Presentatie Het Cognitieve Paard

of 24 /24
12/2/11 1 Het Cogni-eve Paard De vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen, als uitgangspunt voor zijn welzijn Francesco De Giorgio – José Schoorl 27 Novembre 2011 Eefde Werken in Balans Inhoud Introduc-e Francesco & José Een paard is een (cogni-ef) paard Leertheorieën en trainingsbenaderingen Ethologische behoeMen van het paard in onze samenleving Waarderen en ontwikkelen van cogni-eve capaciteiten De impact van onze maatschappij Welzijn en veiligheid: Een paard wat zich vrij gedraagt 2 www.spartariserva.com [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Het Cognitieve Paard

1. 12/2/11 Het Cogni-eve Paard De vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen,als uitgangspunt voor zijn welzijn! Francesco De Giorgio Jos Schoorl 27 Novembre 2011 - Eefde - Werken in Balans Inhoud Introduc-e Francesco & Jos Een paard is een (cogni-ef) paard Leertheorien en trainingsbenaderingen Ethologische behoeMen van het paard in onze samenleving Waarderen en ontwikkelen van cogni-eve capaciteiten De impact van onze maatschappij Welzijn en veiligheid: Een paard wat zich vrij gedraagt www.spartariserva.com - 2 [email protected] 1 2. 12/2/11 Wie zijn wij 27 Novembre 2011 - Eefde Francesco De Giorgio Het paard als partner, in groei en ontwikkeling www.spartariserva.com - 4 [email protected] 2 3. 12/2/11 Jos Schoorl De rela5e: een wereld van ontdekkingen www.spartariserva.com - 5 [email protected] Sparta (Italie) Equine Zooanthropology Center Equine Zooanthropology (or Anthrozoology): The study of the interac-ons between human and horses. Onze uitgangspunten: Welzijn Cogni5eve en Rela5onele capaciteiten, Persoonlijke groei Zooanthropology: a scienze and losophy related to post-humanism www.spartariserva.com - 6 [email protected] 3 4. 12/2/11 Het paard 27 Novembre 2011 - Eefde Een paard is een (Cogni-ef) paard Paard is een vluchtdier dat betekent niet dat hij er con-nue vandoor gaat Minimale inspanning, maximaal resultaat: Een paard in de vrije natuur neemt con-nue de omgeving in zich op om een afwegingen te maken van de situa-e. www.spartariserva.com - 8 [email protected] 4 5. 12/2/11 Een paard is een (Cogni-ef) paard In zijn samenleving met het paard heeM de mens voornamelijk gewerkt aan het controleren van reac-ef gedrag en niet aan het ontwikkelingen van zijn cogni-eve capaciteiten. www.spartariserva.com - 9 [email protected] De impact van tradi-onele deze benadering Veel ongelukken door schrikreac-es Focus controleren: spanning en forcering Automa-sme / passiviteit / verveling www.spartariserva.com - 10 [email protected] 5 6. 12/2/11 De huidige wetenschappelijke ontwikkelingen Mul-variate analysis conducted on the whole set of data showed that riding schools could be classied into four categories from those where horses showed low emo7onality levels and good learning abili7es to those where horses showed high emo7onality levels and poor learning abili7es. Housing condi5ons and breed are associated with emo5onality and cogni5ve abili5es in riding school horses (Mar-ne Hausberger, 2010) Het Leren 27 Novembre 2011 - Eefde 6 7. 12/2/11 Leren: Verwerken van s-muli Survival Ins-nct Emo-ons Connec-on Rewards Thinking Planning Deciding www.spartariserva.com - 13 [email protected] Leer theorieen - Condi-oneren Volgens klassiek en operant condi-oneren verlopen leerprocessen via prikkels en daaropvolgende reac-es (straf/beloning). Nega-ve reinforcement (Join-up/Parelli) Posi-ve reinforcement (clickertraining) Leidt tot reac-ef gedrag of au-sme! www.spartariserva.com - 14 [email protected] 7 8. 12/2/11 Voorbeelden van gecondi-oneerd gedrag Bartje uit de wei halen video www.spartariserva.com - 15 [email protected] Leer theorieen cogni-eve benadering Bij cogni-ef leren wordt kennis verworven, die later weer wordt gebruikt. (latent leren) De representa-e van deze kennis over de omgeving wordt georganiseerd in een cogni-eve kaart of cogni-ef schema. www.spartariserva.com - 16 [email protected] 8 9. 