Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

26
Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat Gertjan Winten

description

26/06/2014 Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

Transcript of Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

Page 1: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

Aansluiting Pluimbroek –Geraardsbergsestraat

Gertjan Winten

Page 2: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 2

Waarom zijn we hier samen?

• Waarom deze werken? • Wat gaat er veranderen? • Hoe zullen de werken verlopen? • Vragenronde

Page 3: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 3

Waarom deze werken?

Page 4: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 4

Hoe ver staan we al?

20

30

40

50

60

70

80

90

100

zuiveringsgraad target 2027

(%)

Page 5: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

Gemengd stelsel

Page 6: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 6

Page 7: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 7

Gescheiden stelsel

Page 8: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 8

Page 9: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 9

Wat zal er veranderen in uw straat?

Page 10: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 10

Hoe zullen de afkoppelingswerken

verlopen?

Page 11: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 11

11

Toelichting afkoppelen

Wat is “scheiden en afkoppelen “?

Waarom scheiden ?

Waarom afkoppelen ?

Stappenplan afkoppelen

Voorziene tussenkomsten

Hoe afkoppelen ?

Aandachtspunten

Besluit

Page 12: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 12

12

Waarom afkoppelen?

- Algemeen waterverkoopreglement:

* in voege sinds 01/07/2011

* Art. 12 §1. De privéwaterafvoer moet conform de gangbare

wettelijke en technische voorschriften zijn. Zij moet in de

volgende gevallen hierop gekeurd worden:

1° voor de eerste ingebruikname;

2° bij belangrijke wijzigingen;

3° na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid,

op verzoek van de exploitant;

4° bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar

domein, met de verplichting om af te koppelen op

privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

* De keuring ontslaat de klant evenwel niet van zijn

verantwoordelijkheid voor de staat van de privéwaterafvoer.

Page 13: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 13

13

Waarom afkoppelen ?

Zonder afkoppelen heeft scheiden niet veel zin

Voordelen van afkoppelen:

- Het hergebruiken van regenwater (regenwaterput) zorgt voor:

• Zuinig omgaan met drinkwater

• Een vermindering van de waterfactuur

• Een lagere belasting op het milieu (vb. grondwaterwinning)

Waarvoor: Toilet, sproeien tuin, …

- Via infiltratie, buffering en vertraagde afvoer een natuurlijker afvoer naar

het openbaar regenwaterstelsel

Page 14: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 14

14

Hoe afkoppelen?

- Afkoppeling op private percelen langsheen het rioleringsproject,

volgens het principe van optimale afkoppeling

• Open- en halfopen bebouwing: volledig afkoppelen (geen inpandige

werken)

• Gesloten bebouwing: regenwater afkoppelen voor zover geen inpandige

werken noodzakelijk. In principe alleen de voorste dakhelft, tenzij er

achter de woning een gracht ligt, dan 100% afkoppelen.

- Afvoer van hemelwater

Bij voorkeur en volgens afnemende graad van prioriteit

• Opvang voor hergebruik (vb. regenwaterput)

• Infiltratie op eigen terrein

• Buffering met vertraagde lozing

• Lozing op gracht

• Lozing op regenwaterriolering

Page 15: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 15

15

Stappenplan afkoppelen (1)

1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige

Eerste fase:

- Bezoek afkoppelingsdeskundige

- Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer

- Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest

economische oplossing

Tweede fase:

- Engagement in de vorm van een overeenkomst

met de eigenaar

Page 16: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 16

16

Stappenplan afkoppelen (2)

2- Afkoppelingswerken

- Door de eigenaar

- Door TMVW, via collectieve aannemer (vrije keuze)

Bij werken via TMVW: de raming is een bindende prijsafspraak

3- In geval zelf doen:

- Afkoppelingswerken uit te voeren vóór start rioleringswerken

- Keuring en controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met

afgifte van conformiteitsattest door

gecertificeerde keurder

- Eigenaar vraagt de keuring aan na uitvoering van

de werken op het nummer 078/35.35.99 en

vermeld zeker het projectnummer en –naam.

Page 17: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 17

17

Voorziene tussenkomsten (1)

Financiële tussenkomst

- Afkoppelingsstudie

• Voor 100% gedragen door TMVW

- Afkoppelingswerken

• Tussenkomst van 50% van de uitgevoerde werken met een

maximum van 1000 euro (incl. BTW) van de kosten op basis van de

voorgelegde factuur / bewijsstukken

• Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan

afkoppeling, volgens raming afkoppelingsdeskundige (inclusief

herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel)

• Bovengrondse werken (o.a. verhangen regenafvoerpijpen /

dakgoten, …) en eventuele inpandige werken (op vraag van

eigenaar) zijn te coördineren door de eigenaar en worden NIET

uitgevoerd door de collectieve aannemer

Page 18: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 18

18

Voorziene tussenkomsten (2)

• In geval zelf doen: Aanvraagformulier “financiële tussenkomst”

overmaken aan TMVW – Stropkaai 14 te 9000 Gent, met

bijgevoegd : kopie van factuur, conformiteitsattest, schets van de

uitgevoerde werken

• In geval van via TMVW aangestelde aannemer: De tussenkomst

wordt verrekend in een aparte factuur aan

de eigenaar

Uitvoeringstermijn

Met TMVW: tijdens de werken op openbaar domein

Zelf doen: vóór aanvang van de werken in de straat

Page 19: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 19

19

Besluit

Niet mengen van afval- en regenwater

Verminder afvoer regenwater:

Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik

- Regenton

- Waterdoorlatende verharding

- Infiltratie op perceel

- Groendak

- Regenwaterput,

met herbuiksysteem

Aansluitingsplicht!

Page 20: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 20

20

Aandachtspunten (1)

Consequenties: Aandacht van de bewoners

- Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen

=> Geen afval(water), verf, olie, … inkieperen!

Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking

en aanslibbing!

=> Minder spoeling met regenwater

=> Septische put verplicht

(bij bouwvergunning)

=> Bij afkoppelingen is het niet

verplicht om een nieuwe septische

put te plaatsen. Indien gewenst kan de eigenaar een septische put

plaatsen op zijn kosten.

=> Bestaande septische putten blijven behouden

=> Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)

Page 21: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 21

21

Besluit

Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle

betrokken partijen

Gemeente

Inwoners

Aquafin

TMVW

Ontwerper

Afkoppelingsadviseur

Aannemer

Page 22: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 22

Hoe zal de voorbereiding verlopen?

Page 23: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 23

Hoe zal de voorbereiding verlopen?

Page 24: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 24

Impact op het dagelijks leven

Page 25: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 25

Communicatie

Page 26: Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

15-12-2010 • Aquafin partner for all wastewater projects 26

Vragen?