Presentatie 20100704

download Presentatie 20100704

of 15

 • date post

  25-Jan-2015
 • Category

  Travel

 • view

  312
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Presentatie 20100704

 • 1. experiment Ipresentatie week 2 I 28 juni t-m 4 juli 2010Ronald van der Meijs en Audrey Coert

2. fascinatiesRonaldcombinatie natuur - cultuur Audreylandschapsbehoud versus landschapsontwikkeling functiemenging met behoud van contrast en karakteristieken terug naar de bron Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010Ronald van der Meijs en Audrey Coert 3. doelOnderzoeken hoe je met gebruikmaking vantechnische kennis en de aanwezige landschappelijke kwaliteitennieuwe vormen van verstedelijking kunt inpassendie leiden tot nieuwe landschappen met aanvullende bijzondere eigen kwaliteiten Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 4. vertrekpunt Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 5. vertrekpunt Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 6. uitgangspunten gebruik aanwezige landschappelijke kwaliteiten (genius loci) aansluiting zoeken bij bestaande stad en dorp uitzicht vanuit bestaande stad op landschap behouden aanknopingspunten voor volgende invullingen Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 7. visie ecologische, grotendeels zelfvoorzienende, multifunctionele eenheden rivier als levensader (transport, kweek, irrigatie, waterwinning, recreatie) nieuwe steden/stadsdelen/units koppelen aan de rivier nieuwe steden bieden kwaliteiten die aanvullend zijn op de bestaande stad> stedelijk landschap - landschappelijke stad nieuwe vormen van schone energieopwekking transport en -opslag hergebruik van afval, zuivering eigen afvalwater Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010Ronald van der Meijs en Audrey Coert 8. ingrepenrivieruitbreiden met nieuwe rivierarmen > water blijft langer in gebied > overstromingsgebieden >mogelijkhedenvoorviskweek,helofytenfilters(recreatieverietlandschappen) Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 9. ingrepenshuttle verbinding tussen nieuwe en bestaande nederzettingen op poten over het landschap transport van mensen (openbaar vervoer) met uitzicht op landschap transport van goederen, energie, water energiewinning (zonnepanelen) > infrastructuur vormt geen/beperkte fysieke barriere in landschap Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 10. ingrepenoverstapstation in heuvel aansluitingen op bestaande stad Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010Ronald van der Meijs en Audrey Coert 11. ingrepenheuvels dubbel grondgebruik (drink)wateropslag, warmteopslag, energieopslag in heuvel wonen, werken, leren, voedselproductie in terrassen op zuidhelling; natuur/bosbouw op noordzijde Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010Ronald van der Meijs en Audrey Coert 12. ingrepencontrast klimaat noord- en zuidhelling > verrijking biotopen contrast beeld noord- en zuidhelling > uitzicht vanuit bestaande stad op land- schap blijft gehandhaafd> contrast tussen zicht richting landschapen zicht richting stadLaboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010Ronald van der Meijs en Audrey Coert 13. ingrepenlandschap de bestaande stad intrekken > directe open verbinding landschap-stad, maaiveld- +70 nivo > verbetering leefklimaat in de stad Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 14. (tussen)resultaat Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert 15. vervolgonderzoekmaat en schaal van de nieuwe steden sociologischesamenhang,bewonersprofiel consequenties van verdere occupatie van het landschap door volgteams Laboratorium de Verstedelijking I week 2 I 28 juni t/m 4 juli 2010 Ronald van der Meijs en Audrey Coert