Presentatie hawala linkedin

download Presentatie hawala  linkedin

of 34

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie hawala linkedin

 • 1. HAWALA-BANKIEREN GeertDELRUE

2. TYPOLOGIE HAWALA 3. -

 • Inhoud van de uiteenzetting
   • HAWALA-WAT
   • HAWALA-WIE
   • HAWALA-HOE
   • HAWALA-WAAR

HAWALA-BANKIEREN 4. HAWALA-WAT

 • ANDERE BENAMINGEN
 • Hawala betekent overdracht bewijsstuk
 • Hundi in het Pakistaans en betekent vertrouwen
 • Fei-chien in het Chinees en betekent vliegend geld
 • Padala in het Filippijns
 • Nging sing kek
 • Phoe kuan
 • Chiao hui
 • Hui kuan
 • ...

HAWALA 5. HAWALA-WAT

 • ANDERE BENAMINGEN
 • ondergronds bankieren
 • informeel geldtransactie systeem
 • underground banking
 • ethnic banking
 • informele financile dienstverlening
 • informeel waarde-overdracht-systeem
 • alternative remittance system
 • .
 • typologie voor witwassen

HAWALA-BANKIEREN Western Union Ad Warning Potential Hawala Users 6. HAWALA-WAT

 • OORSPRONG :
 • traditionele manier van bankieren, afkomstig uit Azi en Midden-Oosten, ontstaan langs de zijde-route tussen Azi en Europa
 • bestond al vr ons huidig Westers betaal-systeem
 • wordt in de praktijk hoofdzakelijk gebruikt voor legitieme doeleinden en onschuldige transacties (persoonlijke investeringen, reiskosten, medische kosten, onderwijs, onderhoud familie in het thuisland, ..MAAR
 • wordt ook misbruikt

HAWALA-BANKIEREN 7. HAWALA-WAT HAWALA-BANKIEREN OMSCHRIJVING Hawalaiseen informeel geldtrans- fer systeem en een basismiddel voorverzending van sommen geld over de gehele wereld op veilige en paperless manier. The Eastern Western Union 8. TYPOLOGIE HAWALA-WAT

 • TWEE SOORTEN :
 • Hawala als een nevenactiviteit van de handelaren bvb telefoonzaken, algemene voeding winkels, nachtwinkels, enz
 • Hawala als een dienstonderdeel van informele bankiers.

HAWALA-BANKIEREN 9. The UK-Nigeria Remittance CorridorThe U.S.-Guatemala Remittance CorridorThe Netherlands-Morocco Remittance CorridorThe Netherlands-Suriname Remittance CorridorThe Germany-Serbia Remittance CorridorThe Italy-Albania Remittance CorridorThe Canada-Vietnam Remittance CorridorThe U.S.-Mexico Remittance CorridorTYPOLOGIE HAWALA-WAT CORRIDORS CORRIDORS Ondergrondse financile centra Bv Karachi, Dubai MTO Belgi MTO begunstigde verzender en vice versa verzender verzender begunstigde begunstigde Belhuizen, fax, gsm call houses,fax, gsm 10. TYPOLOGIE HAWALA-WAT

 • LEGAAL
 • ondersteuning familieleden
 • legale handel
 • betaling van ZAKAT
 • ...

Welke betalingen? 11.

 • ILLEGAAL
 • kapitaalvlucht
 • belastingfraude (invoerrechten, accijnzen, inkomstenbelastingen,
 • terrorisme-financiering
 • ontduiking valutarestricties
 • drugs- en mensensmokkel en mensenhandel
 • ontduiking internationale sancties / embargos
 • betalingen informele economie
 • .

TYPOLOGIE HAWALA-WAT Welke betalingen? 12. Welke klanten?

 • allochtonen
 • mensen die illegaal in Belgi verblijven
 • mensen die wel een verblijfstatus hebben maar kiezen voor vertrouwdheid en efficiency
 • mensen die geld hebben verkregen uit illegale activiteiten
 • etniciteit: Nigerianen, Pakistanis, Afghanen,Koerden, ...
 • internationale hulporganisaties en NGO`s
 • immigranten-arbeiders

TYPOLOGIE HAWALA-WIE 13. TYPOLOGIE HAWALA-WIE HAWALADARS

 • allochtonen
 • money-transmitters (bankiers)
 • meestal handelaars: belhuis, reisbureau, juweliers-zaak, algemene voeding,
 • nevenactiviteiten: wisselen van valuta, geld lenen

14. Kenmerken - voordelen?

 • Valuta / uitbetaling in euro
 • efficientie, snelheid
 • gebruiksvriendelijk
 • betrouwbaar
 • geen wettelijke verplichtingen, bvb KYC
 • familie, vrienden, meer sociale controle
 • wantrouwen formele instanties in thuisland
 • lage transactiekosten / gunstige wissel-koersen

TYPOLOGIE HAWALA 15. Kenmerken MISBRUIK -RISICOS?

