Presentatie Humane wetenschappen 2012

Click here to load reader

download Presentatie Humane wetenschappen 2012

of 33

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  455
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Humane wetenschappen 2012

 • 1. Humane wetenschappen(Leertraject 1)

2. Humane wetenschappen Je bent 14-15 jaar Je hebt al informatie gekregen over de studierichtingHumane wetenschappen Is deze studierichting iets voor jou?12/03/20122 3. Humane wetenschappen JA, als:je meer wil weten over mens en samenlevingje studeren ziet als een uitdagingje voldoende abstractievermogen hebtje inzicht wil krijgen in de mens en in de wereldverbanden ontdekken, kritische vragen leren stellenje persoonlijke standpunten wil leren innemenje niet klakkeloos herkauwt, je kritisch bent en je verantwoordelijk voelt voor je eigen leerproces12/03/2012 3 4. Humane wetenschappen NEE, als je de richting kiest omwille van je vrienden je denkt dat het hier vanzelf zal gaan12/03/20124 5. Humane wetenschappen Humane wetenschappen: is een ASO-studierichting 27 uur gemeenschappelijk met de andere ASO- studierichtingen 5 uur specifiek (gedrags- en cultuurwetenschappen) voorbereiding op verder te studeren aan universiteit en hogeschool De lessentabellen bevatten: algemeen vormende vakken specifieke vakken12/03/20125 6. Humane wetenschappenTweede graad (1ste en 2dejaar)Godsdienst 2/2Lichamelijke opvoeding 2/2Nederlands 4/4Frans4/4Engels 3/2Duits0/1Wiskunde 4/4Aardrijkskunde 1/1Geschiedenis 2/2Informatica1/1Muzikale opvoeding 0/1 12/03/2012 6 7. Humane wetenschappenTweede graad (1ste en 2dejaar)Plastische opvoeding 1/0Fysica 1/1Chemie 1/1Biologie 1/1Gedragswetenschappen3/3Cultuurwetenschappen2/2TOTAAL 32 12/03/2012 7 8. Humane wetenschappen Wetenschappen onderzoekStappen in het 2de graad 3de graadonderzoek Opgelegde onderzoeksvraag Eigen onderzoeksvraagorinteren Sterk begeleid : maken van eenZelfstandig : Maken van eenvoorbereiden onderzoeksplanonderzoeksplan Verwerven van informatie viaVerwerven van informatie viauitvoereninterview, observatie en zeer zelf opgestelde enqute beknopt literatuuronderzoek Sterk geleid : het verwerken vanZelfstandig groepswerk :verwerkeninformatie tot een verslagverwerken van info, opstellen van codeboek en invoeren van datamatrix in exell , interpreteren van gegevens Zowel mondeling als schriftelijke Powerpointpresentatie enrapporterenrapporteringschriftelijk eindrapport Zelf- en peerevaluatieZelf-en peerevaluatieReflecteren enbijsturen12/03/2012 8 9. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen Bestuderen culturele Kunst verschijnselen als Film uitdrukking van mens en Muziek maatschappij Dans Cultuur is alles wat niet Taal tot de natuur van de Mode mens behoort Religie Sprookjes Waarden en normen Media 12/03/20129 10. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 3de jaar Wat is cultuur? Culturen en subculturen Verwachtingspatronen Communicatiemiddelen Reclame Onderzoeksvaardigheden12/03/201210 11. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 4de jaar Op verkenning in de maatschappij Its the economy, stupid Een ecologisch verantwoorde samenleving Solidair tegen armoede Omgaan met kunst Onderzoeksvaardigheden12/03/201211 12. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 5de jaar Media en samenleving Denken over Onderzoeksvaardigheden12/03/201212 13. Humane wetenschappenCultuurwetenschappen 6de jaar Politiek en recht Kunst en maatschappij12/03/201213 14. Humane wetenschappenGedragswetenschappen Bestuderen het gedrag van de mens als individu en als lidvan de samenleving Hulpwetenschappen zijn: psychologie sociologie antropologie12/03/201214 15. