Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder.

of 41/41
Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder
 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder.

 • Dia 1
 • Premies voor monitoring en energiebesparende maatregelen Thomas Desnijder
 • Dia 2
 • Overzicht energiepremies 2012
 • Dia 3
 • Dia 4
 • Agentschap Ondernemen: informeert, adviseert en stimuleert
 • Dia 5
 • Wie, wat? Wie bespreken we niet: Vzws, lokale besturen en scholen Land- en tuinbouwbedrijven Grote (internationale) ondernemingen Wie bespreken we wel: KMOs die gevestigd zijn in Vlaanderen o + Maximum 250 werknemers o + Max. omzet van 50 Mio euro of een balanstotaal hebben van o max. 43 Mio euro/jaar
 • Dia 6
 • Dia 7
 • Eerstelijnsscans Energiescan: energie Eco-efficintiescan: water, afval, transport, energie, innovatie, milieuzorg Gratis eerstelijnsscan Opportuniteiten in kaart brengen Orintering + doorverwijzen naar subsidies en dienstverleners Bron: Rationeel energiegebruik in kmos 2008 tot 2010
 • Dia 8
 • Eerstelijnsscans Voorbeeld verlichtingsstudie vr thematisch advies 48,6 %
 • Dia 9
 • Dia 10
 • Energiepremie voor een thematisch advies (1/2)
 • Dia 11
 • Energiepremie voor een thematisch advies (2/2) Vervolg op een energiescan van het Agentschap Ondernemen Voordeel: Premie = 1/2e van advieskost (max. 5.000 euro) Maximum 2 energiethemas per ondernemingsnummer Loopt tot einde mei 2013 Voorwaarden: Technisch-financile haalbaarheidsanalyse Zowel energiebesparende als hernieuwbare energieoplossingen Verplichte studies komen niet in aanmerking KMO in Vlaanderen of energieverbruik < 25.000 MWh/jaar (niet primair)
 • Dia 12
 • KMO-portefeuille (1/4) Wie? Voor KMOs en vrije beroepen o Vestiging in Vlaams Gewest o Aanvaardbare hoofdactiviteit o Overheidsparticipatie minder dan 25 % o VZWs zijn uitgesloten
 • Dia 13
 • KMO-portefeuille (2/4) Steun? OpleidingAdviesOnder-Nemen Advies Innoveren: technologie- verkenning Advies internationa- liseren Strategisch advies Onder-nemen Steun %50% 75%50% Steunplafond per pijler 2.500 10.000 5.000 25.000 Max per periode 15.000 25.000 Periode1 jaar Energie- en milieugerelateerd
 • Dia 14
 • KMO-portefeuille (3/4) Kenmerken Door een erkend dienstverlener Omvat 3 aspecten: analyse v/d probleemstelling eigenlijk advies implementatieplan Voorbeelden Eenmalige berekening Carbon Footprint AdviesOnder-Nemen 50% 2.500 Advies Innoveren: technologie- verkenning 75% 10.000 Kenmerken Kantelmoment in de onderneming Door een erkende kennisinstelling Voorbeelden Bv (labo)proeven bij overschakeling naar gebruik van hernieuwbare materialen
 • Dia 15
 • KMO-portefeuille (4/4) Hoe aanvragen? Elektronisch met federaal token of e-ID o www.kmo-portefeuille.be www.kmo-portefeuille.be o Ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestatie door de erkende dienstverlener o Eigen aandeel storten, Vlaamse overheid stort portefeuille vol Opgelet: Enkel het conceptuele aspect Begeleiding, coaching en implementatie NIET
 • Dia 16
 • Dia 17
 • Verhoogde investeringsaftrek (1/4) Wat? Vermindering van de belastbare winst van een onderneming met een nmalige aftrek van 15,5 % (aanslagjaar 2012) van het bedrag van energiebesparende investeringen Ter info: Belastingsvoet 34% max. 5.27% steun Attest via het Vlaams Energieagentschap aan te vragen o www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag www.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek/aanvraag o opsturen van de facturen (max. 1 maand na uw registratie) o u ontvangt een attest dat u bij uw belastingsformulier voegt ( 3 maanden)
 • Dia 18
