Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

22
Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging

description

 

Transcript of Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Page 1: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Samenwerken en kennis delen

binnen de vereniging

Page 2: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

BENT U BEKEND MET VEILIG VERKEER NEDERLAND?

Bent u bekend met Veilig Verkeer Nederland?

Page 3: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Meldpunt Veilig Verkeer

Page 4: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Buurtacties

Page 5: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Fietsverlichtingscontroles

Page 6: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Dode hoek lessen

Page 7: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Verkeersbrigadiers

Page 8: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

BOB

Page 9: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Shotgun

Page 10: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Scootmobiel lessen

Page 11: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Verkeersexamen

Page 12: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Verkeersexamen app

Page 13: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Organogram

Directie

Verenigingsraad

Bestuur

DistrictenDistrictenDistrictenDistrictenDirectie

BSC Bedrijfsvoering

Noord Oost Zuid West

DistrictenDistricten

AfdelingenAfdelingenAfdelingenAfdelingenAfdelingen

Page 14: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Trends en ontwikkelingen

2010 2011 2012 2013

Page 15: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Wat hebben we te doen?

• Vernieuwen van de vereniging– Bestuurlijk, organisatorisch, financieel, propositie

• Creëren van een gezamenlijk toekomstbeeld

• Duidelijkheid over wat centraal moet en decentraal kan • Duidelijkheid over wat centraal moet en decentraal kan

• Meer doen met minder middelen– Efficiënte en effectieve organisatie

• Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door!

Page 16: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Samenwerking

• Samenwerking en kennisdeling is cruciaal vanwege geografische spreiding– Tussen beroepskrachten onderling– Tussen beroepskrachten en vrijwilligers

• Slaagt alleen als we allemaal de meerwaarde inzien en meedoen

• We staan aan het begin en zijn nog lang niet klaar…

Page 17: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Maar hoe gaan we dat doen?

Page 18: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Door te verleiden….

• In eerste instantie niet instrumenteel aanvliegen maar cultuur en gedrag veranderen

Page 19: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Natuurlijk ook instrumenteel

• Beroepskrachten en vrijwilligers hebben toegang tot AllSolutions10

• Opslaan van documenten bij: personen, organisaties, projecten en …

• Beperken van sturen interne email 1 op n– Gebruik maken van prikbordberichten– Gebruik maken van prikbordberichten

• Inrichten van een vrijwilligersplein

• Inrichten van Kringen voor verschillende groepen

• Iedereen die wil kan een training volgen

Page 20: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Vrijwilligersplein

Page 21: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.

Werkt het?

Page 22: Presentatie Marc Janssen - Samenwerken en kennis delen binnen de vereniging.