Presentatie 9 februari versie 2.0

of 33 /33
Van inspanning naar resultaat Een onderzoek onder VETRON-leden Tineke Kanters, Vincent Ruis & Jolanda Botke 1

Embed Size (px)

description

Presentatie VETRON onderzoek van inspanning naar resultaatgerichtheid

Transcript of Presentatie 9 februari versie 2.0

Page 1: Presentatie 9 februari versie 2.0

Van inspanning naar resultaat

Een onderzoek onder VETRON-ledenTineke Kanters, Vincent Ruis & Jolanda Botke

1

Page 2: Presentatie 9 februari versie 2.0

Welkom en kennismakingDoor Tineke Kanters, bestuurslid VETRON

Page 3: Presentatie 9 februari versie 2.0

Programma

1. Welkom & kennismaking

2. Presentatie onderzoeksresultaten

3. Dilemma’s en uitdagingen

4. Round-up en rondvraag

Aansluitend een drankje en een (borrel)hapje

Page 4: Presentatie 9 februari versie 2.0

Aanleiding voor het onderzoek

Verenigingsplan 2010 kent 4 pijlers:– Belangenbehartiging

– Ondernemerschap

– Kwaliteit

– Verenigen

Kwaliteitsportefeuille

– Onderzoek VETRON en ISO

– Bijeenkomsten rondom duurzaamheid

– Her-ijking benchmark

– Van inspanning naar resultaat

Page 5: Presentatie 9 februari versie 2.0

Resultaten onderzoekDoor Vincent Ruis & Jolanda Botke

Page 6: Presentatie 9 februari versie 2.0

Opzet van het onderzoek

38 leden (8% markt opleiding, training, coaching) in 2011

Hoe ziet resultaatgerichtheid er uit? Hoe verzijn we?

Deelname van 33 leden

Half open interviews

6

Page 7: Presentatie 9 februari versie 2.0

Resultaat kent velevormen….

4 niveaus Kirkpatrick:1. Reactie

2. Leren

3. Gedrag

4. Resultaat

Toevoeging Phillips: ROI

Toenemende mate aandacht voor ROE

7

Page 8: Presentatie 9 februari versie 2.0

Evaluatieniveaus VETRON bureaus

8

Page 9: Presentatie 9 februari versie 2.0

Evaluatieniveaus op basis bureaugrootte

9

Page 10: Presentatie 9 februari versie 2.0

Erkend onderwijs

10

Page 11: Presentatie 9 februari versie 2.0

Niet-erkend onderwijs

11

Page 12: Presentatie 9 februari versie 2.0

Evaluatie in termen van kosten en baten

12

Page 13: Presentatie 9 februari versie 2.0

Andere resultaten

Wens resultaatgerichtheid op te leiden is onmiskenbaaraanwezig

‘De klant betaalt en bepaalt’

Aanbieders hebben de wens om interventies te vertalennaar resultaat voor de boardroom

Bij open trainingen is resultaatmeting lastig

Intensieve samenwerking leidt tot meer aandacht voorresultaat

Heldere uitgangswaarden leiden tot beter beeld van het resultaat

13

Page 14: Presentatie 9 februari versie 2.0

Verschillendemeetinstrumenten

Gebruik is divers

Bureaus zijn zoekende

360 graden feedback, assessments, observaties, competentiemetingen

Samenwerking met opdrachtgevers gewenst

Navigator en MtM worden vaker genoemd

Welke andere instrumenten?

14

Page 15: Presentatie 9 februari versie 2.0

Reflectie

Positionering bureaus in model Kirkpatrick roeptvragen op:

In hoeverre kruisen wens en werkelijkheidelkaar?

Verschillen de interpretaties, metingen en databronnen per niveau?

15

Page 16: Presentatie 9 februari versie 2.0

Niveau 1: tevredenheid

Waar kijk je naar als je tevredenheid meet?

Bij wie meet je? De breedte van de meting beïnvloedt de validiteit ervan!