 • Verhoogde investeringsaftrek (2/4) Wat komt in aanmerking? Renovatieprojecten = 34% x 15,5% x besparingsrendement (%) Isoleren van leidingen, baden en ovens; Vervangen van verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur; Investeringen uitgevoerd met oog op het verhogen van het energetisch rendement van bestaande installaties. Voorbeeld: nieuwe verwarmingsketel is 20% energiezuiniger aanvraagpremie = 34% x 15,5% x 20% x investeringsbedrag aanvraagpremie 1% van het investeringsbedrag
 • Dia 19
 • Verhoogde investeringsaftrek (3/4) Wat komt in aanmerking? Energiebesparende investeringsprojecten = 34% x 15,5% Isolatie en beperking van ventilatieverlies van bestaande gebouwen Terugwinnen van afvalwarmte en expansie-energie WKK en hernieuwbare energie en biomassa Voorbeeld: plaatsen van een warmtepomp (alle types) aanvraagpremie = 34% x 15,5% x investeringsbedrag aanvraagpremie = 5,27% van het investeringsbedrag invullen onder categorie 11: energieproductie op basis van hernieuwbare energie
 • Dia 20
 • Verhoogde investeringsaftrek (4/4) Uitsluitingsgevallen Forfaitaire belastingsaanslag Meer dan 50% van het kapitaal in handen van overheid Gebouwen voor verhuur of verkoop Recht van opstal en verzaking van recht van natrekking, leasingcontracten (art 75 Wetboek inkomstenbelastingen) Belangrijkste criteria voor FOD Financin : o Niet verhuren, niet bestemd voor verkoop o De aanvrager dient de investering in zijn balans op te nemen
 • Dia 21
 • Ecologiepremie (1/12) Wat? Vlaamse investeringssteun voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen in het Vlaams Gewest Wettelijk kader (ter info) Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 Europese Vrijstellingsverordening van 6 augustus 2008 BVR van 17 december 2010 MB van 24 januari 2011
 • Dia 22
 • Ecologiepremie (2/12) Welke ondernemingen? Exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest Een aanvaardbare hoofdactiviteit Geen overheidsbedrijf Toegetreden tot audit- / benchmarkingconvenant Grote ondernem. bewijst het stimulerende effect Geen achterstallen bij de RSZ Financiering door patrimoniumvennootschap: exploitatievennootschap vraagt steun aan Definitie kmo (Europees) o < 250 personen tewerkgesteld n o jaaromzet maximaal 50 milj euro of jaarlijks balanstotaal maximaal 43 miljoen euro
 • Dia 23
 • Ecologiepremie (3/12) Welke investeringen? Limitatieve Technologienlijst (LTL) 150 technologien op de LTL Bepaalde technologien zijn sectorgebonden (vermeld in de uitleg bij de technologie) Uitgesloten zijn technologien die genieten van GSC en WKC (ook onderdelen) Niet gratis of onder bezwarende titel aan derden
 • Dia 24
 • Ecologiepremie (4/12) : Subsidiepercentages EcoklasseEcologiegetalkmogo A930%15% B620%10% C4 - 310%5% D2 - 15%-
 • Dia 25
 • Ecologiepremie (5/12) : Bonus ( zie http://agentschapondernemen.be/artikel/toelichting-over-certificaten-scans-en- charters voor aanvaarde scans)http://agentschapondernemen.be/artikel/toelichting-over-certificaten-scans-en- charters kmogo Eerstelijns milieu-, energie- en eco-efficintiescan3%- Milieucertificaat (o.a. milieu- en duurzaamheidscharter) 5%- Milieumanagementsysteem (o.a. ISO14001 / EN16001 / EMAS) 10%5%
 • Dia 26
 • Ecologiepremie (6/12) rekenvoorbeeld
 • Dia 27
 • Ecologiepremie (7/12) rekenvoorbeeld Investering = 20.000 euro (in essentile componenten) o Premie kmo = 30% x 60% x 20.000 euro = 3.600 euro o Premie go = 15% x 60% x 20.000 euro = 1.800 euro Met bonus voor energiescan (enkel voor kmo) o Premie kmo = (30%+3%) x 60% x 20.000 euro = 3.960 euro Met bonus voor ISO 14001 o Premie kmo = (30%+10%) x 60% x 20.000 euro = 4.800 euro o Premie go = (15%+5%) x 60% x 20.000 euro = 2.400 euro
 • Dia 28
