Presentatie DU Domeinprogramma Recht Rob Andeweg (projectleider) Stand van zaken ontwikkelfase...

of 14 /14
Presentatie DU Domeinprogramma Recht Rob Andeweg (projectleider) Stand van zaken ontwikkelfase t.b.v. Seminar RechtenOnline 14 oktober 2005

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie DU Domeinprogramma Recht Rob Andeweg (projectleider) Stand van zaken ontwikkelfase...

 • Dia 1
 • Presentatie DU Domeinprogramma Recht Rob Andeweg (projectleider) Stand van zaken ontwikkelfase t.b.v. Seminar RechtenOnline 14 oktober 2005
 • Dia 2
 • UITGANGSPUNTEN DOMEINPROGRAMMA stimuleren gebruik ICT transformatie - ICT middel, geen doel domeinbreed Hbo en WO DU- en niet Du-partners beoogde looptijd 3 jaar budget 2,4 miljoen over drie jaar (maximaal!) niet DU-leden 50% kosten voor personeelsinzet Afbakening tot opleidingen Recht
 • Dia 3
 • Domeinprogramma Recht - inhoud Relevante ontwikkelingen in en rondom het domein Recht vanuit perspectief van ICT Visie op verandering/transformatie Hoofdlijnen voor een meerjarig ICT- programma Toetsingskader voor projectvoorstellen Coordinatie van het domeinprogramma
 • Dia 4
 • Domeinprogramma Recht - werkwijze telefonische en schriftelijke inventarisatie (15 van 18 instellingen deelgenomen) gebruik van en behoefte aan ICT-toepassingen houding ten aanzien van ICT belangrijke ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs projectideen werkconferentie op 3 juli 2005 uitwisseling huidige situatie rond Ict idem te verwachten situatie vraag en aanbod eerste verkenning gezamenlijke projectideen werkconferentie op 13 september 2005 gemeenschappelijk beeld van ontwikkelingen komende drie jaar bespreking (24!) projectideen clustering in 7 globale projectvoorstellen tussentijds: informeren en betrekken alle betrokkenen en belanghebbenden
 • Dia 5
 • Domeinprogramma Recht - inhoudsopgave stand van zaken ICT in het rechtenonderwijs idem verwachte en gewenste situatie over drie jaar visie op verandering/transformatie toetsingskader voor projectideen en voorstellen inhoud en opzet cordinatiepunt projectideen en -voorstellen
 • Dia 6
 • Toetsingskader projectvoorstellen hefboomwerking bij het realiseren veranderingen/transformaties afnemers van de projectresultaten van meerdere instellingen zonder grote extra investeringen organisatorisch en ICT-technisch uitvoerbaar binnen de randvoorwaarden van het domeinprogramma actief ondersteund door meerdere instellingen aanvaardbare risicos
 • Dia 7
 • Projecten - 1 Project Sieberdam een gegeneraliseerde oefenrechtbank (model) en ten minste twee uitgewerkte casusposities die daarmee plaats kunnen vinden. een verbeterde versie van de Sieberdam/ROCS E- Learning Suite, waarmee docenten op eenvoudige wijze zelf een nieuwe casus binnen het model Oefenrechtbank kunnen aanmaken en dat o.a. mogelijkheden biedt voor andere visualisaties dan Sieberdam; handleiding voor docenten; handleiding voor studenten.
 • Dia 8
 • Projecten - 2 Informatievaardigheden een Webcursus Informatievaardigheden voor Juristen op inclusief online toetsing van de vaardigheden, waarbij de cursus zo is ingericht dat deze onderhoudbaar en uitbreidbaar is. De e-learning omgeving wordt zo opgezet dat deze voldoet aan de huidige audiovisuele vereisten. Een elektronische werkomgeving die ondersteuning biedt bij juridisch kennis- en informatiebeheer om deze kennis beter beschikbaar te hebben voor (her)gebruik. Een voorstel met richtlijnen voor de inbedding van deze projectresultaten in het onderwijs per universiteit en hogeschool. Een handleiding voor het onderhoud / actualisering van deze zelfstudiemodulen met gebruikmaking van de voor dit project gekozen HTML-editor. Een workshop voor docenten die het gaan gebruiken en/of onderhouden.
 • Dia 9
 • Projecten - 3 Project Recht in Beeld een aantal samenhangende verzamelingen korte videofragmenten, die ieder een bepaald domein binnen een rechtsgebied bestrijken (zowel positief recht als metajuridica), voorzien van metadata, vastgelegd in een database en toegankelijk via een daarvoor ingerichte webomgeving. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en algemeen gebruikte technologie. Verder worden er standaarden voor de didactische benadering, de vormgeving en de technische aspecten vastgelegd.
 • Dia 10
 • Projecten - 4 Project Weet waarvoor je kiest Het ontwerpen en maken van een aansprekende en gebruikersvriendelijke website met: Verschillende korte filmfragmenten waarin een reel beeld wordt geschetst van de verschillende beroepen die afgestudeerde HBO en WO studenten gaan vervullen. Quizzes/vragenlijsten waarin gemetenwordt of de student en juist en realistisch beeld heeft van de rechtenstudie en de daarbij horende beroepspraktijk; Quiz/vragenlijst (en) waarin gemetenwordt welk type opleiding beter bij de student past een hbo- of wo opleiding; Interviews (filmpjes) waarin ervaringsdeskundigen (rechtenstudenten) aan het woord komen. Waaronder niet alleen enthousiaste studenten maar vooral ook studenten die zijn afgeknapt op de studie en zijn omgezwaaid, alsmede studenten die de studie niet aankonden etc. Webklas waarin studenten een beeld krijgen van de WO en HBO rechtenopleiding,. Rubriek met tips van rechtenstudenten aan studiekiezers.
 • Dia 11
 • Projecten - 5 Project Cali-uitbouw aangepaste Helpfiles aanpassen aan de Cali versie in Flash- vormgeving. aangepaste demo-nl aansluiting van Cali op internationale standaarden (gedacht wordt aan een conversie programma naar IMS-LD) Ingerichte website/ serverruimte /database (CMS?) voor centrale beschikbaarstelling van modules incl. zoekopties op basis van goede metadata; resultaten van een onderzoek naar het gebruik en de voorwaarden voor gebruik van Cali en de daarvoor ontwikkelde modules door docenten en studenten. De uitkomsten van dit onderzoek zullen vervolgens worden gebruikt om een (aantal) formats en/of voorbeeldmodules te maken voor de ontwikkeling van Cali modules een protocol voor implementatie waarin vooral ook aandacht wordt besteed aan organisatieveranderingen e.d. die nodig zijn om het gebruik van Cali door docenten en studenten te stimuleren.
 • Dia 12
 • Projecten - 6 Project KENNER (KENnisNEtwerk Recht) Een vitaal netwerk in het rechtenonderwijs blijkend uit Groepen docenten die vertrouwd zijn met en gebruikmaking van de Community voor de uitwisseling van kennis en ervaring met collegas (the medium is the message) ICT- en onderwijskundige experts die deze uitwisseling van docenten ondersteunen en vertalen naar themas die van belang zijn voor de veranderdoelen van het domeinprogramma Feedback op lopende projecten van het domeinprogramma Recht en ideen voor nieuwe projectvoorstellen
 • Dia 13
 • ICT en RECHT de eerste stap!
 • Dia 14
 • ICT en RECHT de volgende stap?