Presentatie Flexurance

download Presentatie Flexurance

of 44

 • date post

  31-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentatie Flexurance. Programma. Agenda A20 – subsystemen; De klanten centraal; SCB; EMVI; Sluiting. A20/N456 Knoop Moordrecht. Onderverdeling subsystemen. Klanten staan centraal – wie zijn de klanten. Klanten staan centraal – als eisenleveranciers. Systeem denken. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Presentatie Flexurance

 • Presentatie Flexurance

  SCB opleiding Dienst Noord Holland

  Rijkswaterstaat

  Programma

  AgendaA20 subsystemen;De klanten centraal;SCB;EMVI;Sluiting.

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  A20/N456 Knoop Moordrecht

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Onderverdeling subsystemen

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Klanten staan centraal wie zijn de klanten

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Klanten staan centraal als eisenleveranciers

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Systeem denken

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Functieboom Moordrecht

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Transparantie - VoorbeeldEis: Fietspad langs Provinciale weg dient tweezijdig bereden te zijn met een minimale breedte van 3,5 meter en bermen van 0,75 meter breed conform Handboek Ontwerpcriteria.Verificatie: aantonen middels ontwerp tekening en bij oplevering.Bron: Handboek Ontwerpcriteria Hoofdstuk 4.1.3.Eisinitiator: PZH

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  SE gedurende levenscyclus

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Systeemgerichte Contractbeheersing..

  = Beheersing op afstand

  Kom ik als gevolg van SCB nog wel op het werk?

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Systeemgerichte contractbeheersingbij de OpdrachtgeverOpdrachtnemerOpdrachtgever

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Systeemgerichte Contractbeheersing

  Het gaat nu om vertrouwen, maarhebben we dat zo maar? Kan de opdrachtnemer het wel aan?

  Bij toepassen SCB vertrouwen krijgen in een werkend systeem met als basis:

  kwaliteitsmanagement ON zien tijdens Risicogestuurd toetsen en dat doen met een mix van toetsen

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Het managementsysteem van de opdrachtgeverProjectmanagementProjectbeheersingProjectondersteuningManager techniekrisico-managementplannings-managementconfiguratie-managementfinancieelmanagementIKBV&G-managementorganisatie-managementdocument-managementProjectmanagerManagerprojectbeheersing

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Hoe vullen we Beheersing op afstand in?Zoeken naar Toetsaspecten met name gericht op inspanning van de ON op het beperken van risicos.

  Aspecten zijn:Oorzaken (zijn ze gezien?)Maatregelen (worden ze beheerst)Effectiviteit (werken ze ook echt?)

  Bij aantoonbaar bewijs dat kwaliteits-management ON functioneert kleinere risicos en dus minder toetsen?

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Risicomanagement in IPM

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Kwaliteitsmanagement bij de OpdrachtnemerOpdrachtnemerOpdrachtgever

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Kwaliteitsmanagement ON

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Kwaliteitsborging ON (ISO en PMP)ontwerpfaseKwaliteitssysteem = ISO 9001uitvoeringonderhoudsfase

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Risicogestuurd toetsenDe contractrisicos van de opdrachtgever op rij: VeiligheidBereikbaarheid/ beschikbaarheidKeteneffect op andere relevante processenFinancinProcesbeheersing ONImago RWS

  Het doel van een risicoanalyse op contractniveau is het formuleren van risicos,die het belang van de OG m.b.t. het contract bedreigen: geformuleerde gevolgen zijn nadelig voor het gestelde doel

  Benadering van risicos: denk aanAls de optreedt doordat waardoor

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Het toetsplan is opgesteld met een mix van toetsen:

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Het toetsen

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  De toetsen op een rijSysteemtoets Toets op functioneren van het integrale projectmanagementsysteem van de aannemer (nadruk op naleving van het systeem en de kwaliteitsborging)

  Procestoets Toets op het werk tijdens een ontwerp- of uitvoeringsproces (kan een toets op papier zijn)

  Producttoets Toets in de uitvoering op betrouwbaarheid van test-/keurings-/verificatieresultaten van de aannemer

  Niet: doet de aannemer het goed, maar: werkt het systeem van de aannemer

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Resultaat van een toets (bevindingen)Wat is een bevinding: Een feit tijdens toets door de toetser vastgesteld (klacht van de klant??)

  + Positieveaannemer kan aantonen dat aan eisen is voldaan Negatieveaannemer kan niet aantonen: Mogelijk tekortkoming?

  Tip: betrek het afwijkingenregister van de aannemer bij je toetsen!

  Vraag: veel negatieve toetsen meer toetsen uitvoeren?

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Tekortkoming (term voor opdrachtgever)Wat is een tekortkoming: Een negatieve bevinding niet aantoonbare beheersing door ON naar het oordeel van opdrachtgever zwaarwegend is. Sanctie Opschorten betaling (deel van) termijnbedrag tot dat de tekortkoming aantoonbaar door de ON is opgeheven.

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Afwijking (term voor ON)Wat is een afwijking?

