Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

of 23 /23
Persconferentie 26 februari 2015 Jaarcijfers 2014

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Page 1: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Persconferentie

26 februari 2015

Jaarcijfers 2014

Page 2: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Jaarcijfers 2014Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur

Page 3: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Jaarcijfers 2014 – analyseBert Bruggink, CFRO

Page 4: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Balans

In miljarden euro’s 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-14 31-dec-13

Geldmiddelen en Toevertrouwde

kasequivalenten 43 43 middelen 326 326

Kredieten aan cliënten 462 456 Uitgegeven schuldpapier 189 195

Financiële activa 48 57 Schulden aan andere banken 18 15

Vorderingen op andere Derivaten en overige

banken 45 41 handelsverplichtingen 68 50

Derivaten 56 40 Overige verplichtingen 41 44

Overige activa 27 32 Eigen vermogen 39 39

Totaal activa 681 669 Totaal passiva 681 669

Page 5: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Kredietverlening

420

425

430

435

440

31-dec-13 Particulieren HID Food en agri 31-dec-14

Kredietportefeuille private cliënten in miljarden euro's

Kredietportefeuille 430 miljard euro; -1%• Daling bij lokale Rabobanken, Obvion en FGH Bank• Stijging bij Wholesale, Rural & Retail en DLL mede onder invloed van valuta-effecten

-3% -3% +6%

Page 6: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Funding (1)Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratio’s

300305310315320325330

31-dec-13 Sparen Overige 31-dec-14

Toevertrouwde middelen in miljarden euro's

-6% +5%

Toevertrouwde middelen 326 miljard euro; 0%• Particuliere spaargelden 143 miljard euro; -6%• Loan-to-depositratio 1,33 (1,35)• Liquidity coverage ratio; LCR 144% (126%)• Net stable funding ratio; NSFR 115% (114%)

Page 7: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Funding (2)Liquiditeitsbuffer op comfortabel niveau

In miljarden euro’s 31-dec-14 31-dec-13 MutatieBinnenlands retailbankbedrijf 209 216 -7Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 116 109 +7Overige onderdelen 1 2 -1

Toevertrouwde middelen 326 326 0

Wholesalefunding 216 219 -3

Liquiditeitsbuffer (HQLA) 80 84 -4

Page 8: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Eigen vermogen

In miljarden euro’sEigen vermogen per 31-dec-13 38,5

Nettowinst +1,8Vergoedingen certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -1,2

Reserveringscapaciteit +0,6Uitgegeven Rabobank Certificaten +0,1Aflossing Capital Securities en Trust Preferred Securities -1,3Omrekeningreserves vreemde valuta +0,5Overige mutaties +0,5Eigen vermogen per 31-dec-14 38,9

Page 9: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

KapitaalStrategie

10,7% 10,0% 10,8% 12,2%

2,8% 2,8% 2,8% 2,8%3,1% 2,5% 2,4%3,5%3,2% 3,5%

5,3%3,5%4,0%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

24%

28%

31-dec-13 1-jan-14(CRD IV)

31-dec-14(CRD IV)

Doel 2016 TLAC

In procenten van RWA

CET1 exclusief certificaten Rabobank CertificatenAdditioneel tier 1 Tier 2Subordinated debt

• Doel kapitaalratio >20%;

2014: 21,3%

• Doel CET1-ratio 14%;

2014: 13,6%

Page 10: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Ontwikkeling vermogensratio’sVerbetering ratio’s in 2014

0

4

8

12

16

20

24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-jan-14(CRD IV)

31-dec-14(CRD IV)

Vermogensratio’s in procenten

Common equity tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio

Page 11: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

ResultaatontwikkelingRabobank Groep

In miljoenen euro’s 31-dec-14 31-dec-13 mutatieRente 9.118 9.095Provisies 1.879 2.001 -6%Overige resultaten 1.860 1.934 -4%Totaal baten 12.857 13.030 -1%Totale bedrijfslasten 8.055 9.760 -17%Kosten kredietverliezen 2.633 2.643Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197Bedrijfsresultaat vóór belastingen 1.681 430Belastingen -161 88Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.842 342Nettowinst van beëindigde bedrijfsactiviteiten - 1.665Nettowinst 1.842 2.007 -8%

Page 12: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Nettowinst Per bedrijfssegment

In miljoenen euro’s 31-dec-14 31-dec-13 mutatie

Binnenlands retailbankbedrijf 751 781 -4%

Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 758 46

Leasing 436 422 3%

Vastgoed -263 -814 -68%

Overig 160 1.572

Rabobank Groep 1.842 2.007 -8%

Resolutieheffing 321 -

Winst exclusief resolutieheffing 2.163 2.007 +8%

Page 13: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

BedrijfslastenSterke daling van de bedrijfslasten (-17%)

