Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

download Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

of 23

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Jaarcijfers 2014 Nederlandstalig

 • Persconferentie

  26 februari 2015

  Jaarcijfers 2014

 • Jaarcijfers 2014Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur

 • Jaarcijfers 2014 analyseBert Bruggink, CFRO

 • Balans

  In miljarden euros 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-14 31-dec-13

  Geldmiddelen en Toevertrouwde

  kasequivalenten 43 43 middelen 326 326

  Kredieten aan clinten 462 456 Uitgegeven schuldpapier 189 195

  Financile activa 48 57 Schulden aan andere banken 18 15

  Vorderingen op andere Derivaten en overige

  banken 45 41 handelsverplichtingen 68 50

  Derivaten 56 40 Overige verplichtingen 41 44

  Overige activa 27 32 Eigen vermogen 39 39

  Totaal activa 681 669 Totaal passiva 681 669

 • Kredietverlening

  420

  425

  430

  435

  440

  31-dec-13 Particulieren HID Food en agri 31-dec-14

  Kredietportefeuille private clinten in miljarden euro's

  Kredietportefeuille 430 miljard euro; -1% Daling bij lokale Rabobanken, Obvion en FGH Bank Stijging bij Wholesale, Rural & Retail en DLL mede onder invloed van valuta-effecten

  -3% -3% +6%

 • Funding (1)Toevertrouwde middelen en liquiditeitsratios

  300305310315320325330

  31-dec-13 Sparen Overige 31-dec-14

  Toevertrouwde middelen in miljarden euro's

  -6% +5%

  Toevertrouwde middelen 326 miljard euro; 0% Particuliere spaargelden 143 miljard euro; -6% Loan-to-depositratio 1,33 (1,35) Liquidity coverage ratio; LCR 144% (126%) Net stable funding ratio; NSFR 115% (114%)

 • Funding (2)Liquiditeitsbuffer op comfortabel niveau

  In miljarden euros 31-dec-14 31-dec-13 MutatieBinnenlands retailbankbedrijf 209 216 -7Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 116 109 +7Overige onderdelen 1 2 -1

  Toevertrouwde middelen 326 326 0

  Wholesalefunding 216 219 -3

  Liquiditeitsbuffer (HQLA) 80 84 -4

 • Eigen vermogen

  In miljarden eurosEigen vermogen per 31-dec-13 38,5

  Nettowinst +1,8Vergoedingen certificaten, hybride vermogen en overige belangen van derden -1,2

  Reserveringscapaciteit +0,6Uitgegeven Rabobank Certificaten +0,1Aflossing Capital Securities en Trust Preferred Securities -1,3Omrekeningreserves vreemde valuta +0,5Overige mutaties +0,5Eigen vermogen per 31-dec-14 38,9

 • KapitaalStrategie

  10,7% 10,0% 10,8% 12,2%

  2,8% 2,8% 2,8%2,8%3,1% 2,5% 2,4%3,5%3,2% 3,5%

  5,3%3,5%4,0%

  0%

  4%

  8%

  12%

  16%

  20%

  24%

  28%

  31-dec-13 1-jan-14(CRD IV)

  31-dec-14(CRD IV)

  Doel 2016 TLAC

  In procenten van RWA

  CET1 exclusief certificaten Rabobank CertificatenAdditioneel tier 1 Tier 2Subordinated debt

  Doel kapitaalratio >20%;

  2014: 21,3%

  Doel CET1-ratio 14%;

  2014: 13,6%

 • Ontwikkeling vermogensratiosVerbetering ratios in 2014

  0

  4

  8

  12

  16

  20

  24

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-jan-14(CRD IV)

  31-dec-14(CRD IV)

  Vermogensratios in procenten

  Common equity tier 1-ratio Tier 1-ratio Kapitaalratio

 • ResultaatontwikkelingRabobank Groep

  In miljoenen euros 31-dec-14 31-dec-13 mutatieRente 9.118 9.095Provisies 1.879 2.001 -6%Overige resultaten 1.860 1.934 -4%Totaal baten 12.857 13.030 -1%Totale bedrijfslasten 8.055 9.760 -17%Kosten kredietverliezen 2.633 2.643Bankenbelasting en resolutieheffing 488 197Bedrijfsresultaat vr belastingen 1.681 430Belastingen -161 88Nettowinst van voortgezette bedrijfsactiviteiten 1.842 342Nettowinst van beindigde bedrijfsactiviteiten - 1.665Nettowinst 1.842 2.007 -8%

 • Nettowinst Per bedrijfssegment

  In miljoenen euros 31-dec-14 31-dec-13 mutatie

  Binnenlands retailbankbedrijf 751 781 -4%

  Wholesale- en internationaal retailbankbedrijf 758 46

  Leasing 436 422 3%

  Vastgoed -263 -814 -68%

  Overig 160 1.572

  Rabobank Groep 1.842 2.007 -8%

  Resolutieheffing 321 -

  Winst exclusief resolutieheffing 2.163 2.007 +8%

 • BedrijfslastenSterke daling van de bedrijfslasten (-17%)

