Presentatie informatiebijeenkomst transformatiegebied ... · PDF file Microsoft PowerPoint -...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie informatiebijeenkomst transformatiegebied ... · PDF file Microsoft PowerPoint -...

 • Welkom Informatiebijeenkomst transformatiegebied Wateringen

  14 maart 2018

 • PROGRAMMA

  2

  • Welkom

  • Kennismaking klankbordgroep

  • Toelichting op proces door gemeente

  • Toelichting door vertegenwoordiger grondeigenaar

  • Concept gebiedsvisie

  • Interview klankbordgroepleden

  • Afsluiting plenair deel

 • KLANKBORDGROEP

  3

  • Gerard Van den Berg, ondernemer

  • Marcel Bom, omwonenden Poeldijkseweg

  • Svenja Bominaar, eventuele toekomstige koper

  • Rolf van Dijk, vertegenwoordiger grondeigenaren

  • Gerda Flaton, omwonenden Poortweide

  • Alex Hersbach, omwonenden/ ondernemer Poeldijkseweg

  • Bart Van der Knaap, omwonenden/ ondernemer Poeldijkseweg

  • Kevin van Mil, omwonenden Poeldijkseweg

  • Michaela Reichhalter, eventuele toekomstige huurder

  • Jur van Rossum, eventuele toekomstige koper

  • Bernadette Wenneker, cultuurhistorische vereniging

 • PROCES

  4

  Streven was vaststelling gebiedsvisie december 2017

 • Procedure

  5

  Opstellen gebiedsvisie in samenwerking met grondeigenaren en door middel

  van participatietraject.

  Besluit van college van B&W om gebiedsvisie ter goedkeuring aan

  gemeenteraad voor te leggen.

  Vaststelling gebiedsvisie door gemeenteraad

  Overeenkomsten met grondeigenaren afsluiten

  Start bestemmingsplanprocedure

  Aanvraag omgevingsvergunning

  Start bouw

 • Waar staan we nu?

  6

  Wat is er tot nu toe gebeurd?

  • Raadsinformatieavond 25 oktober 2017

  • Drie bijeenkomsten met de klankbordgroep

  • Diverse overleggen tussen gemeente en grondeigenaren

  • Rotonde is technisch mogelijk nabij Harry Hoekstraat

  • Hoe om te gaan met ecologische zone

  • Gewerkt aan concept gebiedsvisie

  Wat is er nog niet gebeurd?

  • Duidelijkheid over ongelijkvloerse kruising Erasmusweg

  • Ontsluiting Erasmusweg

  • Duidelijkheid milieucontouren

  • Financiële haalbaarheid/ vaststelling woningbouwprogramma

  • Wijze van samenwerking

 • Waarom duurt het zo lang?

  7

  Veel verschillende partijen die

  elkaar nodig hebben.

  Er zijn allerlei (externe) factoren

  die invloed hebben op het

  project, bijvoorbeeld de

  ontwikkeling van de

  ongelijkvloerse kruising

  Onderlinge afhankelijkheid

 • 8

  Stap 1: financiële berekeningen maken wanneer is het project haalbaar?

  Stap 2: verschillende varianten berekenen voor het woningbouwprogramma.

  Stap 3: proefverkavelingen maken of het woningbouwprogramma ook daadwerkelijk past binnen het plangebied en hoe zich dit verhoudt tot het dorpse karakter.

  Stap 4: indien antwoord op vraag 3 ja, dan besluiten hoe de kosten worden verdeeld en in welke organisatie/ contractvorm deze wordt weergegeven (‘’Kostenverhaal’’).

  Stap 5: gebiedsvisie ter goedkeuring voorleggen aan gemeenteraad

  Stap 6: contracten sluiten en start bestemmingsplanprocedure.

  Stappenplan

 • Toelichting door vertegenwoordiger grondeigenaren

  9

  Financiële haalbaarheid

  Woningbouwprogramma:

  type woningen en

  hoeveelheid sociaal.

  Keuze wordt pas

  gemaakt als de financiële

  gevolgen duidelijk zijn.

  Is het dan nog een

  kwalitatief goede wijk:

  dorpse sfeer, voldoende

  groen, water en spelen? Hoe gaan we

  samenwerken en de

  kosten verdelen?

 • CONCEPT GEBIEDSVISIE

 • Eerste participatiebijeenkomst: passend karakter

  11

 • Eerste participatiebijeenkomst: minder passend

  12

 • Eerste participatiebijeenkomst: samenvattend

  13

 • Conclusies tweede bijeenkomst

  14

  • Water en groen gelijkmatig verdelen en verbinden met Hofpark

  • Beperkte bufferzone bestaand - nieuw

  • Heldere hoofdwegenstructuur met rustige zijstraten, zorgen over enkele entree

  • Rekening houden met uitzicht Poortweide (groen of laagbouw)

  • Bedrijventerrein: meningen zijn verdeeld

  • Hoogbouw zo ver mogelijk weg, langs Wippolderlaan en Erasmuslaan

  • Sociale woningen verdelen over plangebied

  • Voorzieningen gewenst: o.a. ontmoetingsplek, openbaar vervoer

  • Dorps karakter

 • Concept gebiedsvisie: hoofdstructuur

  15

 • Concept gebiedsvisie: hoofdstructuur

  16

  A

  B

 • Concept gebiedsvisie: hoofdstructuur

  17

  F

  G

 • Concept gebiedsvisie: woonvelden

  18

 • Concept gebiedsvisie: voorbeeld woonvelden

  19

 • Concept gebiedsvisie: voorbeeld woonvelden

  20

 • Geen hoogbouw maar dorpse appartementen

  21

 • Concept gebiedsvisie

  22

 • ERVARINGEN KLANKBORDGROEP

  23

 • AFSLUITING PLENAIR DEEL

  24

  Onderwerp Personen

  Verkeer/ ontsluiting Ronald Schel en Henri van Hoeven

  Water/ groen Ronald Bron

  Ontwerp gebiedsvisie Hilke Floris en Jantine de Munnik

  Proces Yvonne Droogendijk - Boer en Rolf van Dijk

  Vergaderzaal Roos/ Lelie op de begane grond

  www.gemeentewestland.nl/transformatiegebied-wateringen

  info@transformatiegebiedwateringen.nl