Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

26
HRM oplossingen bij tegenwind Rick Brugts

description

HRM in recension time. How HRM can be a part of an anti cyclic policy. A presentation with examples wich demonstrate how HRM can be arranged in crisis and in good times.

Transcript of Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Page 1: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

HRM oplossingen bij tegenwind

Rick Brugts

Page 2: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Wat is HRM?

Page 3: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

HRM

Managen van de Human Resources (de mensen) op zo’n manier dat hiermee de (strategische) doelen van de organisatie worden behaald. De verantwoordelijkheid voor het managen van de Human Resources ligt bij het management.

Page 4: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Tegenwind

Page 5: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

• Vraag groter dan aanbod

• Bestedingsinflatie

• Vermindering investeringen en uitgaven

Typische oorzaken

Laagconjunctuur

Hoogconjunctuur

Page 6: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 7: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

• Gebrek aan ethiek, normen en waarden

• Bijvoorbeeld: bonussen, beloning

Atypische oorzaken

Page 8: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 9: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Atypisch

Bron: NO RHYME OR REASON 2008

$

Earn

ed

Bon

use

s

TA

RP

fund

ing 0

246

810

Goldman Sachs

Earned Bonuses TARP funding

Page 10: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 11: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

HRM bij tegenwind

HRM bij typische laagconjunctuur

Page 12: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Wie heeft als gevolg van de recessie het trainings- en opleidingsbudget vermindert?

Page 13: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Standaard HR reflex• Verminderen formatie.

• Verlagen nieuwe instroom (vacature stop)

• Stopzetten cq verminderen opleidingsprogramma’s.

• Stopzetten cq. verminderen sociale activiteiten.

• Basissalaris verlagen

• Prestatiebeloning stopzetten cq. verminderen

Page 14: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 15: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Don'ts• Verminderen trainings- en opleidingsinvesteringen.

• Verminderen individuele prestatiebeloning.

• Stopzetten / verminderen instroom stagiaires, afstudeerprojecten.

• Verminderen basissalaris.

Page 16: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Do’s• Ontslag op basis van individuele prestatie.

• Bevorderen vervroegd pensioen.

• Gelegenheid geven eerder opgebouwd overwerk / extra uren op te nemen.

• Indienstnemen of inhuren goed presterende medewerkers concurrentie.

Page 17: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

HRM en tegenwind

Hoe om te gaan met de Atypische oorzaken?

Page 18: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

The Priest• Bewaken, bespreken en aanpakken van de

Soul >>>>> Congruent!!

• Bevorderen duurzaam omgaan met middelen en mensen.

• Bevorderen ‘gezonde’ arbeidsverhoudingen, en arbeidsvoorwaarden.

Page 19: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

“HR heeft als rol de standaard reflex van bedrijven bij

laagconjunctuur ter discussie te stellen.”

Page 20: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

“HR heeft als rol bij hoogconjunctuur “het feestje” te

bederven”

Page 21: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

Anti-cyclisch

Duurzaam

HRM-beleid

Page 22: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 23: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

HRM Advies & Interim

Assessments

Werving en Selectie

Page 24: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 25: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv
Page 26: Presentatie Directeurendiner November 2009 Sv

100

1000

10000

100000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Noord-Amerika Europa Japan Azië excl. Japan wereld

Miljard $

mei

20092009

Bron: CPB

Totale waarde aandelen