Presentatie e-commerce | DRV Accountants & Adviseurs

of 31/31
E-Commerce in Nederland Marc van Can Partner en accountant DRV Accountants & Adviseurs

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie e-commerce | DRV Accountants & Adviseurs

 • E-Commerce in NederlandMarc van Can Partner en accountant DRV Accountants & Adviseurs

 • De nieuwe werkelijkheid

 • Trends webshops

  Aantrekkende consumentenbestedingen Meer verkopen, maar minder omzet (margedruk)! Transparantie Digitalisering Levering Beleving / fysieke winkel Commercie buiten internet Internet Of Things (IOT)

 • *Bron De Tijd- KBC

 • *Bron De Tijd- KBC

  EVOLUTIE NAAR TIJDVAKLEVERINGEN

  2 OP 3 NEDERLANDERS LEVERING BUITEN WERKUREN

 • *Bron De Tijd- KBC

  1 OP 5 NEDERLANDERS VERKIEZEN AFHAALPUNT

  5 8 EUR WIL MEN BETALEN VOOR TRANSPORT

  LEVERTIJD LANGER DAN 24 UUR => GRATIS

  NIET VERPLICHT ALS HANDELAAR OM RETOURKOSTEN TE BETALEN => COMMERCIEEL HAALBAAR ?

  7 OP 10 HAKEN AF ALS GRATIS PLOTS BETALEND WORDT !

 • Financile trends webshops

  Elektronisch factureren/bankkoppelingen Voorraad Kapitaalbeslag Financiering Digitale commercie (hoge verkoopkosten) Marketingbijdrage leveranciers (bonus) Concentratie afnemers voor leveranciers Prijsstelling Winner takes all

 • Kansen en bedreigingen

  Technologie Transparantie prijs De concurrentie is n muisklik bij jouw klanten vandaan

  en jij n muisklik die van hem Voor je het weet is de Nederlander jouw concurrent om de

  hoek, maar vis jij zijn ruif in Nederland leeg..

 • BTW Vennootschapsbelasting Is het gunstig om in Nederland te zijn gevestigd Waar is het meest gunstig om te zijn gevestigd Transfer pricing

  De Nederlandse concurrent te slim zijn

 • Fiscaliteit en E-Commerce in NederlandFrancis van der BogtFiscalist DRV Accountants & Adviseurs

 • Verkoop door middel van webshops Grensoverschrijdend NL belastingheffing BE webshop ondernemers

  E-commerce

 • BTW Verkoop aan particulieren / ondernemers Administratieve verplichtingen

  VPB Verkoop met behulp van fysieke aanwezigheid in NL Voorkoming dubbele belasting

  Nederlandse belastingheffing voor webshops

 • Verkoop aan particulieren

  webshop.be

  non-EU

 • Verkoop aan particulieren

  webshop.be

  non-EU

  SE> SEK 320.00025%

  Uitvoer: vrij van btw

  FR> 100.00020%

  NL> 100.00021%

 • Regeling afstandsverkopen:

  1. Leveringen geen diensten 2. Aan particulieren 3. Transporteis4. Omzetdrempel berekening?5. Mogelijkheid opteren

  Verkoop aan particulieren

 • BTW nummer land van aankomst van de goederen Aangifteverplichting Factuureisen afstandsverkopen e-invoicing Bewaarplicht

  Verkoop aan particulieren

 • r

  Verkoop aan particulieren

  webshop.be

 • Verkoop aan BTWplichtigen geen afstandsverkopen

  Verkoop aan BTW-plichtigen binnen EU ICL / ICV

  Verkoop aan BTW-plichtigen buiten EU uitvoer

  Verkoop aan ondernemers

 • Fysieke aanwezigheid in NL Vaste inrichting Verdrag NL BE Toerekenbare winst belast in NL Voorkoming dubbele belasting in BE

  Verkoop met behulp van fysieke aanwezigheid in NL

 • Toekomstplannen EU

 • Juridische aspecten van E-Commerce in Nederlandmr. Wieger Weijland Advocaat VDB Advocaten Notarissen

 • Wettelijk kader Verplichtingen handelaar Rechten consument Algemene Voorwaarden

  Inhoud

 • Europese Richtlijn 2011/83/EU Doel Harmonisatie

  Nederlandse wet Wet koop op afstand Algemene bepalingen consumentenkoop

  Wettelijk kader

 • Overeenkomst op afstand?

  Iedere overeenkomst met consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen van communicatie

  Niet altijd even duidelijk: Kijken in winkel en kopen online? Onderhandelen in winkel en bestellen per e-mail? Kopen via marktplaats.nl / kapaza.be en/of 2ehands.be?

  Alle relevante contracthandelingen tot en met sluiten overeenkomst moeten op afstand plaatsvinden

  Wettelijk kader

 • Identiteit onderneming:naam / adres / contactgegevens / KvK + BTW-nummer

  TIP: Zet deze gegevens op iedere pagina!

  Informatie over het product:kenmerken / prijs

  TIP: Altijd vermelden in/exclusief BTW en verzendkosten!

  Informatieverplichtingen handelaar

 • Informatie over leveringstermijnVrij om andere termijn overeen te komen. Niets overeengekomen dan terugvallen op de wet en geldt een leveringstermijn van 30 dagen.

  Informatie over het bestelprocesKorte uitleg hoe de bestelling werkt. Wijze van betaling / hoe wordt geleverd etc. Bevestiging bestelling verplicht!

  TIP: zorg voor duidelijke en ondubbelzinnige mededeling wanneer een bestelling definitief is!

  SANCTIE: niet voldaan aan informatieverplichting? Dan is de consument niet gebonden aan de overeenkomst.

  Informatieverplichtingen handelaar (vervolg)

 • Grote mate van bescherming van consument

  Belangrijkste voor overeenkomst op afstand: herroepingsrecht

  Consument kan de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de zaak.

  Handelaar dient na herroeping binnen 14 dagen na ontvangst van verklaring van ontbinding alle van consument ontvangen bedragen te vergoeden, met inbegrip van de leveringskosten.

  TIP: om zeker te zijn van nakoming van de regels zit er bij de richtlijn een herroepingsformulier die u kan aanbieden.

  Rechten consument

 • Rechten consument

 • Voor een beroep op algemene voorwaarden dient u eerst deze:

  1) van toepassing te verklaren:

  Mededeling bij bestelling Wanneer je op bestellen drukt ga je akkoord met de algemene voorwaarden of opt in.

  2) ter hand te stellen:

  Elektronisch ter beschikking stellen, zodat deze kan worden opgeslagen (PDF)

  TIP: Stuur ze altijd met de bevestiging mee. Link naar PDF kan ook. Tevens altijd onderaan aan uw website vermelden.

  Algemene voorwaarden

 • Contact

  Marc van CanPartner en accountant DRV Accountants & [email protected]

  Francis van der BogtFiscalist DRV Accountants & [email protected]

  Wieger WeijlandAdvocaat VDB Advocaten [email protected]

 • Bedankt voor uw aandachtVragen?