Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

26/06/2014 Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

Transcript of Presentatie Aquafin Aansluiting Pluimbroek – Geraardsbergsestraat

 • 1. Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat Gertjan Winten
 • 2. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 2 Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Vragenronde
 • 3. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 3 Waarom deze werken?
 • 4. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 4 Hoe ver staan we al? 20 30 40 50 60 70 80 90 100 zuiveringsgraad target 2027 (%)
 • 5. Gemengd stelsel
 • 6. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 6
 • 7. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 7 Gescheiden stelsel
 • 8. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 8
 • 9. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 9 Wat zal er veranderen in uw straat?
 • 10. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 10 Hoe zullen de afkoppelingswerken verlopen?
 • 11. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 11 11 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen ? Waarom scheiden ? Waarom afkoppelen ? Stappenplan afkoppelen Voorziene tussenkomsten Hoe afkoppelen ? Aandachtspunten Besluit
 • 12. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 12 12 Waarom afkoppelen? - Algemeen waterverkoopreglement: * in voege sinds 01/07/2011 * Art. 12 1. De privwaterafvoer moet conform de gangbare wettelijke en technische voorschriften zijn. Zij moet in de volgende gevallen hierop gekeurd worden: 1 voor de eerste ingebruikname; 2 bij belangrijke wijzigingen; 3 na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de exploitant; 4 bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privdomein, conform de bepalingen van Vlarem. * De keuring ontslaat de klant evenwel niet van zijn verantwoordelijkheid voor de staat van de privwaterafvoer.
 • 13. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 13 13 Waarom afkoppelen ? Zonder afkoppelen heeft scheiden niet veel zin Voordelen van afkoppelen: - Het hergebruiken van regenwater (regenwaterput) zorgt voor: Zuinig omgaan met drinkwater Een vermindering van de waterfactuur Een lagere belasting op het milieu (vb. grondwaterwinning) Waarvoor: Toilet, sproeien tuin, - Via infiltratie, buffering en vertraagde afvoer een natuurlijker afvoer naar het openbaar regenwaterstelsel
 • 14. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 14 14 Hoe afkoppelen? - Afkoppeling op private percelen langsheen het rioleringsproject, volgens het principe van optimale afkoppeling Open- en halfopen bebouwing: volledig afkoppelen (geen inpandige werken) Gesloten bebouwing: regenwater afkoppelen voor zover geen inpandige werken noodzakelijk. In principe alleen de voorste dakhelft, tenzij er achter de woning een gracht ligt, dan 100% afkoppelen. - Afvoer van hemelwater Bij voorkeur en volgens afnemende graad van prioriteit Opvang voor hergebruik (vb. regenwaterput) Infiltratie op eigen terrein Buffering met vertraagde lozing Lozing op gracht Lozing op regenwaterriolering
 • 15. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 15 15 Stappenplan afkoppelen (1) 1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige Eerste fase: - Bezoek afkoppelingsdeskundige - Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer - Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing Tweede fase: - Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar
 • 16. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 16 16 Stappenplan afkoppelen (2) 2- Afkoppelingswerken - Door de eigenaar - Door TMVW, via collectieve aannemer (vrije keuze) Bij werken via TMVW: de raming is een bindende prijsafspraak 3- In geval zelf doen: - Afkoppelingswerken uit te voeren vr start rioleringswerken - Keuring en controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van conformiteitsattest door gecertificeerde keurder - Eigenaar vraagt de keuring aan na uitvoering van de werken op het nummer 078/35.35.99 en vermeld zeker het projectnummer en naam.
 • 17. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 17 17 Voorziene tussenkomsten (1) Financile tussenkomst - Afkoppelingsstudie Voor 100% gedragen door TMVW - Afkoppelingswerken Tussenkomst van 50% van de uitgevoerde werken met een maximum van 1000 euro (incl. BTW) van de kosten op basis van de voorgelegde factuur / bewijsstukken Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens raming afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel) Bovengrondse werken (o.a. verhangen regenafvoerpijpen / dakgoten, ) en eventuele inpandige werken (op vraag van eigenaar) zijn te cordineren door de eigenaar en worden NIET uitgevoerd door de collectieve aannemer
 • 18. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 18 18 Voorziene tussenkomsten (2) In geval zelf doen: Aanvraagformulier financile tussenkomst overmaken aan TMVW Stropkaai 14 te 9000 Gent, met bijgevoegd : kopie van factuur, conformiteitsattest, schets van de uitgevoerde werken In geval van via TMVW aangestelde aannemer: De tussenkomst wordt verrekend in een aparte factuur aan de eigenaar Uitvoeringstermijn Met TMVW: tijdens de werken op openbaar domein Zelf doen: vr aanvang van de werken in de straat
 • 19. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 19 19 Besluit Niet mengen van afval- en regenwater Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem Aansluitingsplicht!
 • 20. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 20 20 Aandachtspunten (1) Consequenties: Aandacht van de bewoners - Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen => Geen afval(water), verf, olie, inkieperen! Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking en aanslibbing! => Minder spoeling met regenwater => Septische put verplicht (bij bouwvergunning) => Bij afkoppelingen is het niet verplicht om een nieuwe septische put te plaatsen. Indien gewenst kan de eigenaar een septische put plaatsen op zijn kosten. => Bestaande septische putten blijven behouden => Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)
 • 21. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 21 21 Besluit Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen Gemeente Inwoners Aquafin TMVW Ontwerper Afkoppelingsadviseur Aannemer
 • 22. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 22 Hoe zal de voorbereiding verlopen?
 • 23. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 23 Hoe zal de voorbereiding verlopen?
 • 24. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 24 Impact op het dagelijks leven
 • 25. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 25 Communicatie
 • 26. 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 26 Vragen?