Presentatie Ict Architectuur Projectgroep Dienstverlening

download Presentatie Ict Architectuur  Projectgroep Dienstverlening

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.269
 • download

  1

Embed Size (px)

description

proces- en informatie architectuur gemeente Nuth gebaseerd op visiedocumenten programma Vraaggerichte Dienstverlening Nuth, dienstverleningsconcept KCC en model GEMMA.

Transcript of Presentatie Ict Architectuur Projectgroep Dienstverlening

 • 1. Presentatie Verbindend Fundament Relatie Dienstverlening & ICT 19 mei 2011

2. Aanleiding & Inhoud

 • Aanleiding en uitgangspunten
 • Concretiseren Parkstadvisie
 • Goede architectuur als basis voor samenwerking.
 • Mogelijkheden laaghangend fruit eindrapportage onderzoeken.
 • Inhoud
 • Definitie en omvang architectuur
 • Totstandkoming architectuur
 • Aanpak en architectuur Nuth
 • Mogelijke aanpak Parkstad Limburg
 • Afwegingen en vragen Parkstad

3.

 • 1. Definitie en omvang architectuur

Bouwen en sturen in samenhang op dienstverlening, organisatie & ICT 4. Definitie en omvang

 • Definitie architectuur
 • Consistent geheel van principes, methoden en modellen voor het
 • ontwerpen en realiseren van bedrijfsprocessen, informatievoorziening,
 • technische infrastructuur en organisatorische inrichting
 • Omvang architectuur (enterprise)
 • Bedrijfsarchitectuur (processen)
 • Informatiearchitectuur (applicaties, functies, gegevens)
 • Technologiearchitectuur (technische componenten, infrastructuur)

5. Waarom architectuur?

 • Een architectuur biedt de basis voor:
 • Uitwerken visie op dienstverlening
 • Gemeentelijke architectuur
 • Inzicht en samenhang processen, informatie en ICT
 • Verbinden dienstverlening, organisatie en ICT
 • Plaatsen en prioriteren ontwikkelingen binnen architectuur
 • Samenhang in bouwen en sturen
 • Standaardisatie
 • Verbetering (doorontwikkeling)
 • Aansluiten op . (ketenpartners, LV)
 • Dezelfde voordelen samenwerkingsverband Parkstad
 • Basis voor samenwerking

6. Enterprise architectuur 7.

 • 2. Totstandkoming Architectuur

8. Architectuurvisie

 • Totstandkoming o.b..v architectuurvisie
 • Bepaal vooraf:
 • Stakeholders (betrekken in/externe partijen)
 • Missie en Visie
 • Strategie (organisatie, keten, klanten, dienstverlening)
 • Organisatiedoelen (lastenverlichting, efficiency, optimale dienstverlening, gegevens delen, HNW)
 • Architectuurprincipes (NORA en GEMMA als uitgangspunt)
 • De belangrijkste themas

9. Een continu proces Werken onder architectuur = continu proces 10. Themas

 • De belangrijkste themas:
 • De gemeente als poort voor de Overheid (Antwoord)
 • KCC centrale rol en regie op dienstverlening
 • Aansluiten op landelijke projecten (NUP)
 • Klantgericht en vraaggestuurd werken
 • Zaak- en procesgericht werken
 • Koppelen, kantelen en generiek maken
 • Ontsluiten en gebruiken van basisgegevens
 • Ketensamenwerking
 • Samenwerkingsverbanden (Kompas, ISD-BOL, GBRD, SSC, RUD, )
 • Groeipad naar serviceorintatie

11. Themas

 • Themas bepalend voor architectuur:
 • Horizontaal denken
  • Van buiten naar binnen (de klant centraal)
  • Kanaalonafhankelijke dienstverlening
  • Gemeentebreed KCC (1 ASP)
  • Efficinter en slimmer werken
  • Kwaliteit verbeteren (PDCA)
 • Zaak- en procesgericht werken
  • Klantgericht, resultaatgericht
  • Aanvraag als zaak registreren, behandelen, bewaken en beheren
  • Continu inzicht in proces en voortgang (Status)
  • Maatwerk door standaardisatie processen en informatie
 • Multichannel dienstverlening

