Presentatie bijeenkomst 1 preventieakkoord DEF (002) · PDF file 2021. 4. 12. ·...

Click here to load reader

 • date post

  16-May-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie bijeenkomst 1 preventieakkoord DEF (002) · PDF file 2021. 4. 12. ·...

Microsoft PowerPoint - Presentatie bijeenkomst 1 preventieakkoord DEF (002)Datum
Welkom door Wethouder Petra Lepolder
Wie zijn er allemaal aanwezig? Naam en organisatie/ functie in de chat
Datum
• Wat houdt het Landelijk Preventieakkoord in?
• Waarom een lokaal Preventieakkoord voor Dongen?
• Hoe ziet het proces eruit?
• Welke rol kunnen jullie spelen?
• Eerste ambities, doelstellingen en acties.
• Informatie over het vervolg.
Datum
beste hulp zoeken bij….”
• Het akkoord richt zich hoofdzakelijk op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.
• Gemeenten en regio’s worden uitgenodigd om op lokaal en regionaal niveau gezondheidswinsten te behalen middels een lokaal of regionaal preventieakkoord.
Datum
Leefstijl & leefomgeving
Aanleg & genen
De kans om gezond oud te worden wordt voor 80% bepaald door je leefstijl en leefomgeving en slechts voor 20% door je aanleg en genen.
Het is niet altijd even makkelijk om gezonde keuzes te maken in het dagelijkse leven. Daarbij willen we inwoners helpen. Samen met burgers en partners willen we samenwerken om Dongen gezonder te maken.
Datum
Positieve gezondheid
In de aanpak in de zorg ligt doorgaans het accent op de aandoening. Alle aandacht gaat uit naar de klachten en de gezondheidsproblemen en er is minder oog voor wat mensen nog wel kunnen. Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Positieve gezondheid als het vermogen om zich aan te passen en zelf regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
• versterken veerkracht en eigenwaarde door zelf aan het roer te staan
Datum
voor jong en oud
Datum
Overgewicht
Datum
Uitgangspunten
• Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;
• Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken;
• Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand;
• Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar een gezonde samenleving.
Datum
• Set aan afspraken tussen gemeente, maatschappelijke partners en private partijen
• met visie en onderbouwing • die aanzet tot uitvoering • prikkelt tot lokale samenwerking en
verbinding • en gericht is op ambities uit Nationaal
Preventieakkoord
Datum
bestaande ambities
• Wat weten we al? Wat is er al? Wat missen we? Wat willen we oppakken of intensiveren?
• Gericht op zoek naar partners voor deze plannen, met nadruk ook private partijen
• Betrekken van Dongenaren
veerkracht en sociale verbinding van kwetsbare senioren (65-85 jaar), die onvoldoende lichamelijk actief én eenzaam zijn.
• Onderzoeken hoe met het bestaande aanbod nieuwe (doel)groepen te bereiken
• In samenwerking openstellen van sportaccommodaties en beter benutten van de openbare ruimte
• Een gezamenlijk manifest van/voor de sport in Dongen: Roken, Alcohol/drugs, Gezonde kantine / school, Veilige omgeving, Normen/waarden, Racisme, Pesten
• Een sportkennismakingsproject voor de basisschooljeugd.
Datum
• Verlengde schooldag
• Welzijn op recept
• Gezonde voeding voor ouderen promoten in de fysiotherapiepraktijken
• Inzetten van gecombineerde leefstijlinterventies
• Ouderschapsprogramma’s
In groepjes aan de slag:
• Wat doen we al?
• Wat kan beter, wat kunnen we nog meer doen?
• Prioriteren
Datum
Hoe ziet het vervolg van het proces eruit • Volgende week bijeenkomst (‘Veilig gebruik van genotsmiddelen’ op
8 april 10 uur)
• Uiterlijk 8 juni: aanvragen uitvoeringsbudget
Preventieakkoord
Dongen
www.ssnb.nl/preventieakkoord-dongen