Presentatie afstudeeronderzoek - Urban Farming_20130619_MS-LinkedIn

download Presentatie afstudeeronderzoek - Urban Farming_20130619_MS-LinkedIn

of 31

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  247
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie afstudeeronderzoek - Urban Farming_20130619_MS-LinkedIn

 1. 1. Urban Farming De toepassing in leegstaand vastgoed, de economische haalbaarheid Opleiding - kostendeskundige bouw Marijn Sebregts 21-06-2013 1
 2. 2. Agenda 1. Aanleiding 2. Wat is urban farming 3. Vertical farming 4. Technieken 5. Leegstaand vastgoed en vertical farming 6. De business case - haalbaarheid 7. Conclusies en aanbevelingen 8. Vragen? 2
 3. 3. 3
 4. 4. Aanleiding Probleemomschrijving: Leegstaand vastgoed en Urban farming Doelstelling: Onderzoek naar de economische haalbaarheid om een leegstaand kantoor te transformeren naar een urban farm. 4
 5. 5. Wat is urban farming 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8 Verdubbeling van voedselproductie 109 hectare, ter grote van Brazili + 20%!
 9. 9. Uitdagingen en trends 70% van beschikbaar zoetwater wordt gebruikt voor akkerbouw Voedsel legt tot wel 30.000km af voordat het wordt geconsumeerd Herstel ecologisch systeem door terug geven akkerbouwgrond Voedselveiligheid en voedselzekerheid 9
 10. 10. Vertical farming (1) Eerste ideen door Dickson Despommier Vorm van urban farming Stappelen van de productie In afgesloten geconditioneerde ruimte Ideale groeiklimaat Veel gevallen zonder daglicht 10
 11. 11. 11
 12. 12. Vertical farming (2) Voordelen van vertical farming Jaar rond oogsten Onafhankelijk van weersinvloeden Geen verlies in supply chain Herstel ecosysteem Weinig tot geen gebruik bestrijdingsmiddelen Reductie waterverbruik Minder transport Meer controle voedselveiligheid Nieuwe banen worden gecreerd Zuivering grijs water Biedt een oplossing rondom voedselproblematiek? 12
 13. 13. Technieken Teeltsysteem (hydroponisch, aeroponisch, aeroponisch) Verlichting (LED lampen) Klimaatsysteem 13 , High tech vertical farm met LED verlichting
 14. 14. Leegstaand vastgoed De cijfers Kantoren leegstand = 7,1 mln. m2 Bedrijfsruimten = 12,1 mln. m2 Winkelruimten = 2,1 mln. m2 21,3 mln. m2 14 Oorzaken Aanbod sluit niet aan op de behoefte Veranderende werkprocessen Onaantrekkelijke locatie vastgoed (demografische ontwikkeling) Behoefte aan duurzame werkomgeving
 15. 15. Vertical farming | leegstaand vastgoed (1) 15 Waarom kiezen voor transformatie naar vertical farm? MVO Spin-off op gebiedsniveau Groen imago intern en extern Is het een positieve business case???
 16. 16. Vertical farming | leegstaand vastgoed (2) Locatiekeuze o Bereikbaarheid o Zichtlocatie Technische randvoorwaarden o Veiligheid o Gezondheid o Bruikbaarheid o Energiezuinigheid Wet- en regelgeving o O.a. Bestemmingsplan 16
 17. 17. De business case (1) Opzet Input blad met oppervlakte analyse Bouw- investerings-, exploitatiekosten Potentiele opbrengsten Doel Inzichtelijk maken van kasstromen gebouweigenaar en huurder Minimale kostendekkende incl. rendement huur voor de gebouweigenaar Maximaal door huurder te betalen huurprijs met oog op gezonde bedrijfsvoering 17
 18. 18. De business case (2) Randvoorwaarden en uitgangspunten Locatie Den Haag, Laakhaven Gehele kantoorpand staat leeg en in technische goede staat Business concept huurder: o Vertical Farm o Retail o Export Exploitatieperiode 30 jaar Geen boekwaarde, wel met grondwaarde + sloopkosten Inclusief losse, vaste inrichting en bedrijfsspecifieke kosten huurder 18
 19. 19. Rekenmodel - input 19
 20. 20. Rekenmodel - input 20
 21. 21. Rekenmodel - opbrengsten 21
 22. 22. 22
 23. 23. Rekenmodel - opbrengsten 23
 24. 24. Rekenmodel - bouwkosten 24
 25. 25. Rekenmodel - exploitatiekosten 25
 26. 26. Rekenmodel - electra 26
 27. 27. De business case - resultaten 27 Vertical farm + Retail + Kantoor Bruto Vloeroppervlakte (BVO) 3.110 Verhuurbaar Vloerop. (VVO) 2.644 0,85 eigenaar gebruiker TOTAAL Directe kosten 366.240 1.089.142 1.455.383 Indirecte kosten 50.301 126.214 176.515 Bouwkosten totaal 416.541 1.215.357 1.631.898 Bijkomende kosten 102.267 2.747.835 2.850.103 Investeringskosten totaal 518.809 3.963.192 4.482.001 Exploitatiekosten totaal 193.396 2.932.092 3.125.487 Min. huurprijs 95 m2 vvo Max. huurprijs 64 m2 vvo
 28. 28. Conclusies Vanuit de business case Niet haalbaar met uitgangspunten Minimale huurprijs eigenaar, onderkant markt Locatie niet top segment kantorenmarkt Benchmarken van potentiele opbrengsten onmogelijk Keuze van gewassen heeft grote invloed Technieken voor vertical farming nog volop in ontwikkeling 28
 29. 29. Aanbevelingen naar de toekomst (1) Gebouwfuncties en kosten & opbrengsten Mengen en integreren van functies Opzoek naar unique selling point Combinatie met gewassen Nieuwe verdienmodellen en financieringsvormen Ontwikkeling techniek Verlagen van energievraag, opwekken energie Ontwikkeling van LED verlichting Gebruik maken van potentie gewas door teeltrecepten 29
 30. 30. Aanbevelingen naar de toekomst (2) Kansen in Nederland Leveren van kennis en techniek Voedseleducatie Duurzaam geteelde gewassen Leegstaand vastgoed Opstellen specifieke business case kantoorpand Evt. ander leegstaand vastgoed, bijv. bedrijfsruimte Participatie van overheid (stimuleringsmaatregelen) 30
 31. 31. 31