Presentatie digitale schoolborden

of 40 /40
Digibord “Ik wil het bord gebruiken, ik wil het alleen niet leren gebruiken”

Embed Size (px)

description

Presentatie digitale schoolborden (digiborden) op de studiedag voor Kennisnetambassadeurs. Nadruk ligt op implementatie.

Transcript of Presentatie digitale schoolborden

Page 1: Presentatie digitale schoolborden

Digibord

“Ik wil het bord gebruiken, ik wil het alleen niet leren gebruiken”

Page 2: Presentatie digitale schoolborden

Wat staat je te wachten?

A. InventarisatieopdrachtB. Achtergrond digibordgebruikC. Haal meer uit het digibordD. Voorbeelden digibordgebruikE. Kijkwijzer

Page 3: Presentatie digitale schoolborden
Page 4: Presentatie digitale schoolborden

B: Achtergrond digibordgebruik

Page 5: Presentatie digitale schoolborden

Digibordgebruik volgens Beauchamp

• Subsitutiefase• Lerende gebruiker• Beginnende gebruiker• Gevorderde gebruiker• Samenwerkende gebruiker

Page 6: Presentatie digitale schoolborden

Substitutiefase

• Je geeft op precies dezelfde manier les als eerder met een gewoon schoolbord– Het is een soort whiteboard

Page 7: Presentatie digitale schoolborden

Lerende gebruiker

• Je bent druk aan het experimenteren wat er allemaal mee kan. – Je gebruikt de digibordsoftware van het bord

Page 8: Presentatie digitale schoolborden

Beginnende gebruiker

• Je weet wat de mogelijkheden zijn van het digibord. Er kunnen nieuwe didactieken ontstaan.– Je gebruikt naast digibordsoftware ook Internet– Je slaat lessen op voor gebruik volgende keren

Page 9: Presentatie digitale schoolborden

Gevorderde gebruiker

• Vertrouwd met alle mogelijkheden. Kijkt welke mogelijkheden er meer zijn. Creatief denken kan ook aan bod komen. – Werken met mindmaps is een vorm van creatief

denken. – Gebruikt extra hardware (bijv. stemkastjes,

documentviewer, digitale microscope)

Page 10: Presentatie digitale schoolborden

Samenwerkende gebruiker

• Digibord is integraal onderdeel van lesgeven. Nieuwe manieren van lesgeven ontstaan.– Videoconferencing via digibord. – Maar ook uitwisselen van lesmateriaal!

Page 11: Presentatie digitale schoolborden

Vraag

• Hoe schat je jezelf in als je kijkt naar de niveaus van Beauchamp?

• Hoe schat je je collega’s in?– Subsitutiefase– Lerende gebruiker– Beginnende gebruiker– Gevorderde gebruiker– Samenwerkende gebruiker

Page 12: Presentatie digitale schoolborden

C: Haal meer uit het digitale schoolbord

Page 13: Presentatie digitale schoolborden

Haal meer uit het digitale schoolbord

• Onderzoek Lynn Voogt• 2009• In opdracht van KPC

Page 14: Presentatie digitale schoolborden

Belangrijkste conclusies

• Laat voorbeelden zien, laat zien waarom die goed zijn of niet!– Intentionele informatie in plaats van

instrumentele informatie• Geef leerkrachten tijd om lessen te

ontwikkelen.

Page 15: Presentatie digitale schoolborden

Technology Acceptance Model (TAM)

• Sterkte van de intentie 1. de attitude ten aanzien van het gebruik van de

nieuwe technologie,;2. het waargenomen nut van de technologie;3. het waargenomen gebruiksgemak en 4. externe variabelen.

Page 16: Presentatie digitale schoolborden

Tips

• Hoe meer informatie aansluit bij de eigen situatie, hoe beter.

• Gevoel van eigenaarschap hebben• Aansluiten bij eigen doelen• Commitment is het meest effectief als de

commitment :– 1) actief is,;– 2) publiekelijk is; – 3) intern gemotiveerd is.

Page 17: Presentatie digitale schoolborden
Page 18: Presentatie digitale schoolborden

Aanbeveling

• Een leerkracht zou kunnen beschrijven waar zijn of haar eigen klas moeite mee heeft en op welke manier het digitale schoolbord hierbij zou kunnen helpen. Een leerkracht zou zelfs per leerling kunnen beschrijven hoe het digitale schoolbord deze leerling kan helpen.

Page 19: Presentatie digitale schoolborden

Conclusie

• Zorg ervoor dat de leerkrachten die het bord moeten gaan gebruiken praktische voorbeelden krijgen, geef uitleg over waarom juist die voorbeelden goed zijn en in welke gevallen bepaald gebruik van het digitale schoolbord juist niet gewenst zijn

Page 20: Presentatie digitale schoolborden

Opdracht

• Formuleer een casus waarin je duidelijk maakt waar een collega van jou moeite mee heeft en op welke manier het digibord daarbij ondersteuning kan bieden. Maak duidelijk om welke groep het gaat, welk onderwerp het is, voor welke leerlingen het is, welk hulpmiddel je aanraadt en hoe de collega dit hulpmiddel in kan zetten.

