Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact...

of 18 /18
Welkom door moderator Sadik Harchaoui (Directeur Society Impact)

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact...

Page 1: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Welkom door moderator

Sadik Harchaoui(Directeur Society Impact)

Page 2: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Mag ik u even voorstellen….

• Ralph de Ruijter (Adviseur Start Foundation) • Tjalling de Vries (Projectleider Gemeente Enschede) • Bartel Geleijnse (Directeur The Colour Kitchen) • Eric Buckens (Manager Social Impact Investments ABN AMRO)• Alexander Meijer (Manager External Funds Rabobank Foundation)

Page 3: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Een kort college

Ralph de Ruijter

Page 4: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland
Page 5: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

ondernemer | opdrachtgever | investeerders

Page 6: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Rotterdam

• Maatschappelijk probleem– Hoge jeugdwerkloosheid, veel jongeren zonder startkwalificatie– Rotterdamse college maakt bestrijding jeugdwerkloosheid tot

speerpunt• Interventie

– Traject via de Buzinezzclub– Track record Buzinezzclub: 60% jongeren verlaat uitkering (baan,

opleiding of eigen bedrijf)

Page 7: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Rotterdam

• Doelgroep– Werkloze jongeren, 17-30 jaar, maximal 2 jaar WWB-uitkering– Diverse problematiek: geen start kwalificatie, grote schulden, geen

ondersteuning etc.• Afgesproken resultaat

– 160 deelnemers begeleid en getraind door de Buzinezzclub– Indicatoren succes:

• verkorting te verwachten uitkeringsduur (in dagen)• na uitstroom geen terugval in de uitkering

Page 8: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factheet Rotterdam

• Tijdpad– SIB heeft looptijd van 2 jaar– Instroom deelnemers in 2 trajecten met 2 startmomenten

• Meetmethode: model ontwikkeld door Ortec Finance– Verwachte uitkeringsduur o.b.v. uitkeringsstatistieken gemeente en

persoonskenmerken– Rekening houdend met economische conjunctuur– Terugval wordt meegenomen

Page 9: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Rotterdam

• Financiering en rendement– ABN AMRO en Start Foundation gezamelijk € 680.000 – Hiervan is € 40.000 voor evaluatie en projectmanagement– Rendement kan oplopen tot 12% per jaar– Gemeente Rotterdam betaalt alleen voor gewenste resultaten– Het te betalen bedrag is nooit hoger dan besparing op uitkeringen– Als maximale rendement van 12% is bereikt komen verdere

besparingen ten goede aan gemeente.

Page 10: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Rotterdam

• Neveneffecten– Empowerment van jongeren– Ondernemersvaardigheden– Vertrouwen eigen kunnen

Geen onderdeel resultaatafspraken.Ontwikkeling van deelnemers wordt wel gevolgd.

Page 11: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland
Page 12: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Utrecht

• Maatschappelijk probleem– Veel jongeren in de gemeente Utrecht hebben geen startkwalificatie

• Interventie– The Colour Kitchen leidt jongeren zonder startkwalificatie op voor

banen in de horeca en catering (MBO-1 en -2 niveau)– TCK begeleidt jongeren ook actief naar werk– Samen met gemeente Utrecht al veel jongeren begeleid

Page 13: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Utrecht

• Doelgroep– Werkloze jongeren zonder startkwalificatie, 17-30 jaar, WWB-uitkering– Affiniteit met horeca

• Afgesproken resultaat– 252 worden begeleid met het volgende resultaat:

• 70% heeft diploma behaald• >50% sneller dan verwacht uitgestroomd (min.6 mnd werk/24 uur p/w)• 26% heeft na 6 maanden vervolgcontract (min. half jaar)

Page 14: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Utrecht

• Tijdpad– 4 jaar, instroom jaarlijks in maart en September

• Meetmethode: bureau Pimbaa– Gemiddelde baanvindduur: CBS-cijfers werkloze jongeren (leeftijd,

geslacht, opleidingsniveau) en uitkeringsduur moment instroom.– Jongere stroomt sneller uit dan gemiddelde baanvindduur > goed

resultaat.

Page 15: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Utrecht

• Financiering en rendement– Rabobank Foundation en Start Foundation samen € 734.000– Besparing gemeente minimaal € 800.000 – Als resultaten beter zijn dan verwacht betaalt de gemeente een bonus– Maximale rendement tussen 2% en 6% per jaar– Bekostigd uit besparing uitkeringen

Page 16: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Factsheet Utrecht

• Neveneffecten– Zelfvertrouwen– Reductie stress en schulden– Toekomstperspectief

Financiers laten onderzoek uitvoeren naar totale maatschappelijke baten SIB.

Page 17: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

ondernemer | opdrachtgever | investeerders | matchmaker

Page 18: Presentatie kennissessie financiers ©Start Foundation – 1ste nationaal congres social impact bonds #sibcon15 #sib nederland

Bedankt voor uw aanwezigheid!