Presentatie bois

25
ICT op de Pabo Presentatie BOIS 18 september 2012

description

 

Transcript of Presentatie bois

Page 1: Presentatie bois

ICT op de Pabo

Presentatie BOIS18 september 2012

Page 2: Presentatie bois

Wat komt aan bod?

A. Kort voorstellenB. Doel vragenlijstC. Uitkomst vragenlijstD. Aanbod PaboE. Vergelijking verwachtingen en aanbodF. Samenwerkingsmogelijkheden

Page 3: Presentatie bois

A. Kort voorstellen

Page 4: Presentatie bois

Gerard Dummer Don Zuiderman

Page 5: Presentatie bois

B. Doel vragenlijst

Page 6: Presentatie bois

Komt aanbod overeen met de verwachtingen?

Page 7: Presentatie bois

Welke mogelijkheden zijn er tot samenwerking?

Page 8: Presentatie bois

C. Uitkomsten vragenlijst

Page 9: Presentatie bois

Uitkomst vragenlijst

• 5 keer ingevuld• Vergeleken met Kennisbasis ICT• Welke onderwerpen genoemd• Welk onderwerp in welk jaar genoemd?

Page 10: Presentatie bois

Uitkomsten vragenlijst• Kennisbasis ICT:

– Attitude– Instrumentele vaardigheden– Informatievaardigheden en mediawijsheid– Algemene didactiek

• Presenteren• Samenwerken en communiceren• Individueel werken• Begeleiden en evalueren• Toetsen

• Arrangeren en ontwikkelen

• Bron: Kennisbasis ICT

Page 11: Presentatie bois
Page 12: Presentatie bois

Uitkomsten vragenlijst

• Heel veel aandacht voor:– Instrumentele vaardigheden– Informatievaardigheden en mediawijsheid– Begeleiden en evalueren

• Heel weinig aandacht voor:– Toetsen– Arrangeren en communiceren

Page 13: Presentatie bois

Uitkomsten vragenlijst

• Eerste jaar:– Instrumentele vaardigheden

• Tweede jaar:– Informatievaardigheden en mediawijsheid

• Derde jaar:– Begeleiden en evalueren

• Vierde jaar:– Begeleiden en evalueren

Page 14: Presentatie bois

D. Aanbod Pabo

Page 15: Presentatie bois

Aanbod Pabo

• Werken in thema’s• Thema’s duren een kwartaal in jaar 1 en 2• Thema’s duren een half jaar in jaar 3 en 4• ICT opgenomen in elk thema• ICT getoetst met kennistoets, beroepstaken en

portfolio

Page 16: Presentatie bois
Page 17: Presentatie bois

Aanbod Pabo

• Heel veel aandacht voor:– Algemene didactiek– Presenteren– Begeleiden en evalueren

• Heel weinig aandacht voor:– Instrumentele vaardigheden– Toetsen

Page 18: Presentatie bois

Aanbod Pabo

• Eerste jaar:– Presenteren

• Tweede jaar:– Algemene didactiek

• Derde jaar:– Begeleiden en evalueren

• Vierde jaar:– Attitude

Page 19: Presentatie bois

Vergelijking verwachtingen en aanbod

Overeenkomsten en verschillen

Page 20: Presentatie bois

Vergelijking verwachtingen en aanbod

• Overeenkomsten:– Veel aandacht voor begeleiden en evalueren– Weinig aandacht voor toetsen en arrangeren en

ontwikkelen– Overige onderwerpen komen redelijk overeen

Page 21: Presentatie bois

Vergelijking verwachtingen en aanbod

• Verschillen– Aandacht voor instrumentele vaardigheden– Aandacht voor onderwerp attitude

Page 22: Presentatie bois

Samenwerkingsmogelijkheden

Behoefte en mogelijkheden

Page 23: Presentatie bois

Samenwerkingsmogelijkheden

Page 24: Presentatie bois

Samenwerkingsmogelijkheden

• Samenwerking: – Netwerk om te overleggen en af te stemmen– Samen nadenken over mogelijkheden ICT voor de

toekomst. • Rol opleiding: – Studenten brengen vragen vanuit de praktijk naar

de opleiding– Opleiding verzorgt theoretische achtergronden

Page 25: Presentatie bois