Presentatie definitief versie 4

download Presentatie definitief versie 4

of 27

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  108
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie definitief versie 4

 • 1. Kwaliteitsvolle ouderenzorg leren toepassen in de praktijk: Wat ervaren studenten Huisartsgeneeskunde als bevorderende en belemmerende factoren? Masterproef Huisartsgeneeskunde 2013-2014 Cortvriendt Sophie De Keyser Celien Promotoren: Hoet Katrien Prof. Dr. Roex Ann Janssens Brenda Peters Sanne

2. Overzicht Inleiding Methode Resultaten Discussie Besluit 2 3. Overzicht Inleiding Methode Resultaten Discussie Besluit 3 4. 1. Inleiding 4 5. 1. Inleiding Ouderenzorg: complexe zorg Huisarts: centrale rol Medische opleiding: o Klassieke onderwijsmethode: afzonderlijke blokken o Aangepast leermodel 5 6. 1. Inleiding 4C/ID model = Four-Component Instructional Design Model 6 7. 1. Inleiding Onderzoeksvraag: Wat is de perceptie van studenten over enerzijds de transfereerbaarheid van het geleerde van de module Ouderenzorg naar de praktijk, en anderzijds de bevorderende en de belemmerende factoren hierbij? 7 8. Overzicht Inleiding Methode Resultaten Discussie Besluit 8 9. 2. Methode Kwalitatief onderzoek a.d.h.v. semi-gestructureerde interviews o 2 interviewers o Gevalideerd Doelgroep: o Laatstejaarsstudenten geneeskunde, Huisartsgeneeskunde o Ad random selectie Thematische analyse o 2 onafhankelijke onderzoekers 9 10. Overzicht Inleiding Methode Resultaten Discussie Besluit 10 11. 3. Resultaten Respons: 16/39 studenten Achtergrondinformatie n Geslacht Man 3 Vrouw 13 Prespecialisatie 1e trimester Huisartsgeneeskunde 14 Ander 2 Gemaakte opdrachten Alle 4 Sommige 10 Geen 2 n Gevolgde lessen Alle 11 Sommige 5 Geen 0 Type huisartsenpraktijk bij stage Solo 5 Duo 3 Groepspraktijk 8 Zelfstandig consultatie bij stage Ja 13 Met eigen consultatieruimte Ja 7 Neen 6 Neen 3 11 12. 3. Resultaten Benvloedende factoren: 3 themas 1. Eigenschappen student 2. Leermodel 3. Werkomgeving 12 13. 3. Resultaten Benvloedende factoren: 3 themas 1. Eigenschappen student 2. Leermodel 3. Werkomgeving 13 14. 3. Resultaten 1. Eigenschappen student Opvattingen van de studenten t.a.v. ouderenzorg Grote patintenpopulatie Uitdaging toekomst Complexe en uitgebreide problematiek Motivatie Pre-training motivatie Motivatie tijdens de module Motivatie tijdens de huisartsenstage 14 15. 3. Resultaten Benvloedende factoren: 3 themas 1. Eigenschappen student 2. Leermodel 3. Werkomgeving 15 16. 3. Resultaten 2. Leermodel Leertaken Hoeveelheid Duidelijkheid Benodigde tijd Structuur leertaken Type leertaken Informatie Informatie terugvinden Overvloed aan informatie Inhoud leermodel Concrete leerstof Praktisch Relevantie praktijk Kennisverwerving Lesmomenten Feedback Casus gebaseerde Interactief Extern persoon uit vakgebied Planning module Timing Hoge werkbelasting 16 17. 3. Resultaten Benvloedende factoren: 3 themas 1. Eigenschappen student 2. Leermodel 3. Werkomgeving 17 18. 3. Resultaten 3. Werkomgeving Doe- versus kijkomgeving Zelf consultaties doen Observeren Incidentie Weinig contact met complexe problematiek bij ouderen Leren door praktijk Regionale verschillen Stageleider Stimulatie/ geen stimulatie door stageleider Stageleider niet op de hoogte van leerstof 18 19. Overzicht Inleiding Methode Resultaten Discussie Besluit 19 20. 4. Discussie Sterktes en zwakten Suggesties voor bevorderen transfer 20 21. 4. Discussie Sterktes en zwakten Suggesties voor bevorderen transfer Sterktes Zwakten Ad random selectie Tijdspanne module-interview Brede aanpak Response rate Onafhankelijke codering Onderzoekers = studenten 21 22. 4. Discussie Sterktes en zwakten Suggesties voor bevorderen transfer o Beter informeren studenten o Leertaken: inkorten, structuur, concrete instructies o Interactieve lessen o Planning module o Communicatie met stageleider Verder onderzoek nodig 22 23. Overzicht Inleiding Methode Resultaten Discussie Besluit 23 24. 5. Besluit 24 25. 5. Besluit 25 26. Kinsella K and Phillips D. Global aging: the challenge of success. Population Bulletin 2005; 6051:3-44. Boeckxstaens P and De Graaf P. Primary care and care for older persons: position paper of the European Forum for Primary Care. Quality in Primary Care 2011; 19(6): 369-389(21). Janssen-Noordman A, Merrinboer J, Van der vleuten C et al. Design of integrated practice for learning professional competences. Medical Teacher 2006; 28(5):447-452. Van Merrinboer J, Clark R and Croock M. Blue prints for Complex Learning : the 4C/ID-Model. Educational Technology Research and Development 2002; 50(2):3964. Radcliffe C and Lester H. Perceived stress during undergraduate medical training : a qualitative study. Medical Education 2003; 37:3238. Alexander D and Haldane J. Medical education: a student perspective. J Med Educ 1979;13:336341. Prince J, Boshuizen H, Cees P et al. Students opinions about their preparation for clinical practice. Medical Education 2005; 39:704712. Barnett S and Ceci S. When and where do we apply what we learn ? A taxonomy for far transfer. Psychological Bulletin 2002; 128(4):612637. Burke L and Huchins H. Training transfer : an integrative literature review. Human Resource Development Review 2007; 6(3):263-296. McConnell M and Eva K. The role of emotion in the learning and transfer of clinical skills and knowledge. Academic Medicine. 2012; 87(10):13161322. Nikandrou I, Brinia V and Bereri E. Trainee perceptions of training transfer: an empirical analysis. Journal of European Industrial Training 2009; 33(3):255- 270. Clark C, Dobbins G and Ladd R. Exploratory field study of training motivation. Group & Organization Management 1993; 18(3):292-307. Vandewaetere M, Manhaeve D, Aertgeerts B et al. 4C/ID in Medical Education: How to design an educational program based on whole-task learning. AMEE Guides in Medical Education 2014. Reeds C and Richards L. Outcomes-based education versus coping with complexity: should we be educating for capability? Medical education 2004; 38:12031205. Lancaster S, Di Milia L and Cameron R. Supervisor behaviours that facilitate training transfer. Journal of workplace learning 2013; 25(1):6-22. Regehr G. What if they arent playing our game? Internet site Ottawa Conference 2014. Beschikbaar via: www.mededconference.ca/assets/not%20playing%20our%20game%20-%20Glenn%20Regehr.pdf. Geraadpleegd 13 juni 2014 26 Referenties 27. Bedankt!