Presentatie crisiscommunicatie in Zeeland

of 13 /13
Crisiscommunicatie in Zeeland • Risico- en crisisbeheersing • Brandweer • Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) • Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Informeren – schade beperken – betekenis geven

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie crisiscommunicatie in Zeeland

 • Crisiscommunicatie in Zeeland

  Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

  Informeren schade beperken betekenis geven

 • Crisiscommunicatie in 2015

  Trends in (crisis)communicatie

  Crisiscommunicatie: - Doelen - Omgevingsanalyse - Aanpak in Zeeland - Opschaling

 • Trends in communicatie 2015

  Trends 2015 2016

  https://www.youtube.com/watch?v=z5TAfWc2V5o&app=desktop

 • Wat is een crisis

 • Doelen crisiscommunicatie

  Doel: normaliseren van de maatschappij door te voorzien in de informatiebehoefte van betrokkenen, pers en algemeen publiek. Via:

  Informeren (feiten en omstandigheden, procesinfo, slachtofferbeeld)

  Schadebeperking (instrueren/handelingsperspectief)

  Betekenisgeving (duiden incident, inleven, emoties kanaliseren)

 • Wat vraagt de samenleving?

  Snelheid, open en eerlijk, pro-actief

  Gericht op de ontvanger (dus publieke perceptie)

  Voorspelbare communicatie (zoals we altijd doen)

  Relevante info en eenduidigheid: 1 twitteraccount, 1 publieksnummer, 1 website, 1 set teksten/Q&As, eenduidige en relevante info voor pers en publiek, en vooral ook antwoorden op vragen die spelen

 • Basis voor aanpak: omgevingsanalyse

  Traditionele en sociale media

  Publieksnummer

  Incidentlocatie en opvanglocatie

  Input voor communicatie en woordvoeringslijn

  Vooruitzien en anticiperen (scenarios)

  Ook in de koude fase belangrijk

 • Er is een incident

  Alarmering piket Communicatie VRZ -> start communicatie via Twitter en ZeelandVeilig.nl. Procesinformatie delen + omgevingsanalyse doen

  Inschatten maatschappelijke impact (opschalen)

  Contact leggen met partners voor afstemming zoals gemeente, politie, bedrijf, RWS, Waterschap, GHOR

  Procesinfo, waarneembare feiten

 • Eerste uur (gouden uur)

  Analyse aanpak uitvoering (cirkel)

  Relevante partijen bij elkaar zetten (liaisons)

  Feiten en inzet, geruchten benoemen, onjuiste informatie ontkrachten en ingrijpen waar nodig

  Open, dilemmas benoemen, blijven communiceren

  Duiding door bestuurder (binnen een uur)

  Zo nodig opschalen (Taakorganisatie communicatie)

 • Taakorganisatie communicatie

 • Groot incident met landelijke impact

  Regie van en afstemmen met ministerie via Nationaal Crisis Centrum (NCC)

  Crisis.nl; centrale kernboodschappen en Q&As en landelijke perswoordvoering

  Uitvoering regionale communicatie door regionale Taakorganisatie Communicatie

 • Basis voor vlot en effectief communicatieproces Procesplan Crisiscommunicatie en mandaat van de

  burgemeesters om meteen te starten

  Voorbereiding (afspraken met partners, gezamenlijk delen van kennis en informatie, training)

  Inzet van communicatiepool in Zeeland en goede samenwerking tussen alle betrokkenen

  Mix van communicatiemiddelen

 • Kijk ook eens op www.zeelandveilig.nl