speerpuntprojecten Jaar 2: Pilootprojecten / open call 29/03/1312 13. I & S: Jaar 1: Speerpuntprojecten Toolkit Mediawijsheid MAKS vzw & SMIT-VUB Analyse mediaprofielen van jongeren Ontwikkeling en analyse van gehanteerde methodieken Digtal storytelling, games, digitale portfolio, etc. Doelgroepgerichte aanpak Jonge Mediaprofessionals & Auteursrechten REC Radiocentrum & ICRI KULeuven Handleiding/tutorial auteursrecht 5 How-to filmpjes Eerste stappen in de sector 29/03/1313 14. I & S: Jaar 1: Speerpuntprojecten Reclamewijsheid PHL, KHL, MIOS-UA Onderwijspakket secundair onderwijs Testcase later uit te werken met Dept. OND In samenwerking IWT-Reclamewijsheid (indien goedgekeurd) Tutorial voor reclamesector In pipeline - In samenwerking met sector Praktijkgidsen Leerkrachten, Ouders,Jongerenbegeleiders MIOS-UA Interpersoonlijke communicatie & Gaming 29/03/1314 15. I & S: Jaar 2: Pilootprojecten Multi-stakeholder principe Actief samenbrengen van actoren Creren van kleine clusters rond joint project Call eind 2013 2-3 projecten in 2014 Deels gefinancierd deels op basis eigen middelen Gericht op synergie en/of innovatieve aanpakken Krijtlijnen verder uitgewerkt door stuurgroep 29/03/1315 16. Praktijk en Methodieken Uitwisselen goede praktijken en methodieken In kaart brengen vormingsveld Studiedagen en concrete workshops Handboek Methodieken Aangestuurd door vormingscordinatoren29/03/13 16 17. Kennisopbouw en -deling Online Kennisplatform mediawijs.be - live in juli Nieuws en agendafunctie voor de sector Dossiers Samenbrengen bestaande kennis rond specifieke themas Valoriseren van bestaand onderzoek en kennis Samenwerking met buitenlandse partners Praktijk en Methodieken Praktijkfiches en handboek Veldtekening In kaart brengen actoren en initiatieven in sector Bevraging via survey Portal die doorverwijst naar andere platformen29/03/1317 18. 29/03/13 18 19. 29/03/13 19 20. Visie- en beleidsontwikkeling Op basis van de overlegplatformen Op basis van wetenschappelijk werk partners Gebruik multi-stakeholder methode Kennis sector via monitoring en veldtekening Input in beleidsproces Intermediair tot gespecialiseerde kennis White Papers Punctuele adviezen29/03/13 20 21. Contact [email protected] Kenniscentrum Mediawijsheid Pleinlaan 9 1050 Brussel www.mediawijs.be29/03/1321