16

Page 17: Presentatie 9 februari versie 2.0

Niveau 2: leren

Wat is leren? Verschil in kennis en kundetussen moment 1 en 2

Aandacht voor neveneffecten van leren?

Volgens ons in ruimere zin: aantoonbarenieuwe kennis en vaardigheden

Waardebepaling in samenhang met interventiedoel: gaat het om leren of presteren?

17

Page 18: Presentatie 9 februari versie 2.0

Niveau 3: gedrag

Toepassing geleerde in werkpraktijk met alsuitingsvorm nieuw gedrag

Learning transfer system inventory (LTSI) Holton (1997) meet transfer, niet gedrag

Volgens ons kan niveau 3 uitsluitend met competentie- of gedragmeting zowel voor alsna de interventie gemeten worden

18

Page 19: Presentatie 9 februari versie 2.0

Niveau 4: organisatie

Verschil in harde data (kosten, output etc) en zachte data (klimaat, ontwikkeling etc)

Bureaus kijken op verschillende manieren

Volgens ons is resultaat op organisatieniveau: vooraf bepalen van kritische performance indicatoren, welk organisatiebehoeften centraal staan en hoe die worden gemeten?

19

Page 20: Presentatie 9 februari versie 2.0

Wie heeft welke invloed op het resultaat?

Aanbieder

Organisatie

Deelnemer

Page 21: Presentatie 9 februari versie 2.0

Conclusies

Alle bureaus zijn bezig met het inzichtelijkmaken van resultaat

Transparantie en gezamenlijke taal tussenopleider en opdrachtgever is gewenst

Gezamenlijke aanpak VETRON-bureaus omtrent resultaat leidt tot positieveonderscheiding

21

Page 22: Presentatie 9 februari versie 2.0

Mogelijk vervolgstappen

1. Gezamenlijke definitie van de resultaatniveaus

2. Vaststellen inhoudelijke kwalitatieve aspecten

3. Resultaatafspraken maken in termen van euro’s of performance-stijging

22

Page 23: Presentatie 9 februari versie 2.0

Ad 1. Gezamenlijke definitie van niveaus

Kirkpatrick als kapstok

Wat valt er onder welk niveau?

Welke rol speelt NLQF hierin?

Page 24: Presentatie 9 februari versie 2.0

Ad 2. Kwalitatieve invulling

Op niveau 1 minimaal kijken naar:

1. Interventie (doelen, inhoud, vorm etc)

2. Organisatie (communicatie, informatie etc)

3. Begeleiding (trainer, coach, acteurs)

4. Toepasbaarheid (relevantie werksituatie)

Page 25: Presentatie 9 februari versie 2.0

Ad 3. Resultaatafspraken maken in termen van euro’s

Opbrengsten naast kosten

Page 26: Presentatie 9 februari versie 2.0

Vragen?

Page 27: Presentatie 9 februari versie 2.0

Dilemma’s en uitdagingenDoor Tineke Kanters & Jolanda Botke

Page 28: Presentatie 9 februari versie 2.0

Het resultaat van open trainingen kun je hooguit op niveau 3 (gedrag) meten.

Page 29: Presentatie 9 februari versie 2.0

Het is lastig klanten te overtuigen dat de inzet van meetinstrumenten loont.

Page 30: Presentatie 9 februari versie 2.0

De niveaus van Kirkpatrick bieden voor VETRON een prima kader en taal om over

resultaat te praten.

Page 31: Presentatie 9 februari versie 2.0

Als VETRON-bureaus meten we allemaal op niveau 1 (tevredenheid). Gezamenlijke

afspraken maken over waar we dan naar kijken (eenduidig, transparant en

controleerbaar kader) kan onze profilering als kwaliteitsbureaus versterken.

Page 32: Presentatie 9 februari versie 2.0

In de toekomst gaan we de markt op als bureaus die resultaatafspraken kunnen maken in termen van euro’s of performancestijging. Als bureaus waar klanten opbrengsten te zien

krijgen naast kosten.

Page 33: Presentatie 9 februari versie 2.0

Round-up en rondvraag