Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

of 19 /19
Elo van de toekomst – elo2b Steven Verjans Henry Hermans

Embed Size (px)

description

Presentation (part1) of Henry Hermans and myself at SURF Podiumoverleg on June 11th.

Transcript of Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

 • 1. Elo van de toekomst elo2b Steven Verjans Henry Hermans

2. 3. Doel van project elo2b

 • Komen tot een weloverwogen advies over de ELO van de Open Universiteit in de toekomst.
 • Vanuit verwachte onderwijsontwikkelingen kijken naar toekomstige behoefte van de Open Universiteit inzake een nieuwe ELO.
 • Hierin betrekken van belangrijkste actoren (studenten, ontwikkelaars, begeleiders, examinatoren en decanen).
 • Analyseren van knelpunten in de huidige elektronische leeromgeving.

4. Huidige stand van zaken: ict toepassingen voor onderwijsdoeleinden

 • Iedere faculteit heeft haar eigen ELO!
 • Naast, bij en (deels) ipv Studienet / BB
 • Veelheid aan informatiesystemen (centraal en decentraal).
 • Veelheid aan specifieke koppelingen (interfaces) met administratieve systemen.
 • Deze architectuur is ook wel bekend als

5. Ravioliarchitectuur!

 • Computable, 2006.

6. Huidige stand van zaken: Onderwijsmodellen en processen

 • Modellen
 • Sterk gericht op BAMA opleidingen
 • Toenemende aandacht voor andere doelgroepen
 • Competentiegericht model en tekstboek/werkboek model
 • Processen
 • Fordistisch, post-industrieel model van cursusontwikkeling is grotendeels losgelaten
 • Elke faculteit regelt haar eigen processen
 • Behoefte aan, en experimenten met arbeidsextensieve begeleiding

7. Huidige stand van zaken: ICT/technologie ontwikkelingen en initiatieven

 • Architectuurinitiatief bij de OUNL (ontwikkeling van een Enterprise architectuur)
 • Web2008: gentegreerde dienstverlening (via een portal) naar onze klanten
 • Blackboard gepositioneerd als een tijdelijke, stabiele oplossing voor een periode van een jaar of drie

8. Ontwikkelingen - Binnen de OUNL

 • Terugdringen studentenuitstroom
 • Groei: zoektocht naar nieuwe geldbronnen (HBO, OpenER, Levenlang Leren)
 • Aanpassen onderwijsmodellen / -processen aan nieuwe doelgroepen
 • Focus op dienstverlening aan student / klant

9. Ontwikkelingen - In de omgeving

 • Hoger onderwijs
 • Veranderend onderwijslandschap in NL HO
 • Toenemende internationale concurrentie
 • Personalisering van onderwijsaanbod
 • ELO-landschap in NL (en de rest van de wereld)
 • Veel instellingen in ELO-vervangingstraject
 • Aanpasbaarheid, integreerbaarheid, flexibiliteit
 • Modulaire technologie (liefst service-oriented)

10. Ontwikkelingen (Onderwijs)technologie

 • Toenemend aanbodaan ICT gereedschappen
  • Audio-video toepassingen (Podcast, YouTube)
  • Peer assessment / peer tutoring
  • Webconferenties als begeleiding
  • Rating-systemen la Amazon
  • RSS & syndicatie
  • Mobiele toepassingen
 • Beweging naarPersoonlijke leeromgeving
  • Mash-ups ( voorbeeld )

11. 12. Projectaanpak

 • Interviews over huidige en gewenste situatie
 • Analyse van trends en ontwikkelingen
 • Bezoek aan en analyse van zusterinstellingen
 • Uitnodigen van specialisten
 • Opstellen van verschillende toekomstscenarios
 • Onduidelijkheid over toekomstige ELO behoeften
 • Strategische keuzes in November 2007
 • Adviesrapport als input (verkrijgbaar op http://www.ou.nl/ipo/ )

13. Wat is de toekomstige behoefte van de OUNL? ? 14. Scenarios als input voor besluitvorming 15. Scenario 1: L 3universiteit 16. Scenario 2: BAMA

 • Back to the roots
 • Optimaliseren van Martini-onderwijs met ICT-ondersteuning

17. Principes voor een Persoonlijke Leer-en Werkomgeving (PLWO)

 • Elke student haar/zijn eigen leeromgeving!
 • Ondersteuning van het hele onderwijsproces
 • Prioriteren op onderwijs n ICT-services
 • Kiezen voor architectuur
 • (Open) standaarden
 • En infrastructuur
 • Open source software
 • Ruimte om te experimenteren

18. Vervolgaanpak

 • Strategisch overleg heeft principes geadopteerd
 • SOA als bouwstijl gekozen
 • Twee parallelle trajecten voor BAMA
  • Verdere verfijning huidige Studienet als centrale ELO
  • Ontwikkeling van nieuwe diensten in PLWO-stijl
 • Daarnaast traject rond ontwikkeling LLL-diensten (parallel aan TENCompetence project)

19. Huidige toestand: Balanceren tussen traditionele ELO en PLWO