0100020003000400050006000700080009000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In miljoenen euro’s

• Efficiencyratio verbetert met 12,2%-punt tot 62,7%• Bedrijfslasten binnenlands retailbankbedrijf 353 miljoen euro lager t.o.v. 2013• In 2013 schikkingsbedrag Libor in de bedrijfslasten van wholesale en internationaal retail

Page 14: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

RentewinstLichte toename van de rentewinst (+23 miljoen euro)

1,05%

1,10%

1,15%

1,20%

1,25%

1,30%

1,35%

1,40%

1,45%

1,50%

0100020003000400050006000700080009000

10000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In miljoenen euro’s

Rentewinst

Rentewinst alspercentage vangemiddeldbalanstotaal

• Verbetering van rentewinst bij binnenlands retailbankbedrijf

Page 15: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Kosten kredietverliezenBoven langjarig gemiddelde

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

In basispunten van gemiddelde kredietverlening

Kostenkredietverliezen

10-jarigvoortschrijdendgemiddelde

• Kosten kredietverliezen 60 (2013: 59) bp; langjarig gemiddelde 32 bp• Bij lokale Rabobanken en FGH Bank blijven kosten kredietverliezen onder invloed van

AQR op hoog niveau

Page 16: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Woninghypotheken in Nederland48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen

31-dec-14

31-dec-13

Woninghypotheken in miljarden euro's

31-dec-14

31-dec-13

Kosten kredietverliezen in miljoen euro's

Woninghypotheken 205,0 (209,1) miljard euro• Krimp door extra aflossingen• 21% (20%) portefeuille NHG-gefinancierd• Loan-to-value 78% (81)%

• Kosten kredietverliezen woninghypotheken 112 miljoen euro; -12%

• Kosten kredietverliezen bedragen 5 (6) basispunten

209,1

127

112

205,0

Page 17: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Commercieel vastgoed in NederlandAfboekingen versus kosten kredietverliezen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014

In miljoenen euro’s

Waardeveranderingen Afboekingen

Page 18: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Binnenlands retailbankbedrijfNettowinst 751 miljoen euro; -4%

31-dec-14

31-dec-13

Nettowinst in miljoenen euro's

31-dec-14

31-dec-13

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Resultaat van binnenlands retailbankbedrijf wordt gedrukt door resolutieheffing van 274 miljoen

781

215,7303,1

209,1290,5

751

• Kredietportefeuille 290,5 miljard euro; -4%

• Toevertrouwde middelen 209,1 miljard euro; -3%

Page 19: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Wholesale en internationaal retailNettowinst 758 miljoen euro; + 712 miljoen euro

31-dec-14

31-dec-13

Nettowinst in miljoenen euro's

31-dec-14

31-dec-13

In miljarden euro's

Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

• Lagere bedrijfslasten en lagere kosten kredietverliezen

• In 2013 schikkingen Libor

46

758

108,587,8

115,895,2

• Kredietportefeuille 95,2 miljard euro; +8%• Aandeel food en agri in portefeuille 58% (56%)• Toevertrouwde middelen 115,8 miljard euro;

+7%

Page 20: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

LeasingNettowinst 436 miljoen euro; +3%

31-dec-14

31-dec-13

Nettowinst in miljoenen euro's

31-dec-14

31-dec-13

Leaseportefeuille in miljarden euro's

• Stijging van de rentewinst

• Lagere kosten kredietverliezen

422

436

30,2

33,0

• Leaseportefeuille 33,0 miljard euro; +9%

• Aandeel food en agri in portefeuille 32% (30%)

Page 21: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

VastgoedNettoverlies 263 miljoen euro

31-dec-14

31-dec-13

Nettoverlies in miljoenen euro's• In tegenstelling tot 2013 geen forse

afwaarderingen op grondposities en -exploitaties• Kosten kredietverliezen in 2014 nog op hoog

niveau

-814

-263

7341

17200

8982

1780031-dec-14

31-dec-13

Kredietportefeuille In miljarden euro’s

• Aantal verkochte woningen 7.064; +37%• Kredietportefeuille 16,7 miljard euro; -9%• Beheerd vermogen 6,4 miljard; +8%

18,4

16,7

Page 22: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

22

Bedankt voor uw aandacht

Page 23: Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

Jaarcijfers 2014Jaarcijfers 2014