Page 21: Presentatie digitale schoolborden

Kijkje in de school

• Is er een ICT-beleidsplan?• Hoe ondersteunt dit plan het schoolplan?• Op welke manier worden

onderwijsvernieuwingsprojecten vormgegeven?

Page 22: Presentatie digitale schoolborden

TPACK-model

Page 23: Presentatie digitale schoolborden

TPACK-consequenties

• Bij onderwijsontwikkeling stel je een team samen dat vanuit verschillende perspectieven een bijdrage kan leveren.

Page 24: Presentatie digitale schoolborden

Vraag

• Bij welke onderwijsontwikkeling zou je je expertise als ICT-coördinator kunnen inbrengen?

Page 25: Presentatie digitale schoolborden

D: Voorbeelden digibordgebruik

Meerwaarde

Page 26: Presentatie digitale schoolborden

Meerwaarde digitaal schoolbord

• Levendiger presentaties• Heldere organisatie van bronnen• Meer interactie• Met stemkastjes het leren zichtbaar maken• Meer samenwerkend leren• Gemotiveerde leerlingen• (Bron: meerwaarde van het digitale schoolbord; Kennisnet)

Page 27: Presentatie digitale schoolborden

Levendiger presentaties

• Multimediale bronnen:– Video (SchoolTV Beeldbank)– Audio (Kinderliedjes)– Animatie (voorbeeld leraar24)– Presentaties: • PowerPoint• Prezi (voorbeeld Prezi)• Notebook (hoort bij het SMART Board)• ActiveInspire (hoort bij het ActivBoard)

Page 28: Presentatie digitale schoolborden

Meerwaarde digitaal schoolbord

• Levendiger presentaties• Heldere organisatie van bronnen• Meer interactie• Met stemkastjes het leren zichtbaar maken• Meer samenwerkend leren• Gemotiveerde leerlingen• (Bron: meerwaarde van het digitale schoolbord; Kennisnet)

Page 29: Presentatie digitale schoolborden

Heldere organisaties van bronnen

• Eigen startpagina (YURLS, Symbaloo)– Van een school in YURLS– Van een juf in YURLS– Digibordmenu met Symbaloo

Page 31: Presentatie digitale schoolborden

Meerwaarde digitaal schoolbord

• Levendiger presentaties• Heldere organisatie van bronnen• Meer interactie• Met stemkastjes het leren zichtbaar maken• Meer samenwerkend leren• Gemotiveerde leerlingen• (Bron: meerwaarde van het digitale schoolbord; Kennisnet)

Page 32: Presentatie digitale schoolborden

Meer interactie

Page 33: Presentatie digitale schoolborden

Meerwaarde digitaal schoolbord

• Levendiger presentaties• Heldere organisatie van bronnen• Meer interactie• Met stemkastjes het leren zichtbaar maken• Meer samenwerkend leren• Gemotiveerde leerlingen• (Bron: meerwaarde van het digitale schoolbord; Kennisnet)

Page 34: Presentatie digitale schoolborden

Met stemkastjes leren zichtbaar maken

• Doe de digibordquiz!

Page 35: Presentatie digitale schoolborden

Meerwaarde digitaal schoolbord

• Levendiger presentaties• Heldere organisatie van bronnen• Meer interactie• Met stemkastjes het leren zichtbaar maken• Meer samenwerkend leren• Gemotiveerde leerlingen• (Bron: meerwaarde van het digitale schoolbord; Kennisnet)

Page 36: Presentatie digitale schoolborden

Meer samenwerkend leren

• Samenwerken aan het bord om een opdracht op te lossen– Voorbeeld Rekenweb (Bouwen met blokken)– Overleg samen hoe je het figuur moet draaien bij

het nachtspel

Page 37: Presentatie digitale schoolborden

Meerwaarde digitaal schoolbord

• Levendiger presentaties• Heldere organisatie van bronnen• Meer interactie• Met stemkastjes het leren zichtbaar maken• Meer samenwerkend leren• Gemotiveerde leerlingen• (Bron: meerwaarde van het digitale schoolbord; Kennisnet)

Page 38: Presentatie digitale schoolborden

Gemotiveerde leerlingen

• Visueel maken (bijvoorbeeld Google Earth)www.werkenmetgoogleearth.nl

• Verbanden duidelijk maken (in een verkeersles bijvoorbeeld)

Page 39: Presentatie digitale schoolborden

E: Kijkwijzer

Page 40: Presentatie digitale schoolborden

Kijkwijzer

• Petra Fisser• 2008• Stichting Kennisnet