Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

19
Elo van de toekomst – elo2b Steven Verjans Henry Hermans

description

Presentation (part1) of Henry Hermans and myself at SURF Podiumoverleg on June 11th.

Transcript of Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Page 1: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Elo van de toekomst – elo2b

Steven Verjans

Henry Hermans

Page 2: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg
Page 3: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Doel van project elo2b

Komen tot een weloverwogen advies over de ELO van de Open Universiteit in de toekomst.

Vanuit verwachte onderwijsontwikkelingen kijken naar toekomstige behoefte van de Open Universiteit inzake een nieuwe ELO.

Hierin betrekken van belangrijkste actoren (studenten, ontwikkelaars, begeleiders, examinatoren en decanen).

Analyseren van knelpunten in de huidige elektronische leeromgeving.

Page 4: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Huidige stand van zaken:

ict toepassingen voor onderwijsdoeleinden

Iedere faculteit heeft haar eigen ELO!

Naast, bij en (deels) ipv Studienet / BB

Veelheid aan informatiesystemen (centraal en decentraal).

Veelheid aan specifieke koppelingen (interfaces) met administratieve systemen.

Deze architectuur is ook wel bekend als …

Page 5: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Ravioliarchitectuur!

Computable, 2006.

Page 6: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Huidige stand van zaken:

Onderwijsmodellen en –processen

Modellen Sterk gericht op BAMA opleidingen Toenemende aandacht voor andere doelgroepen Competentiegericht model en tekstboek/werkboek

modelProcessen Fordistisch, post-industrieel model van

cursusontwikkeling is grotendeels losgelaten Elke faculteit regelt haar eigen processen Behoefte aan, en experimenten met

arbeidsextensieve begeleiding

Page 7: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Huidige stand van zaken:

ICT/technologie ontwikkelingen en initiatieven

Architectuurinitiatief bij de OUNL (ontwikkeling van een ‘Enterprise architectuur’)

Web2008: geïntegreerde dienstverlening (via een portal) naar onze ‘klanten’

Blackboard gepositioneerd als een tijdelijke, stabiele oplossing voor een periode van een jaar of drie

Page 8: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Ontwikkelingen - Binnen de OUNL

Terugdringen studentenuitstroom

Groei: zoektocht naar nieuwe geldbronnen (HBO, OpenER, Levenlang Leren)

Aanpassen onderwijsmodellen / -processen aan nieuwe doelgroepen

Focus op dienstverlening aan student / klant

Page 9: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Ontwikkelingen - In de omgeving

Hoger onderwijs Veranderend onderwijslandschap in NL HO Toenemende internationale concurrentie Personalisering van onderwijsaanbod

ELO-landschap in NL (en de rest van de wereld) Veel instellingen in ELO-vervangingstraject Aanpasbaarheid, integreerbaarheid, flexibiliteit Modulaire technologie (liefst service-oriented)

Page 10: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Ontwikkelingen – (Onderwijs)technologie

Toenemend aanbod aan ICT gereedschappen Audio-video toepassingen (Podcast, YouTube) Peer assessment / peer tutoring Webconferenties als begeleiding Rating-systemen à la Amazon RSS & syndicatie Mobiele toepassingen

Beweging naar Persoonlijke leeromgeving Mash-ups (voorbeeld)

Page 11: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg
Page 12: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Projectaanpak

Interviews over huidige en gewenste situatie Analyse van trends en ontwikkelingen Bezoek aan en analyse van ‘zusterinstellingen’ Uitnodigen van specialisten Opstellen van verschillende toekomstscenario’s Onduidelijkheid over toekomstige ELO behoeften

Strategische keuzes in November 2007Adviesrapport als input (verkrijgbaar op

http://www.ou.nl/ipo/ )

Page 13: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Wat is de toekomstige behoefte van de OUNL?

Learningobjects

OUNL BAMA opleidingen

Contractopleidingen

competenties

Onderwijscomponenten

onderwijsontwikkeling

Vrije/individuele

assemblage

Vaste

ass

embla

ge

Wettelijke

assemblage

Assemblage op maat

BAMAstudenten

Kennisverwerversvast

flexibel

Competentiezoekers

Contract-partners

On

de

rwijs

-te

ch

no

log

isc

ho

nd

erzo

ek

Vak

inh

ou

de

lijk

on

de

rzoe

k

Le

ervr

aa

gin

form

ati

e

Ex

tern

e /

3rd

pa

rty

Le

arn

ing

ob

jec

ts

Scholers

Toekomstige waardeketen onderwijs

?

Page 14: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Scenario’s als input voor besluitvorming

Page 15: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Scenario 1: L3 universiteit

Page 16: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Scenario 2: BAMA

Back to the roots

Optimaliseren van Martini-onderwijs met ICT-ondersteuning

Page 17: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Principes voor een Persoonlijke Leer-en

Werkomgeving (PLWO)

Elke student haar/zijn eigen leeromgeving! Ondersteuning van het hele onderwijsproces Prioriteren op onderwijs én ICT-services Kiezen voor architectuur (Open) standaarden Eén infrastructuur Open source software Ruimte om te experimenteren

Page 18: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Vervolgaanpak

Strategisch overleg heeft principes geadopteerd SOA als bouwstijl gekozen Twee parallelle trajecten voor BAMA

Verdere verfijning huidige Studienet als centrale ELO

Ontwikkeling van nieuwe diensten in PLWO-stijl

Daarnaast traject rond ontwikkeling LLL-diensten (parallel aan TENCompetence project)

Page 19: Presentatie "Elo van de toekomst - Deel 1" - SURF podiumoverleg

Huidige toestand:

Balanceren tussen traditionele ELO en PLWO