Presentatie Femma

31
Voorstelling Goud voor zorg Trefdag Van Kapitaal Belang - 22 november 2012

description

Presentatie 'Goud voor Zorg' door Riet Ory (Femma). Voorgesteld op de Trefdag 2012 'Van kapitaal belang' van Socius (22/11/2012).

Transcript of Presentatie Femma

Page 1: Presentatie Femma

Voorstelling Goud voor zorg Trefdag Van Kapitaal Belang - 22 november 2012

Page 2: Presentatie Femma

01. Opbouw workshop ID Femma

Voorstelling actiemodel Goud voor zorg

Bepalen succesfactoren

Page 3: Presentatie Femma

Femma ID

Page 4: Presentatie Femma

01. Femma ID

FEMMA IN CIJFERS

Sociaal-culturele vereniging met 75.000 leden – vrouwen

65 beroepskrachten verspreid over 1 algemeen en 5

provinciale secretariaten

15.000 vrijwilligers

800 groepen in Vlaanderen en Brussel

Page 5: Presentatie Femma

01. Femma ID

FEMMA FOCUS

Lokaal vrijetijdsaanbod

Verdediging vrouwenbelangen

Page 6: Presentatie Femma

Voorstelling actiemodel GOUD VOOR ZORG

Page 7: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel Goud voor zorg ACTIE GEKADERD

OVER ZORG

ACTIE MODEL

IN TIJDSLIJN en in BEELD

HET BUDGET

IN RESULTATEN

Page 8: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE GEKADERD

Beleidsplan 2011-2015:

Binnen SD 4: ‘Beweging maken door actie voeren op verschillende niveaus van de organisatie’ Minstens twee landelijke acties met lokale dimensie

Cel Lobby in Actie als drijvende kracht

Page 9: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

OVER ZORG

Bezorgd om zorg Op basis van de bevraging van beleidsgroepen, leden (via

femma.be) en niet-leden (via vriendinnen.be): thema = Combinatie zorg en arbeid

Aantal uitgangspunten: o Zorgen in combinatie met werken en andere levenssferen o Vrouwen (en mannen) van alle leeftijden zorgen o Recht van de zorger is het recht op zelf-zorg o Zorgen als gedeelde verantwoordelijkheid

Page 10: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

OVER ZORG

Studiedienst maakt een dossier (voorstel op RvB 7 mei) Eerste luik: situatie van vrouwen en mannen die

vrijwillig zorgtaken opnemen en dit in combinatie met een professionele loopbaan: o de verschillende uitstap- en verlofsytemen o dienstverlening op maat – mantelzorger o zorgvriendelijke bedrijfscultuur

Tweede luik: zorgverleners tewerkgesteld in de thuiszorg

Page 11: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

OVER ZORG

Uit dossier: drie concrete actiepunten voor de actie een premie voor elke mantelzorger 60.000 extra jobs in de Vlaamse zorgsector vijf jaar tijdkrediet gelijkgesteld voor zorg

Page 12: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

OVER ZORG

Zorgen als nieuwe Olympische discipline - oog in oog met de Olympische Spelen in Londen (27 juli -12 augustus 2012): we surfen mee op de hype.

Het is een hele uitdaging om goed te kunnen zorgen Zorgen doe je niet alleen Je hebt er heel veel kwaliteiten voor nodig Het moet ook voor mannen een discipline zijn De Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan

winnen

Page 13: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE MODEL

Groepen zwemmen, fietsen, wandelen voor de 3 concrete actiepunten:

Groepen fietsen voor een premie voor elke mantelzorger Groepen wandelen voor 60.000 extra plaatsen in de

Vlaamse zorgsector Groepen zwemmen voor vijf jaar tijdkrediet gelijkgesteld

voor zorg

Page 14: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE MODEL

Tegen 12 mei 2012 zoveel mogelijk kilometers verzamelen.

Op www.goudvoorzorg.be plaats voor de actie: o Een agenda: aankondigen en opzoeken van activiteiten o Tellers met kilometers. Groepen kunnen hun activiteit registeren:

bijv. met een groep van 20 personen 20 km wandelen → 400 km o Nieuwsrubriek met informatie, activiteiten in de kijker, … o Link met Vriendinnendag (programma, de naamsverandering)

Voorbeeld: zie http://goudvoorzorg.mercatron.be

Page 15: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE MODEL Verschillende vragen bij het organiseren van een activiteit in kader van de actie :

Wandel, fiets of zwem ik met mijn groep? Waar wandel, fiets of zwem ik naartoe? Met wie wandel, fiets of zwem ik naartoe? Waarvoor fiets, wandel of zwem ik?

