Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

of 19 /19
Strategie in de praktijk een kijkje in onze keuken Conferentie Collectief Inclusief

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Page 1: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Strategie in de praktijkeen kijkje in onze keuken

ConferentieCollectief Inclusief

Page 2: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Wie zijn wij?

• Strategisch beleidsplan van de st Veldvest

• Hoe zien we inclusief onderwijs?

• Wat willen we?

• Wat kunnen we en wat willen we leren?

• Voorwaarden?

• Praktijkervaringen?

Page 3: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Diana Cremers leerkracht groep 7K8

• Kim Hebing Lio-werkneemster groep 3K4

• Johan Vernooij directeur

Page 4: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• In 2,5 jaar tijd van 2 naar 15 rugzakleerlingen = 5% van 300 ll.

– Proces van cultuurverandering.

– Herbezinning op de visie.

– Naar Ontwikkelingsgericht Werken

– Verbetering van de kwaliteit

Page 5: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Visie in het vizier?

• Competenties op orde: SBL+?

• Goede afspraken met ouders?

• Goede dossiervorming/rapportage?

• Structuurmodellen maken verantwoording helder?

• Financiën geen probleem?

Page 6: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Gedeelde visie op orde?

Page 7: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Gedeelde visie op orde?

Page 8: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Onderwijsondersteunend personeel?

Druk aan het werk ofwerkdruk?

Page 9: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Onderwijs-ondersteunend personeel?

Druk aan het werk ofwerkdruk?

Page 10: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Integraalpersoneelsbeleid encultuurmodel

Structuur

Rollen

Relaties

Waarden

Page 11: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Cultuurmodel

st Veldvest

Structuur•

• Rollen

Relaties• Waarden

Page 12: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Intensief werken aan Opleiden in de School

- kinderen- werknemers- collega’s in opleiding- regievoerders

Page 13: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Intensief werken aan Opleiden in de School

- kinderen- werknemers- collega’s in opleiding- regievoerders

Page 14: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Intensief werken aan Opleiden in de School

- werknemers- collega’s in opleiding- regievoerders

Page 15: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Wat vinden we belangrijk?

- Goede pedagogische relatie aangaan op basis van respect en acceptatie- Zone van de naaste ontwikkeling zoeken- Eisen stellen aan kwaliteit - Planmatig werken

Page 16: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Onvoorwaardelijke acceptatie

• Zorgplicht voor passend onderwijsbetekent

VERANTWOORDING NEMEN

Page 17: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0
Page 18: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

Strategie in de praktijkeen kijkje in onze keuken

ConferentieCollectief Inclusief

Page 19: Presentatie Collectief Inclusief Casimir Versie 2.0

• Noem 3 dingen die je belangrijk vindt binnen de context Inclusief Onderwijs.

• Noem 2 dingen die belemmerend zijn bij het aanvaarden en opzetten van Inclusief Onderwijs

• Noem 3 dingen die op jullie school goed geregeld zijn/ goed gaan.