Presentatie buurtvereniging Molenhoek Verkeerssituatie en structuurvisie.

of 13 /13
Presentatie buurtvereniging Molenhoek Verkeerssituatie en structuurvisie

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie buurtvereniging Molenhoek Verkeerssituatie en structuurvisie.

 • Dia 1
 • Presentatie buurtvereniging Molenhoek Verkeerssituatie en structuurvisie
 • Dia 2
 • Onderwerpen Corridorstudie Structuurvisie Alternatief Taken
 • Dia 3
 • Studiegebied
 • Dia 4
 • Themas Verkeer (veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming) Natuur en ecologie Landbouw Cultuur en recreatie Vitaliteit economie Leefbaarheid (geluid, lucht) Water Verstedelijking / ontwikkeling bedrijventerreinen (Waalboss)
 • Dia 5
 • Oostelijke zone Wat speelt er? Lopende projecten: HoWaBo, Groene Delta, Groene Rivier (Plus) Barrire A59 (noord-zuid) Ontsluiting Vlijmen Oost, Engelermeer Bereikbaarheid Vlijmen-Centrum Maatregelen: Verbanden waarborgen tussen lopende projecten en gebiedsvisie Noord-zuid verbinding realiseren (ecologie en recreatie) Groene Rivier Plus-variant onderzoeken (A59 op palen) Volledige aansluiting s-Hertogenbosch-West (ontsluiting Vlijmen-Oost); opheffen aansluiting Vlijmen-Centrum Saneren 3 viaducten / fietsverbinding Kennedybrug
 • Dia 6
 • Dia 7
 • Structuurvisie Kaartbeeld Uitgangspunten Keuzes
 • Dia 8
 • Dia 9
 • Uitgangspunten Corridorstudie Nota volkshuisvesting Actualisatie uitwerkingsplan Waalboss
 • Dia 10
 • Nota volkshuisvesting Ca. 3.500 woningen 2010/2030 Provinciale prognose Ca. 3.300 woningen 2010/2020 Ca. 5.400 woningen 2010-/2030
 • Dia 11
 • Effecten op bevolkingsgroei Vlijmen 2008 14.000 inwoners 5.800 woningen Gemiddelde woningbezetting 2.4 Stijging 27,5 % 2030 5.800 + 1.600 = 7.400 woningen Gemiddelde woning bezetting 2.1 15.540 inwoners Stijging 11%
 • Dia 12
 • Actualisatie Waalboss
 • Dia 13
 • Alternatief structuurbeeld Taken