→ de afdeling kan differentiëren, bepaalt zelf hoe ver ze gaat in het actie voeren (een gewone fietstocht kan in kader van de actie of een knotsgek zwemfestijn)

Page 16: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE MODEL

Tools voor groepen (LOKAAL): Actiepakket voor organisatoren (eind augustus 2011):

o To do brochure = kadering actie voor ‘organisatoren’ o 50 flyers met uitleg actie en actiepunten (witruimte

voorzien) o 48 stickertjes Goud voor zorg

Materiaal is gratis bij te bestellen. De Webwinkel (eind september): teksten, zorgquiz,

suggesties, … www.goudvoorzorg.be (eind september 2011)

Page 17: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE MODEL

Provinciale actiemomenten (PROVINCIAAL): De vijf Olympische cirkels als symbool van verbondenheid tussen

de provincies. Provincies geven in voorjaar 2012 het vuur door: in elke provincie

1 vrij in te vullen actiemoment (kan regionaal persmoment zijn). De week dat de provincie het vuur heeft, worden groepen extra

gemobiliseerd om zich als ‘zorgzame groep’ te profileren.

Page 18: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

ACTIE MODEL

Link met de vriendinnendag op 12 mei 2012 (NATIONAAL): Een Olympische dorp met zorggerelateerde activiteiten (debat,

zorgcafé, …) De teller worden geprojecteerd De laatste kilometers worden verzameld (bijv. hometrainers, …)

Page 19: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

IN TIJDSLIJN en BEELD

September 2011: actiepakketten verspreiden bij lokale

groepen

Zie flyer, folder en stickertjes

Page 20: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

IN TIJDSLIJN en BEELD

17 September: persconferentie als lancering actie

Page 21: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

IN TIJDSLIJN EN BEELD

Oktober 2011: Actie start parlementair jaar

Page 22: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

IN TIJDSLIJN EN BEELD

Van eind januari tot begin maart 2012: provinciale actiemomenten

Page 23: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

IN TIJDSLIJN EN IN BEELD

Apotheose op de Vriendinnendag op 12 mei 2012

Page 24: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

HET BUDGET

Uitgaven

Actiemateriaal in papier: flyer – brochure – fotoshoot - …

5900 euro

Maken en verspreiden van pakketten 2300 euro

Website 15000 euro

Inkomsten

Subsidie Instituut gelijkheid vrouw man 6000 euro

Sponsoring 6000 euro

Page 25: Presentatie Femma

02. Voorstelling actiemodel

IN RESULTATEN

- Aantal verzameld

IN RESULTATEN

554.853 km

Fietsen: 356.355km

Wandelen: 194.725km

Zwemmen: 3773 km

Page 26: Presentatie Femma

Succesfactoren

Page 27: Presentatie Femma

03. Succesfactoren

WAT MAAKT DEZE ACTIE GESLAAGD?

Page 28: Presentatie Femma

03. Succesfactoren

WAT MAAKT DEZE ACTIE GESLAAGD?

Gelinkt aan de actualiteit (Olympische Spelen –

tijdkrediet bij regeerakkoord)

Aansluitend bij de reguliere werking → lage drempel tot

deelname

Veel autonomie voor het vorm geven van de eigen actie

Het ‘Music for live’-principe: elke bijdrage – hoe klein

ook – draagt bij tot een sterk resultaat.

Page 29: Presentatie Femma

03. Succesfactoren

WAT MAAKT DEZE ACTIE GESLAAGD?

Actie op verschillende niveaus die elkaar versterken:

lokaal, provinciaal en nationaal

Sterk dossier aan de basis van de actie met drie zeer

concrete eisen – gebaseerd op bevraging bij leden zelf

Page 30: Presentatie Femma

03. Succesfactoren

WAT MAAKT DEZE ACTIE GESLAAGD?

Verenigt de verschillende functie van het sociaal-

cultureel werk.

Uniformiteit in de communicatie (een logo, meter)

Page 31: Presentatie Femma

Geïnteresseerd in Femma? Lid worden? → www.femma.be