  0100020003000400050006000700080009000

  10000

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  In miljoenen euros

  Efficiencyratio verbetert met 12,2%-punt tot 62,7% Bedrijfslasten binnenlands retailbankbedrijf 353 miljoen euro lager t.o.v. 2013 In 2013 schikkingsbedrag Libor in de bedrijfslasten van wholesale en internationaal retail

 • RentewinstLichte toename van de rentewinst (+23 miljoen euro)

  1,05%

  1,10%

  1,15%

  1,20%

  1,25%

  1,30%

  1,35%

  1,40%

  1,45%

  1,50%

  0100020003000400050006000700080009000

  10000

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  In miljoenen euros

  Rentewinst

  Rentewinst alspercentage vangemiddeldbalanstotaal

  Verbetering van rentewinst bij binnenlands retailbankbedrijf

 • Kosten kredietverliezenBoven langjarig gemiddelde

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  In basispunten van gemiddelde kredietverlening

  Kostenkredietverliezen

  10-jarigvoortschrijdendgemiddelde

  Kosten kredietverliezen 60 (2013: 59) bp; langjarig gemiddelde 32 bp Bij lokale Rabobanken en FGH Bank blijven kosten kredietverliezen onder invloed van

  AQR op hoog niveau

 • Woninghypotheken in Nederland48% van kredietverlening; 5% van waardeveranderingen

  31-dec-14

  31-dec-13

  Woninghypotheken in miljarden euro's

  31-dec-14

  31-dec-13

  Kosten kredietverliezen in miljoen euro's

  Woninghypotheken 205,0 (209,1) miljard euro Krimp door extra aflossingen 21% (20%) portefeuille NHG-gefinancierd Loan-to-value 78% (81)%

  Kosten kredietverliezen woninghypotheken 112 miljoen euro; -12%

  Kosten kredietverliezen bedragen 5 (6) basispunten

  209,1

  127

  112

  205,0

 • Commercieel vastgoed in NederlandAfboekingen versus kosten kredietverliezen

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  2010 2011 2012 2013 2014

  In miljoenen euros

  Waardeveranderingen Afboekingen

 • Binnenlands retailbankbedrijfNettowinst 751 miljoen euro; -4%

  31-dec-14

  31-dec-13

  Nettowinst in miljoenen euro's

  31-dec-14

  31-dec-13

  In miljarden euro's

  Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

  Resultaat van binnenlands retailbankbedrijf wordt gedrukt door resolutieheffing van 274 miljoen

  781

  215,7303,1

  209,1290,5

  751

  Kredietportefeuille 290,5 miljard euro; -4%

  Toevertrouwde middelen 209,1 miljard euro; -3%

 • Wholesale en internationaal retailNettowinst 758 miljoen euro; + 712 miljoen euro

  31-dec-14

  31-dec-13

  Nettowinst in miljoenen euro's

  31-dec-14

  31-dec-13

  In miljarden euro's

  Toevertrouwde middelen Kredietportefeuille

  Lagere bedrijfslasten en lagere kosten kredietverliezen

  In 2013 schikkingen Libor

  46

  758

  108,587,8

  115,895,2

  Kredietportefeuille 95,2 miljard euro; +8% Aandeel food en agri in portefeuille 58% (56%) Toevertrouwde middelen 115,8 miljard euro;

  +7%

 • LeasingNettowinst 436 miljoen euro; +3%

  31-dec-14

  31-dec-13

  Nettowinst in miljoenen euro's

  31-dec-14

  31-dec-13

  Leaseportefeuille in miljarden euro's

  Stijging van de rentewinst

  Lagere kosten kredietverliezen

  422

  436

  30,2

  33,0

  Leaseportefeuille 33,0 miljard euro; +9%

  Aandeel food en agri in portefeuille 32% (30%)

 • VastgoedNettoverlies 263 miljoen euro

  31-dec-14

  31-dec-13

  Nettoverlies in miljoenen euro's In tegenstelling tot 2013 geen forse

  afwaarderingen op grondposities en -exploitaties Kosten kredietverliezen in 2014 nog op hoog

  niveau

  -814

  -263

  7341

  17200

  8982

  1780031-dec-14

  31-dec-13

  Kredietportefeuille In miljarden euros

  Aantal verkochte woningen 7.064; +37% Kredietportefeuille 16,7 miljard euro; -9% Beheerd vermogen 6,4 miljard; +8%

  18,4

  16,7

 • 22

  Bedankt voor uw aandacht

 • Jaarcijfers 2014Jaarcijfers 2014