Presentatie connoisseurship

download Presentatie connoisseurship

of 51

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Science

 • view

  109
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Mastering library research skills

Transcript of Presentatie connoisseurship

 • 1. Uit Goede BronIntroductie AcademischeonderzoeksmethodologiePG ConnoisseurshipSteven Laporte3 oktober 2014Universiteitsbibliotheek VUBCampus Etterbeek

2. Overzicht uiteenzetting1. Bronnenonderzoek Wat maakt een bron wetenschappelijk? Enkele valkuilen 3. Overzicht uiteenzetting2. Bronnen intern en extern aan de bibliotheek Academische gegevensbanken Paywall en Open Access Relevante externe bronneno Beeldo Filmo Geluid 4. Overzicht uiteenzetting3. Hoe voer ik zelf een bronnenonderzoek? Onderzoeksvraag Trefwoorden en zoekacties Bronnenbeheer Output 5. BRONNENONDERZOEK 6. Bron = informatie + duurzame drager 7. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:1. Welke drager?o Onbekende website/vreemde urlo Blogo Krantenartikelo Peer-reviewed journal 8. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:2. Wie is de auteur?o Waar werkt de auteur?o Welke is de studieachtergrond van de auteur?o Andere publicatieso Werd de auteur vaak aangehaald door andere onderzoekers? 9. V.b. Avi Sion Ongevraagd toegezonden Naam auteur lijkt alias Bij opzoeken enkel website:http://www.thelogician.net/ PhD, maar aan welke universiteit? Geen bibliografie 10. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:3. Wie is de uitgever?o Andere publicaties?o Verbonden aan een universiteit?o Afwerking 11. V.b. Lap Lambert academic Publishing Ongevraagd toegestuurd Website: https://www.lap-publishing.com/ Geen academische partners Negatieve berichten:http://scholarlyoa.com/2012/11/05/lambert-academic-publishing-a-must-to-avoid/ Geen peer review 12. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:4. Publicatiedatum?o Afhankelijk van het onderwerpo Recent? 13. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:5. Besprekingen?o Oordeel van de besprekingo Bron van de bespreking 14. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:6. Citaties en bibliografieo Positie binnen een netwerk van onderzoeko Traceerbaarheid van de aangehaalde feiteno Identificatie eigen bijdrage van de auteuro Herhaalbaarheid van het onderzoek 15. Wat maakt een bron wetenschappelijk?Hoe een betrouwbare bron herkennen:7. Financieringo Onafhankelijkheid van het onderzoek 16. Peer-review? Toetsing door gelijken/vakgenoten Criteriao Originaliteito Toegankelijkheido Solide onderbouwing van de resultaten Zorgvuldig redactieproces 17. Impact? Gewicht van een wetenschappelijk journal:Impact FactorHoe vaker de artikelen uit een bepaaldwetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriftenworden aangehaald, des te hoger de impactfactor Gewicht van de onderzoeker: h-indexo Objectiveringo Kritiek 18. MinderbetrouwbaarMogelijkbetrouwbaarErgbetrouwbaarType bron Onbekende website ProfessioneeldrukwerkAcademische Journals,Website vanuniversiteitUitgever Geen Professioneel maarniet academischAcademische uitgevermet peer reviewAchtergrondauteurGeen/irrelevanteachtergrondOpleiding binnen hetonderwerpExpert in het gebiedPublicatiedatum geen Te oud Recent (of recentherzien)Besprekingen Controversieel Goede besprekingen Peer-review doorbetrouwbare bronnenGeciteerdebronnengeen GeloofwaardigebronnenCitaties naar anderebetrouwbere bronnenObjectiviteit Duidelijke bias Gesponsorde bron Neutraal 19. Sceptische basishouding zeker wanneer het gevonden materiaal je these gelijk geeft 20. Enkele Valkuilen Publish or perish Enkel opnemen van positieve resultaten? Fraude 21. V.b. fraude: SCIgen (http://pdos.csail.mit.edu/scigen/) 22. Bronnen intern en externaan de bibliotheek 23. Bronnen intern en extern aan de bibliotheek Bibliotheek niet langer monopolie Eigen aanbod + expertise Wegwijzer Infrastructuur 24. Catalogi beschrijving van boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen inclusief hun bewaarplaats (plaatskenmerk) vb: www.unicat.be 25. Academische databanken: 26. Naslagwerken Encyclopedien(http://biblio.vub.ac.be/vlink/WWWURN.csp?ID=BRI) Woordenboeken(http://gtb.inl.nl/ ) 27. ZoekmachinesBibliotheken zoekmachines+ De wetenschappelijke waarde ervan wordtvooraf beoordeeld.