  Het niet voldoen aan een eis (uit het contract, volgens een norm of volgens het kwaliteitsplan van de ON inclusief de producten die daaruit voortkomen)Dit feit moet door de ON zelf zijn geconstateerd en opgenomen in zijn afwijkingenregistratie (dit is de feitelijke werking van het kwaliteitssysteem volgens ISO (PDCA)!)

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Het wegen van een bevindingDe gemachtigde van de OG weegt!!!

  Werking:Als de ON niet conform eisen werkt, leidt dat tot negatieve bevindingen van de toetsers.De toetser brengt verslag uit aan de gemachtigde van de OGDe gemachtigde van de OG bepaalt of een bevinding leidt tot een tekortkoming!

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Vastleggen bevindingenWat schrijft het contract voor (eis)Waar zag ik de afwijking (observatie)Waar stond beschreven (aantoonbaarheid)observatieeisregistratieBevindingDe kwaliteit van de vastlegging is van groot belang! SMART formuleren is een kunst

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Koppeling betaalproces en toetsproces

  Presentatie Flexurance

 • EMVI: Meetbare criteriaJ. Niewold & C. Heijnen

  Rijkswaterstaat

  ProjectcontextHet project Geluidsplannen omvat meerdere contracten:A4 dubbellaags ZOAB;Geluidsschermen A13;Geluidsschermen A27.

  Scope van het contract omvat de volgende elementen:Geluidsschermen A13;Geluidsschermen A27.

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Projectcontext (2) A13Maatregel: spitsstrook binnen bestaand wegprofiel

  Lengte: 7 km

  WAB onherroepelijk:juni 2004

  Openstelling spitsstrook:16 april 2007

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  Projectcontext (3) A27Maatregel: plusstrook

  Lengte: 6 km

  WAB onherroepelijk:juni 2004

  Openstelling plusstrook:6 oktober 2006

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  EMVI Geluidsplannen*12 juli 2010DoelstellingZo spoedig mogelijk afronden van de werkzaamheden; Het aantal kalenderdagen tussen datum Opdracht en datum Oplevering.

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  EMVI Geluidsplannen*12 juli 2010Waarom doorlooptijd?Redenen dat gekozen is voor deze doelstelling:Verkorte doorlooptijd zichtbare werkzaamheden / hinderbeleving;Instandhouden van interne projectorganisatie.

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  EMVI Geluidsplannen*12 juli 2010Onderverdeling

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  EMVI Geluidsplannen*12 juli 2010EMVI model

  OnderdeelPrestatieAantal eenhedenEenheidstariefTotaalWerkAantal kalenderdagen tussen datum Opdracht en datum Oplevering. Kalenderdagen2500 euroXXXX euroTotale EMVI score:XXXX euro

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  *DefinitiesOpdracht:Tweezijdige ondertekening van de Basisovereenkomst.

  Oplevering:Acceptatie van het Opleverdossier (VS 2, hoofdstuk 5)

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  *Controle mechanismeOpdrachtnemer dient iedere 4 weken een voortgangsrapportage op te stellen over de werkzaamheden. Hierin wordt weergegeven de werkzaamheden van de afgelopen periode. Onderdeel van deze voortgangsrapportage zal worden: het rapporteren op de EMVI onderdelen. Indien hier een overschrijding zichtbaar wordt treedt de boeteclausule in werking.

  1 dag later opleveren? 2500 * 2,5 => 6250,- boete

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  *Hoe worden de waardes bepaald?Bepalen verhouding inschrijfprijs versus EMVI waarde (60 40 doorgaans), verhouding wordt bepaald op basis van de raming.EMVI voorbeeld Geluidsplannen: raming ca. 3,7 milj => EMVI waarde ca. 1,4 miljoen- 1,4 milj wordt gedeeld door het referentiekader. Uit de planning van RWS bleek een periode van 570 dagen tussen opdracht en oplevering te zitten. Resultaat: 2500 euro per dag.

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  *Hoe ziet het model eruit? (referentie)

  OnderdeelPrestatieAantal eenhedenEenheidstariefTotaalWerkAantal kalenderdagen tussen datum Opdracht en datum Oplevering570 2.500,00 1.425.000,00 Totale EMVI score: 1.425.000,00

  Inschrijfsom: 3.700.000,00 EMVI Bijtelling 1.425.000,00 +Fictieve inschrijfsom: 5.125.000,00

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  *Hoe ziet het model eruit? (helft sneller)

  OnderdeelPrestatieAantal eenhedenEenheidstariefTotaalWerkAantal kalenderdagen tussen datum Opdracht en datum Oplevering285 2.500,00 712.500,00 Totale EMVI score: 712.500,00

  Inschrijfsom: 4.500.000,00 EMVI Bijtelling 712.500,00 +Fictieve inschrijfsom: 5.212.500,00

  Presentatie Flexurance

  Rijkswaterstaat

  *Resultaat?

  AannemerAantal kalenderdagenPPEEMVI Sco