 • geringe pakkans door autoriteiten
 • geen identificatieplicht anonimiteit
 • geen paper-trail
 • moeilijk opspoorbaar (geen fysieke geldoverdacht)
 • vertrouwen
 • ...

TYPOLOGIE HAWALA 16. Hoe werkt het ?

 • Zender A, bankier A, bankier B, begunstigde B
 • A geeft 100 euro aan A, met verzoek over temaken aan B
 • A schakelt B in B betaalt geldsom uit aan B(euro of lokale valuta)
 • B heeft tegoed op A: Oplossing via vereffening, door:
   • transacties over en weer
   • fysiek corrigeren
   • goederenstroom van B naar A
 • Vereffenen: naast verplaatsen ook wisselen

TYPOLOGIE HAWALA-HOE 17. Schema? ZENDERA 100 HAWALADARA BELGI CASH COURIER en/ofVERREKENING HAWALADARBTHUISLAND ONTVANGERB 90 EIGENAAR TRANSFERDIENSTEN CASH COURIER COURIER COURIER Telefoon, fax, e-mail, andere hawaladar 95COURIER COURIER 18. Bank van de verzender Centrale bank SWIFT

  • Geld-transfer (wire transfer)
  • via
  • de bank (correspondent banking) SWIFT

Bank van de bestemmeling Verzender Bestemmeling TYPOLOGIE HAWALA-HOE Overschrijving 19. TYPOLOGIE HAWALA-HOE Hoe werkt het ? familie/verzender ontvanger/familie Paperless Moeilijk opspoorbaar Gebaseerd op vertrouwen Mogelijk in beide richtingen TransactieCode (TA) $ $ TA Code mondelinge uitwisseling (bedrag, transactie code meestal geen geld) Hawaladar Hawaladar Voorbeeld van een one way transactie 20. VERREKENING

 • Afhankelijk van aantal factoren
  • soort klant
  • hoeveelheid geld
  • relatie met de klant
  • achtergrond werkzaamheden van de Hawala personen

TYPOLOGIE HAWALA-HOE 21. VERREKENING GELDSTROOM HEEN EN TERUG

 • Manieren om geld in thuisland te krijgen
 • cash couriers (professionals of als vrienden-dienst) fysiek transport
 • verstoppen van geld in goederen die verscheept worden
 • overboekingen via formeel banksysteem
 • vermenging legale en illegale fondsen
 • via handel in goederen, zoals

TYPOLOGIE HAWALA-HOE 22. VERREKENING VIA HANDEL IN GOEDEREN

 • 2e handskleding
 • autos en werktuigen
 • agrarische producten
 • witgoed en elektronica
 • verpakkingsmaterialen
 • diervoeder
 • bier
 • goederen van grote waarde
 • .

TYPOLOGIE HAWALA-HOE 23. TYPOLOGIE HAWALA 24. Afghanistan Dubai TYPOLOGIE HAWALA 25. Boekhoudmethoden TYPOLOGIE HAWALA-HOE 26. Boekhoudmethoden TYPOLOGIE HAWALA-HOE 27. Boekhoudmethoden TYPOLOGIE HAWALA-HOE 28. Karakteristieken terrorismefinanciering Transacties door terroristen zijn meestal een-malig en grotere bedragen (steun door staten, donnaties van sympathisanten, legale econo-mische activiteiten en criminele activiteiten) en gebruiken ondergrondse netwerken die een essentile rol spelen in hun activiteiten. Dit in contrast met betalingen door arbeiders- migranten die meer regelmatig gebeuren naar familie en in kleinere bedragen. TYPOLOGIE HAWALA-HOE 29. Karakteristieken terrorismefinanciering TYPOLOGIE HAWALA Hawalaiseen informeel geldtransfer systeem, middel voorverzending van sommen geld over de gehele wereld op veilige en paperless manier. Islamic Bankinguitgevoerd zoals beschreven in Koran, dient voor legale geldinzameling en betaling. Dit is in het bijzonder het geval van ZAKAT FONDSEN. 30.

 • Zakat is een vorm van het geven van een aalmoes ten voordele van de armen of behoeftigen en voor het verkondigen (leren) van de Islam-godsdienst.
 • Volgens de Koran moet iedere moslim 2.5% van zijn fortuin geven bovenop datgene dat hijzelf nodig heeft.

Take from their wealth a portion for charity, in order to clean them thereby, and sanctify them. Giving Bread and Milk ZAKAT TYPOLOGIE HAWALA 31. ZAKAT

 • Zakat wordt gegeven aan het begin van de maand van Muharram die het begin aan-duidt van het maannieuwjaar
 • Zakat is n van de vijf pilaren van de Islam en wordt be-schouwd als basis van sociale rechtvaardigheid en voor-spoed in de moslim-wereld

Ukrainian mosque Built with Zakat funds TYPOLOGIE HAWALA 32. HAWALA BESLUIT

 • AANDACHTSPUNTEN