Pres idbb hoofdstuk2

of 18 /18
Hoofdstuk 2 : Subject indexing in een geautomatiseerde omgeving From objects tot subjects

Embed Size (px)

Transcript of Pres idbb hoofdstuk2

Page 1: Pres idbb hoofdstuk2

• Hoofdstuk 2 : Subject indexing in een geautomatiseerde omgeving

From objects tot subjects

Page 2: Pres idbb hoofdstuk2

Inhoudelijke beschrijving =● Aanduiden van termen● Groeperen per onderwerp :

● Expliciet● Meer impliciet

• 1. Inhoudelijke versus formele ontsluiting (1)

Page 3: Pres idbb hoofdstuk2

● Niet specifiek voor bibliothecarissen● Bibliotheekmensen = eerder formeel● Hoort eerder bij Information Organisation en

Information management● Indexer = Information architect● Bibliothecaris = Informatie bemiddelaar● Subjecten vs. objecten

• 1. Inhoudelijke versus formele ontsluiting (2)

Page 4: Pres idbb hoofdstuk2

● Analyse● Inhoudelijke analyse : vakreferent● Kennis van inhoud + IR● Twee manieren :

– Manueel– Geautomatiseerd

• 2. Proces van subject indexing (1)

Page 5: Pres idbb hoofdstuk2

● Term Selection● Extraction indexing

– Sneller– Zekere relevantie– Los van persoonlijke interpretatie– Verlies aan betekenis– Relevantie = frekwentie– Kans op inconsistentie

• 2. Proces van subject indexing (2)

Page 6: Pres idbb hoofdstuk2

● Term Selection● Assigned indexing

– Meer betekenis aan de termen– Trefwoorden mogelijk onafhankelijk van

inhoud– Consistenter– Duurder– Persoonlijke interpretatie

• 2. Proces van subject indexing (3)

Page 7: Pres idbb hoofdstuk2

• Twee grote soorten● Uncontrolled

– Folksonomy– Author-supplied keywords

• 3. Subject-based classifications (1)

Page 8: Pres idbb hoofdstuk2

• Twee grote soorten● Controlled

– Lijsten– Taxonomie– Thesauri– .....

• 3. Subject-based classifications (2)

Page 9: Pres idbb hoofdstuk2

Uncontrolled vocabulary : Folsonomy

• 3. Subject-based classification (3)

Page 10: Pres idbb hoofdstuk2

Controlled vocabulary :● Standaardisatie van vocabularies in het

presenteren van concepten en onderwerpen.● Reduceren van ambiguïteiten● Standaardisatie van syntaxis● Mogelijkheid van pre-coordinatie in

zoekopdrachten.

• 3. Subject-based classification (4)

Page 11: Pres idbb hoofdstuk2

Soorten controlled vocabulary● Lijsten● Taxonomie

• 3. Subject-based classification (5)

Page 12: Pres idbb hoofdstuk2

● Thesauri● Hiërarchische relaties● ‘See related’ cross reference : links naar

gerelateerde termen● ‘See cross’ references

– Correctere term– Van ongebruikt naar gebruikte term

• 3. Subject-based classification (6)

Page 13: Pres idbb hoofdstuk2

Faceted classification : Basisidee = classificatie

• 3. Subject-based classification (7)

Page 14: Pres idbb hoofdstuk2

Topic maps / ontologien :● Kennis / informatie in kaart brengen● Gestructureerde verbanden leggen● Meestal uitgedrukt in XML (XTM)● Gestandardiseerde format

• 3. Subject-based classification (8)

Page 15: Pres idbb hoofdstuk2
Page 16: Pres idbb hoofdstuk2
Page 17: Pres idbb hoofdstuk2

● Topic maps / ontologieën : vooral voor digitale wereld

● TM = algemene applicatie (thesauri bv. = specifiek)

● Bouwstenen komen overeen● TM = onbeperkt aantal associaties

• 4. Vergelijking tussen formats (1)

Page 18: Pres idbb hoofdstuk2

● Tot nu toe :● Metadata = objecten● Inhoudelijke classificatie = subjecten● Traditioneel = beiden gescheiden

● TM : integratie van beiden● Geen scheiding document – metadata● Geen scheiding object - subject

• 4. Vergelijking tussen formats (2)