Presentatie financi«le vastgoedsturing 3 juni 2010

download Presentatie financi«le vastgoedsturing 3 juni 2010

of 33

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Real Estate

 • view

  1.993
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie financi«le vastgoedsturing 3 juni 2010

 • 1. Financile vastgoedsturing Klaas Schaap MRE, senior adviseur financin en vastgoed
 • 2. Programma
  • Waardesturing en portefeuillestrategie
   • Waardebegrippen
   • Waarde en financile ruimte
   • Indirect en direct rendement
  • Koppeling waardesturing en portefeuillestrategie
   • Vastgoedkolom
   • Assetmanagement
   • Instrumenten
 • 3. De markt (uit Vastgoedmarkt)
  • 19-02-2010
  • NS Poort boekt 44 miljoen af op ontwikkeling
  04-03-2010 Afboeking 9 procent drukt Wereldhave in het rood 20-11-2009 BAM boekt fors af op vastgoedactiviteiten
 • 4. Kernthemas financile sturing
  • Kasstromen
   • Historische kostprijs is uit
   • Operationele kasstroom in de schijnwerper
  • Vermogensontwikkeling
   • Ontwikkeling eigen vermogen
   • Vastgoedwaardebegrippen worden herkend
  • Rendementen
   • Rendementseisen bij investeringen
   • Sturen op rendement vastgoedportefeuille
 • 5. Waarde - spelen met begrippen
  • Gebiedswaarde (zacht)
   • maximaal haalbare, potentile waarde in gebied bij herontwikkeling vastgoed
  • Marktwaarde (hard)
   • de AEDEX bruto-open-marktwaarde: centrale meetlat
   • maximaal haalbare waarde met huidig vastgoed
  • Bedrijfswaarde (hard)
   • verwachte realisatie huidig vastgoed volgens beleid
  • En nog vele andere.....
 • 6. Waardebepaling
  • Methodieken :
   • terugkijken?
   • vergelijken in het heden?
   • toekomst inschatten?
  • Toekomstgerichte methodiek!
   • inzicht in mogelijke toekomstige financile gevolgen
   • sluit aan bij eigen beleid: analyse beleidsalternatieven en scenarios van eigen doelstellingen
 • 7. Afhankelijk van de waarderingssystematiek heeft de sector een stille reserve Boek-waarde Bedrijfs-waarde Stille reserve Markt-waarde Leningen
 • 8. en financile ruimte Gebieds- waarde Markt- waarde Potentie- gat Beleids- waarde Markt- gat Vreemd Vermogen Risico- buffer(s ) Fin. ruimte
 • 9. Financile ruimte
  • Definitie financile ruimte
  • Het bedrag wat de corporatie ter beschikking heeft in
  • euros van nu voor het opvangen van bedrijfsrisicos en
  • voor het afdekken van onrendabele investeringen gedurende de
  • gemiddelde exploitatieperiode van de vastgoedportefeuille
  • Centraal bij financile ruimte
  • Kasstromen
  • Koppeling WSW en CFV
 • 10.
  • De waarde van een investering wordt bepaald door de te verwachten netto inkomsten terug te rekenen naar het moment van investeren (Rendabel deel).
  • Bij woningen:
   • Huurinkomsten minus exploitatielasten
   • Verkoopopbrengsten minus verkoopkosten
   • Restwaarde (exit yield)
   • Discontovoet of vereist rendement
  Waarde en rendement
 • 11. Kasstromen als basis
  • Corporaties hebben voldoende vermogen, maar het probleem ligt in de beperkte liquiditeit
  • Liquiditeitsstromen begroten en realiseren
  • Risicos (kans op afwijking) monitoren en scenarios verkennen
 • 12. De markt (Vastgoedmarkt) 19-02-2010 Hoger direct resultaat Corio Het direct resultaat van Corio is vorig jaar met 6,9 procent gestegen tot 218,2 miljoen euro. 08-03-2010 | Financieel Direct resultaat VastNed Retail stijgt 12,7 procent VastNed Retail heeft in 2009 een direct resultaat geboekt van 68,6 miljoen euro.
 • 13. De corporatiebranche
  • IPD Persbericht
  • IPD/aeDex Index 2009: rendement corporaties blijft negatief
  • Almere/Ermelo, 20 mei 2010 : In 2009 hebben de deelnemers aan de IPD/aeDex corporatie vastgoedindex het resultaat uit hun dagelijkse bedrijfsvoering verbeterd. Dit komt tot uitdrukking in het direct rendement dat zij over 2009 realiseerden: 2,9%. In 2008 bedroeg dat nog 2,6%. Desondanks was het totaal rendement dat deze corporaties realiseerden ook in 2009 weer negatief: -0,8%. Dit negatieve resultaat komt geheel voor rekening van de in 2009 onverminderd voortgezette daling van de marktwaarde van de vastgoedportefeuilles met -3,5% (2008: -3,7%).
 • 14. Kasstromen als basis Kasstroom IN grondexploitatie vastgoedontwikkeling vastgoedexploitatie Kasstroom UIT
 • 15. Kasstroom als basis Kasstroom IN Kasstroom UIT vastgoedexploitatie Kasstromen = verwachte inkomsten en uitgaven IRR = vereist rendement op investering Discontovoet = (On)rendabele investering BAR = bruto aanvangsrendement op investering Exit yield = BAR aan het einde van de periode
 • 16. De waardering en de kasstroom zijn met elkaar verbonden
  • Waardebepaling in de boekhouding is niet relevant voor kasstroom (boekhouding legt historie vast)
  • De financile armslag om de toekomstige opgaven te realiseren is afhankelijk van de toekomstige kasstroom en financieringsstructuur (hefboom)
  • Kasstroom is bepalend voor toekomstige waarde
  • Door alternatieve financieringsstructuren en/of samenwerkingsverbanden kan de slagkracht toenemen
  • *
 • 17. Rendementen
  • Direct Rendement (cash return)
    • Netto huuropbrengst gedurende meetperiode afgezet tegen waarde investering begin meetperiode
  • Indirect rendement (capital return)
    • Saldo ontwikkeling waarde investering gedurende meetperiode afgezet tegen waarde begin meetperiode
  • Totaal rendement (total rate of return)
    • Direct plus indirect rendement
 • 18. Rendementseis vastgoed (WACC) en hefboom Vastgoedportefeuille 900 5,3% Eigen Vermogen 500 6% 48 30 Vreemd vermogen 400 4,5% 18 900 900 BALANS
 • 19. Rendementseis eigen vermogen (RE)
  • Omvang eigen vermogen 900 mln
   • Leefbaarheid 30 mln
   • Vermogensgroei 3% 18 mln
   • Totaal 48 mln
  • RE = 48/900 = 6%
 • 20. Sturen op rendement Gebied 1 FR: 4,5% MR: hoger Gebied 2 FR: 6% MR: lager Wijk a FR: 5,5% MR: lager Wijk b FR: 2,5% MR: hoger Kern I FR: 8% MR: lager Kern II FR: 4% MR: hoger Corporatie RE: 5,3% MR: X%
 • 21.
  • Discussie en vragen