Pres kersentuin portaal

16
De Kersentuin 1997-nu

description

Presentatie Kersentuin

Transcript of Pres kersentuin portaal

Page 1: Pres kersentuin portaal

De Kersentuin

1997-nu

Page 2: Pres kersentuin portaal

Een eigen programma van wensen...

• Duurzaam ontwerpen, bouwen, wonen• Levensloopbestendige woningen en wijk• Diversiteit huishoudens:

– Sociale huur en koopwoningen gemengd– Grote en kleine woningen gemengd

• Groene omgeving• Automobiliteitsreductie• Gemeenschappelijke voorzieningen:

– Buurthuis (projecthuis)– Kantoorruimte– Wasmachineruimte– Ruimte voor tuingereedschap

Page 3: Pres kersentuin portaal

Ontwikkeltraject - technisch

• Oriëntatie dec 1996 – mei 1997 • Definitie jun 1997 – aug 1998• Voorlopig ontwerp feb 1999 – aug 1999• Definitief ontwerp sep 1999 – feb 2000• Bouwvergunning sep 2000• Contractering juni 2000 – dec 2001• Uitvoering mei 2002 – eind 2003• Wonen / Beheer juni 2003 – heden

Page 4: Pres kersentuin portaal

Woningen - programma

• Variatie– 94 woningen – 9 basistypen– 2 wooncategorieën

70% = 66 koopwoningen 30% = 28 sociale huurwoningen

• Menging– sociale huur / koop– duurder / goedkoper– groot / klein

Stapeling

– grondgebonden: 51

– gestapeld: 43 • appartementen• maisonettes• dubbele beuk

Page 5: Pres kersentuin portaal

Energie en Water

• Energie– Noord-Zuid oriëntatie– Zuiden: grote ramen– Noorden: kleine ramen– Dakhelling 32 graden– Zonnepanelen (elektriciteit)– Stadsverwarming– Rc-waarden vloer: 4,0 - gevel: 3,0 - dak: 5,0 – EPC < 0,7

• Water– Regenwaterinfiltratie– Project eigen waterzuivering gestopt

Page 6: Pres kersentuin portaal

Energie- en waterverbruik

• Warmte: stadsverwarming

• Electriciteit: groene stroom en zonnepanelen

• Water: − Project met Vitens (Hydron) ging niet door

− Regenwaterinfiltratie

− Regentonnen

Page 7: Pres kersentuin portaal

Zonnepanelen

Productie zonnepanelen (voorlopige gegevens)

  serie 2003 serie 2009 totaal

productie (kWh) 27.441 37.728 65.169

aantal panelen 235 234 469

productie per paneel (kWh) 117 161 139

percentage van verbruik in De Kersentuin 11% 14% 25%

Page 8: Pres kersentuin portaal

Warmteverbruik

Page 9: Pres kersentuin portaal

Inrichting

• Openbaar groen

• Semi-openbaar groen

• Autoluw, meer groen

Page 10: Pres kersentuin portaal

Inrichting – zelfwerkzaamheid

Page 11: Pres kersentuin portaal

Mobiliteit

• Autoluw, meer groen• Parkeergarage• Eigen parkeerbeleid• Buurtauto’s Wheels4all• Bakfiets en bolderkarren• Gemiddeld < 1 auto

Page 12: Pres kersentuin portaal

Sociaal – website en intranet

Page 13: Pres kersentuin portaal

Sociaal – het projecthuis

Page 14: Pres kersentuin portaal

Sociaal – cultuur en feest

Klassieke zondagochtend-concertenCulturele eetcafésVolleybaltoernooiCircusTheaterZomerfeesten

Page 15: Pres kersentuin portaal

Bevolkingsopbouw (inkomen)

Page 16: Pres kersentuin portaal

Sociaal – de kersentuiner

HOME 2009© Miranda en Marian

• Prettig woonklimaat (campinggevoel)• Trots op je buurt!