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 3de jaar Het kind in de samenleving De ontwikkeling van de mens(geboorte dood) Mensen met een handicap Rechten van het kind Jongeren en problematisch/grensoverschrijdend gedrag Onderzoeksvaardigheden12/03/2012 15 16. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 4de jaar Welke factoren bepalen mijn gedrag? Communicatie Emoties Relaties Individu en organisaties Onderzoeksvaardigheden12/03/201216 17. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 5de jaar Zichzelf worden en zichzelf zijn Zelfkennis: wetenschappelijk en voorwetenschappelijk Afwijkend gedrag Onderzoeksvaardigheden12/03/2012 17 18. Humane wetenschappenGedragswetenschappen 6de jaar Met verschillen samenleven (armoede, ) Diversiteit kan leiden tot conflicten12/03/201218 19. Humane wetenschappen Wie kiest voor humane wetenschappen, kiest vooractieve werkvormen - vaak in groepjes en ondersteundmet ICT Casestudies Presentaties Docus met toepassingsopdrachten Veldonderzoek Sterke nadruk op beleving en proces Studiereizen12/03/2012 19 20. Humane wetenschappenAccenten in de 2de graad Vertrekpunt = de eigen ervarings- en leefwereld Leren observeren, beschrijven en structureren,ontdekken van relaties en verbanden Gebruik maken van de geigende begrippen endenkkaders uit de verschillende disciplinesDe leerlingen doen onderzoek aan de hand vanduidelijk afgebakende opdrachten.12/03/2012 20 21. Humane wetenschappenAccenten in de 3de graad Begrippen en structuren uit de tweede graad wordenuitgebreid en wetenschappelijk onderbouwd Er worden overkoepelende theorien en modellengebruikt en aangereikt De leerlingen doen onderzoek aan de hand van openopdrachten.12/03/201221 22. Humane wetenschappenVrije ruimte 23. Humane wetenschappen Projecten in het 5de jaar: gedragswetenschappen Bureauonderzoek: schizofrenie Samenstellen van een enqute, afname, verwerking en analyse van resultaten, rapportering2312/03/2012 23 12/03/2012 24. Humane wetenschappen Projecten in het 6de jaar: cultuurwetenschappen - Politiek project: Arm Walloni - Kunsthistorisch onderzoek: Rubens-project24 12/03/201224 12/03/2012 25. Waalse POLITIEK: Arm WalloniVlaamse partijenWaalse partijenRegioIdeologiePersonenActualiteitBelgische politieke werking In het Frans12/03/2012 25 26. Uitgangspunten12/03/201226 27. Rubens-projectAls laatstejaars student Humanewetenschappen, eencreatieveling aan het werk als: Toeschouwer Kunstwetenschapper Schrijver Schilder 12/03/201227 28. Rubens: Van proces naar product12/03/2012 28 29. Humane wetenschappenWat na de 3de graad ASO?Professionele bacheloropleidingen Lerarenopleiding Orthopedagogie Toegepaste psychologie Sociaal werk Communicatiemanagement Office management 12/03/201229 30. Humane wetenschappenAcademische bachelor- en masteropleidingen Psychologie en pedagogische wetenschappen Politieke wetenschappen Sociologie Sociale en culturele antropologie Rechten Criminologische wetenschappen Communicatiewetenschappen Taal- en letterkunde Geschiedenis Kunstwetenschappen en archeologie Godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen Wijsbegeerte12/03/2012 30 31. BelangrijkKies positief voor een studierichting die past bij je aanleg en interesse12/03/2012 31 32. Inschrijvingen? Speciale inschrijvingsdagen: 2 en 3 juli (9 12 uur en 14 18 uur) Gewone inschrijvingsdagen: alle werkdagen van 4 juli t.e.m. 10 juli en van 16 augustus t.e.m. 31 augustus (10 12 uur en 17 19 uur)12/03/2012 32 33. Website van onze school www.augustinus-bree.be Hier staat deze presentatie, het studieaanboden allerlei informatie over onze school.