Presentatie abn amro pensioenfonds

download Presentatie abn amro pensioenfonds

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Presentatie over het pensioenfonds gemaakt in november 2011

Transcript of Presentatie abn amro pensioenfonds

 • 1. November 2011 Hoe is uw pensioen geregeld?

2. Onderwerpen

 • Wat is pensioen?
 • Welke soorten pensioen bestaan er?
 • Wat voor pensioenregeling heeft u?
 • Wie betaalt uw pensioen?
 • Wanneer kunt u met pensioen?
 • Hoeveel pensioen krijgt u later?
 • Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt?
 • Welke gebeurtenissen kunnen invloed hebben op uw pensioen?
 • Wat kunt u zelf doen?
 • Nog vragen?

3. Wat is pensioen?

 • Van Dale:
 • Pensioen is een periodieke uitkering aan werknemers die stoppen met werken omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt.'
 • In gewoon Nederlands:Pensioen is uitgesteld loon

4. Welke soorten pensioen zijn er?

 • Uw pensioen bestaat uit 3 delen:

Eigen aanvulling Pensioen via de werkgever Pensioen van de overheid(AOW of ANW) P E N S I O E N O P B O U w 5. Welke soorten pensioen zijn er?

 • U bouwt pensioen op via de werkgever bij
 • ABN AMRO Pensioenfonds
 • Ouderdomspensioen (levenslang)
 • Nabestaandenpensioen:
  • partnerpensioen (levenslang)
  • en wezenpensioen(tijdelijk, tot 21 jarige leeftijd)

6. Waar of niet waar?

 • In de laatste maanden voor mijn pensionering bouw ik het meeste pensioen op.

7. Uw pensioenregeling

 • Niet waar!
 • Uw pensioen is niet gebaseerd op uwlaatstverdiendesalaris.
 • U heeft een middelloonregeling: maandelijks bouwt u een percentage van het in die maand verdiende salaris aan pensioen op. Het pensioen dat u later ontvangt is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u gedurende uw loopbaan hebt verdiend.
 • Elk jaar in april proberen we uw tot dan toe opgebouwde pensioen aan te passen aan de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlening.

8. Wie betaalt voor uw pensioen?

 • Ik betaal zelf voor mijn pensioen.
 • Mijn werkgever betaalt voor mijn pensioen.
 • Ik betaal samen met de werkgever voor mijn pensioen.
 • De overheid betaalt voor mijn pensioen.

9. Uw pensioenregeling

 • Uw werkgever betaalt de premie voor uw pensioen.
 • U betaalt aan uw werkgever een maandelijkse deelnemersbijdrage van 6,67% van het salaris waarover u pensioen opbouwt.
 • Was u op 31 december 2010 al deelnemer in het ABN AMRO pensioenfonds? Dan ontvangt u een toeslag op uw salaris als compensatie voor de deelnemersbijdrage.

10. Wanneer kunt u met pensioen?

 • 57 jaar
 • 62 jaar
 • 65 jaar
 • 70 jaar

11. Uw pensioenregeling

 • Alle antwoorden zijn juist!
 • Pensioenrichtleeftijd is 65 jaar.
 • Uw pensioenregeling biedt de keuze: tussen 57 en 70 jaar (met toestemming werkgever).
 • Gevolgen van keuzes zoals eerder of later stoppen kunt u uitrekenen met de PensioenPlanner.

12. Hoeveel pensioen krijgt u later? 13. Hoeveel pensioen krijgt u later?

 • Tel bij elkaar op:
 • AOW ....................
 • Pensioen via uw werkgever(s) ....................
 • Eigen aanvulling (bv. Lijfrente) ....................
     • _____________ +
 • Totaal ....................

14. Hoeveel pensioen krijgt u later?

 • Tel bij elkaar op:
 • AOW9.471
 • Pensioen via uw werkgever(s) 18.889 (ziewww.mijnpensioenoverzicht.nl )
 • Eigen aanvulling(bijv. Lijfrente) 440
     • _____________
 • Totaal 28.800

15. Wat gebeurt er met uw pensioen als u overlijdt? 16. Eens of oneens?

 • Pensioenfondsen kunnen maar beter gaan sparen. Dat levert meer op dan wanneer ze de pensioenpremies beleggen.

17. Het pensioenfonds moet wel beleggen

 • Wanneer we het geld op een spaarrekening zouden zetten, is er waarschijnlijk niet genoeg geld om toeslag te verlenen over uw pensioen. Ofde premie voor uw pensioen zou veel hoger zijn.
 • De beleggingsopbrengsten die weop lange termijn verwachten maken het mogelijk om meer uit te keren dan dat er aan premie betaald wordt.

18. Eens of oneens?

 • Mijn pensioen is goed geregeld dus ik hoef mij niet in mijn pensioen te verdiepen.

19. U moet u wel verdiepen want

 • Uw pensioen groeit niet automatisch mee met de prijsstijgingen.
 • Niet iedereen bouwt een volledig pensioen op: pensioengat.
 • Er zijn gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw pensioen.

20. Welkegebeurtenissen kunnen invloed hebbenop uw pensioen ?

 • Samenwonen
 • Trouwen in het buitenland
 • Scheiden/ beindigen samenleveningsovereenkomst
 • Minder werken
 • Tijdelijk stoppen met werken
 • Van baan veranderen
 • Emigreren
 • Eerder stoppen met werken

21. Wat kunt u zelf doen?

 • Weet welke gebeurtenissen invloed kunnen hebben op uw pensioen. Verdiep u in uw pensioen als zon gebeurtenis zich voordoet.
 • Houd de nieuwsberichten op de website van het ABN AMRO Pensioenfonds in de gaten.
 • Geef wijzigingen tijdig door. Bijvoorbeeld bij samenwonen of beindigen samenlevingsovereenkomst of verhuizing naar het buitenland.
 • Lees jaarlijks uw UPO en stel vragen als u iets niet begrijpt.
 • Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van al uw pensioenaanspraken.
 • Bezoek de PensioenPlanner op de website van ABN AMRO Pensioenfonds.
 • Meld u aan voor het lezerspanel!

22. Nog vragen?

 • [email_address]
 • Telefoon: (020) 629 88 77(8.30-15.00 uur)
 • www.abnamropensioenfonds.nl