12. Architectuur 13.

 • 3. Aanpak en architectuur gemeente Nuth

14. 1. Organisatie Grofstructuur Organisatiefilosofie Fijnstructuur Functies Competenties Opleidingen Formatie 2. Producten en kanalen 3. Processen DVC Inzet kanalen Gewenst:5 stappen & knip Huidige situatie Werkstromen & menskracht Informatiestromen 4. Huisvesting 5. ICT: visie en architectuur Balies/Werkplekken Kwaliteitshandvest Kwaliteitsmanagement Borging/Beheer Klantstromen Systemen Telefonie Website Post KCC 15. GEMMA Procesmodel 16. Primaire functies (waarde toevoegen) Functies gemeente Besturen (en sturen) Voorzieningen Subsidies Persoonlijke Documenten Uitkeringen Belastingen Meldingen Klachten Bezwaar & Beroep Verantwoorden Besluiten Strategie ontwikkelen Ondersteunen Bestuurders Planning & control Sturen & organiseren Planning & projecten Beleid maken Beleid ontwikkelen Klantcontacten: Burgers, Bedrijven, Instellingen KLANTENVRAGEN ZAKEN Informeren Adviseren Toewijzen Verlenen vergunningen Toetsen plannen Bezwaar & beroep Handhaven Verlenen subsidies OVER: Burgerzaken, reizen, welzijn, milieu, afval, bouwen, openbare ruimte, verkeer, vervoer, belastingen, bedrijven, werk & inkomen, veiligheid, Secundaire functies (ondersteunen, beheren) Personeel, organisatie Financin Huisvesting Facilitaire zaken ICT Inkoop/aanbesteding Onderhouden openbare ruimte Vergunningen Secundaire functies (ondersteunen, beheren) Kopen & Verkopen Communicatie 17. GEMMA

 • Generiek procesmodel dienstverlening

18. Gemma basisplaat procesarchitectuur dienstverlening 19. Procesarchitectuur

 • Varianten voor ontwerp procesarchitectuur
 • Eenvoudige variant
 • Processtappen op hoofdniveau
 • Generieke processen op uniforme wijze beschrijven
 • Koppelen documenten en statussen aan processtappen
 • Voordelen: eenvoudig, sneller te implementeren, doorgroei naar uitgebreide variant mogelijk
 • Uitgebreide variant
 • Gedetailleerde procesmodellen met workflow
 • Activiteiten en beslissingen
 • Optimalisatie gehele klant-tot-klant proces
 • Invoering B.P.M.
 • Invoering kost meer tijd

20. Generiek proces & Knip 1. Intake - Vraagverheldering - Advisering (informatieverstrekking) 2. Toetsen- Toetsing (ontvankelijk) 3. Behandelen -Nader onderzoek 4. Besluiten - Bestuurlijk/ambtelijk, in- e/o extern

 • 5. Afhandelen
 • Verstrekken (en betaling) product/dienst
 • Eindregistratie

Knip bepalen tussen 1 e , 2 een 3 elijn afhankelijk van de complexiteit en betrokkenen

 • Processenhandboek (IST en SOLL situatie)
 • Dienstverlenende processen
 • Ondersteunende processen
 • Beleidsmatige processen
 • Bestuurlijke processen
 • Processenhuis

21. GEMMA - Rollen 22. Processenhuis 23. Schema & parameters 24. Procesbeschrijving 25. Vijf stappen 26. Processen - - - ICT

 • Van processen naar Informatievoorziening en ICT
 • Procesbeschrijvingen inclusief parameters, rollen en systemen
 • Huidige systemen in kaart gebracht
 • Op architectuurplaat GEMMA gelegd
 • Ontbrekende onderdelen aangeven
 • Geleid tot : ICT Architectuurplaat Nuth
 • Afwegingen en keuzes maken voor ontbrekende onderdelen
 • Delen in Parkstad

27. 28.

 • 4. Mogelijke aanpak Parkstad Limburg
 • Uitgangspunten (basisdocumenten)
 • Visiedocument Parkstad Limburg
 • Gemeentelijk verbindend fundament
 • Adviesdocumenten n.a.v. onderzoeken

29. KCC Parkstadvisie 30. Eindplaatje Parkstadvisie 31. Verbindend fundament

 • Aanpak volgens gemeentelijk verbindend fundament
 • Benoem gemeentelijke themas
 • Koppel deze themas aan deelgebieden GEMMA
 • Onderken afhankelijkheden over en weer
 • Stel voorlopige architectuur vast
 • Onderscheid drie niveaus (bedrijfs, informatie, technisch niveau)
 • Let op: het proces is nu gestart, richt hier de organisatie op in.
 • Conclusie: het generiek proces verbindt de deelgebieden

32. Gemeentelijke themas gekoppeld met de deelgebiedenDienstverlening Bouwen aan klantcontact en bijbehorende processen waarbij alle kanalen worden bediend Bouwen aan gemeen- schappelijkeprocessen en voorzieningen Bouwenaan efficint inzetten van mensen en middelen Efficint werken Verbinden en van informatie voorzien Meest nabije overheid Bouwen aan (koppelingen tussen) de basisregistraties Eenmalig gegevens uitvragen Stelsel van Basisregistraties Backoffice Midoffice Frontoffice Bouwen van de technische architectuur Technische architectuur Transactie/ Interactie Diensten/ Producten Efficinte inzetvan techniek Deelgebieden Themas 33. Informeren & Intake Leveren Be- sturen Behandelen Interactie/ transactie Producten&DienstenBe- heren Besluiten Generiek procesmodel dienstverlening Bouwen aan klantcontact en bijbehorende processen waarbij alle kanalen worden bediend Bouwen aan gemeen- s