+ De collectie wordt gestructureerd peronderwerp aangeboden, zonder (commercile)bijbedoelingen.+ De informatie blijft zeker beschikbaar.- Voor een aantal diensten moet je jeverplaatsen naar de bibliotheek (maar eenstijgend aantal mogelijkheden kan je van thuisuit gebruiken)- De bibliotheek is niet altijd open.- De informatie is niet altijd actueel ofgeactualiseerd.+ Gratis+ Gebruiksvriendelijk+ Performant- Niet alle relevante informatie isonline beschikbaar.- De informatie is niet gecontroleerd opkwaliteit en betrouwbaarheid.- Niet-inhoudelijke (commercile,statistische en nationalistische)argumenten bepalen mee de rankingvan zoekresultaten. 28. Welke databank gebruiken? Afhankelijk van je vakgebied (v.b. Pubmed voor geneeskunde) Sterke databanken voor kunst:o JSTOR (http://www.jstor.org/ )o Art Full Text van H.W. Wilson (http://web.b.ebscohost.com/ ) 29. Paywall en Open Access Paywall= betalende toegango IP-adreso VUBnet NetID en paswoord Open Accesso Vrije toegango Al dan niet peer-reviewo Wildgroei? 30. Voorbeelden externe bronnen Beeldeno http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-onlineo http://closertovaneyck.kikirpa.be/o https://archive.org/details/paulotlet Audioo http://research.culturalequity.org/rc-b2/home-audio.jsp Lectureso http://videolectures.net/o http://ocw.mit.edu/index.htmo Itunes University 31. Hoe voer ik zelf eenbronnenonderzoek? 32. Onderzoeksvraag Onderzoeksvraago Tijd?o Omvang?o Opdracht? Wees specifiek!o Naslagwerken 33. Trefwoordeno Synoniemeno Vertalingeno Enkel- of meervoudo Narrower termo Broader termo Related term 34. Zoekacties Booleaanse zoektermeno AND OR NOT 35. Bronnenbeheer Gebruik een reference manager 36. Wat kan je doen een reference manager? Bewaren en ordenen vanreferenties (citaties) Bewerken van bibliografischegegevens Exporteren van bibliografien Beheer van full-text docs Integratie intekstverwerkingssoftware 37. Alternatieven Thomas Reuters Web app en desktop Nieuwste versie: X7 Prijs: 217.74 Externe databankendoorzoeken 38. Alternatieven Thomas Reuters Enkel online Gratis Limiet 50.000 referenties 2GB webruimte 39. Alternatieven Open-source Web app en desktop Center for History andNew Media of George MasonUniversity Gratis 300MB Uitgangspunt add-on voorfirefox 40. Alternatieven ProQuest Prijs: $100 per jaar Integratie met andereProQuest producten enpartners 41. Alternatieven Elsevier Gratis 2GB Sociale netwerkmogelijkheden cross-platform/cross devices Desktop- en webapplicatie 42. Aan de slag met Mendeley 43. De web-module 44. Mijn bibliotheek (webmodule) 45. De desktop module Offline werken Drag-and-drop Lokaal bewaren van bestanden Bijkomende functies Synchroniseren 46. Praktijkvoorbeeld:Artikel postmodern visual artStap 1 - Relevante artikels in JSTORStap 2 Verzamelen van referentiesStap 3 Toevoegen full-textStap 4 Beschrijvingen bijwerkenStap 5 Integratie met MS WordStap 6 - Voeg referenties en bibliografie toeStap 7 Aanpassen notatiestijl 47. Referenties verzamelenCompatibele sites voor web importeur 48. Reference managers in de bibliotheekResultaten ICT-enqute zomer 2013 49. Links reference managersEndnote http://endnote.comEndnoteWeb https://www.myendnoteweb.comZotero https://www.zotero.orgRefWorks http://www.refworks.comVergelijkingstabel Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_softwareIntroductie-filmpjes Mendeley http://www.mendeley.com/videos-tutorialsHulpdocumenten Mendeley http://resources.mendeley.comCompatibele sites voor de web importeurTutorial Informatievaardigheden AUHAhttp://www.mendeley.com/import/https://anet.ua.ac.be/wiki/auha/StartScherm 50. Vragen?