12/2/11 Detour www.spartariserva.com - 17 [email protected] De behoeMen 27 Novembre 2011 - Eefde 9 10. 12/2/11 Ethologische behoeMen van het paard Contact met andere paarden Ruimte voor Beweging Vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen Vrijheid om zich uit te drukken Ruimte om te ontdekken en ervarend te leren (cogni-eve ontwikkeling) www.spartariserva.com - 19 [email protected] CONTACT MET SOORTGENOTEN www.spartariserva.com www.spartariserva.com - Riserva Zooantropologica Sparta 20 [email protected] 10 11. 12/2/11 www.spartariserva.com - 21 [email protected] www.spartariserva.com - 22 [email protected] 11 12. 12/2/11 RUIMTE VOOR BEWEGING www.spartariserva.com - 23 [email protected] NATUURLIJK GEDRAG www.spartariserva.com - 24 [email protected] 12 13. 12/2/11 www.spartariserva.com - 25 [email protected] RUIMTE OM TE ONTDEKKEN www.spartariserva.com - 26 [email protected] 13 14. 12/2/11 Ontwikkelen van Cogni-eve capaciteiten 27 Novembre 2011 - Eefde Welke elementen bevorderen een cogni-eve ontwikkeling? Leeromgeving: - Social learning - Veiligheid (undemanding approach) - De juiste prikkels (niet te veel niet te weinig) - Timing - Een goede interne staat van de persoon www.spartariserva.com - 28 [email protected] 14 15. 12/2/11 www.spartariserva.com - 29 [email protected] Riserva Zooantropologica Sparta 15 16. 12/2/11 www.spartariserva.com - 31 [email protected] www.spartariserva.com - 32 [email protected] 16 17. 12/2/11 Impact maatschappij 27 Novembre 2011 - Eefde 17 18. 12/2/11 IN HET DAGELIJKS LEVEN .. Drukte, stress Performance gerichte maatschappij Con-nue verwach-ngen Piekeren/gedachten stromen Automa-sme Faalangst Rela-es gebaseerd op wantrouwen Controle in plaats van nieuwsgierigheid www.spartariserva.com - 35 [email protected] IN HET DAGELIJKS LEVEN .. Drukte, stress Performance gerichte maatschappij Con-nue verwach-ngen Piekeren/gedachten stromen VAN RELATIE NAAR PERFORMANCE Automa-sme Faalangst Rela-es gebaseerd op wantrouwen Controle in plaats van nieuwsgierigheid www.spartariserva.com - 36 [email protected] 18 19. 12/2/11 RUIMTE VOOR WELZIJN Controle neiging laten gaan Loslaten van verwach-ngen Niet perse een resultaat zoeken Gewoonte patronen doorbreken Nieuwsgierigheid ontwikkelen Het moment herkennen www.spartariserva.com - 37 [email protected] RUIMTE VOOR WELZIJN Controle neiging laten gaan Loslaten van verwach-ngen Niet perse een resultaat zoeken VAN PERFORMANCE TERUG NAAR DE RELATIE Gewoonte patronen doorbreken Nieuwsgierigheid ontwikkelen Het moment herkennen www.spartariserva.com - 38 [email protected] 19 20. 12/2/11 VERANDEREN VAN PERSPECTIEF www.spartariserva.com - 39 [email protected] ZINTUIGEN ONTWIKKELEN www.spartariserva.com - 40 [email protected] 20 21. 12/2/11 CONTROLE LOSLATEN www.spartariserva.com - 41 [email protected] ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Je eigen nieuwsgierigheid bevorderen ipv controle www.spartariserva.com - 42 [email protected] 21 22. 12/2/11 We gaan met onze gedachten vaak naar het verleden en naar de toekomst terwijl contact maken alleen kan in het hier en nu. www.spartariserva.com - 43 [email protected] Aanvoelen is niet vanzelfsprekend www.spartariserva.com - 44 [email protected] 22 23. 12/2/11 OPEN OPSTELLEN www.spartariserva.com - 45 [email protected] welzijn en veiligheid 27 Novembre 2011 - Eefde 23 24. 12/2/11 www.spartariserva.com - 47 [email protected] Een cogni-ef paard is een: aandach-g en ontspannen PAARD ! Meer weten over onze ac-viteiten en/of informa-e over toekoms-ge seminars: [email protected] Jos Schoorl Francesco De Giorgio www.spartariserva.com - 48 [email protected] 24