 • Ecologiepremie (8/12) Aanvraagprocedure Indienen van een aanvraag via de website www.ecologiepremie.bewww.ecologiepremie.be Via elektronische identiteitskaart of federaal token Uitbetaling van de steun (30/30/40)
 • Dia 29
 • Ecologiepremie (9/12) Termijnen Aanvraag indienen voor de start van de investering !! Aanvraag finaliseren binnen 15 k-dagen Stavingsstukken binnen 30 k-dagen Start binnen de 6 maanden na beslissing Einde 3 jaar na beslissing Aanvraag laatste uitbetaling tot 6 maanden na laatste factuurdatum Behoud van de investering gedurende 5 jaar
 • Dia 30
 • Ecologiepremie (10/12) Verhoging ecologiegetal Actieplan Groene warmte o Hogere beleidsprioriteit voor investeringen in technologien m.b.t. groene warmte o Verhoging ecologiegetal voor verschillende technologien Vraag aan kabinet vanuit transportsector o Groene mobiliteit stimuleren o Prioriteitsverschuiving fijn stof > NOx uitstoot o Herberekening ecologiegetallen voertuigtechnologien
 • Dia 31
 • Ecologiepremie (11/12) gewijzigde technologien Groene warmte (sinds 26 juli 2011) Technologie- nummer Technologieomschrijving Vroegere ecoklasse Huidige ecoklasse LTL 100078Recuperatie restwarmteDA LTL 100069Elektrische warmtepomp (water en lucht als warmtebron)DA LTL 100065Gasgestookte warmtepomp (water en lucht als warmtebron)DA LTL 100089Geothermische (elektrische) warmtepomp (bodem als warmtebron)DA LTL 100090Geothermische (gasgestookte) absorptiewarmtepomp (bodem als warmtebron)DA LTL 1314 Aanwenden van geothermische energie in een gesloten systeem - Boorgatenergieopslag CA LTL 1313 Aanwenden van geothermische energie in een open systeem - Koude- warmteopslag CA LTL 100013Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afval of biomassaCA LTL 100014Productie van warmte op basis van de anaerobe fermentatie van afvalwaterCA LTL 1263WarmtepompboilerDA LTL 1342ZonneboilerCA
 • Dia 32
 • Ecologiepremie (12/12) gewijzigde technologien Groene mobiliteit (sinds 11/10/2011) Technologie- nummer Technologieomschrijving Vroegere ecoklasse Huidige ecoklasse LTL 641Elektrisch aangedreven voertuigCA LTL 553Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelenCA LTL 100010Hybride aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meerCB LTL 100087Hybride aangedreven niet voor de weg bestemde mobiele machineCB LTL 200004Oplaadsysteem voor elektrische of hybride voertuigenCB LTL 100030Voertuig op aardgasCB LTL 100031Ombouwset naar aardgasmotorenCB LTL 100088Niet voor de weg bestemde mobiele machines op aardgasCB LTL 100086 Ombouw van bestaande niet voor de weg bestemde mobiele machine naar aardgas CB LTL 100032Tankinfrastructuur voor CNG (Compressed Natural Gas = aardgas)CB LTL 100068Tankinfrastructuur voor CBG (Compressed BioGas)CB LTL 200006Tankinfrastructuur voor LNG (Liquefied Natural Gas)CB LTL 200007Tankinfrastructuur voor LBG (Liquefied BioGas)CB LTL 200008Tankinfrastructuur voor CNG via toelevering van LNGCB LTL 200009Tankinfrastructuur voor CBG via toelevering van LBGCB
 • Dia 33
 • Steun van de netbeheerder (1/4) EANDIS INFRAX De netbeheerder uit uw buurt kan u terugvinden op www.vreg.be
 • Dia 34
 • Eandis : premies in 2012 (2/4) Geothermische warmtepomp - 270 euro x ((0,87xCOP)-2,5) x P el max 60.000 euro Dakisolatie - 3 tot 4 euro/m of 6 tot 8 euro/m - 720 tot 1.920 euro Buitenmuurisolatie - 15 euro/m max 2.000 euro Spouwmuurisolatie - 6 euro/m max 800 euro Vloerisolatie - 6 euro/m (was onbestaand) max 800 euro Superisolerende beglazing - 12 tot 15 euro/m - max 375 euro Relighting - op basis van rekentabel - max. 20.000 euro (was 15.000 euro) Maatregelen volgend uit een energiescan (studie!) Zonneboiler - 200 euro/m (was 75 euro/m) max 3.750 euro Afregeling stookinstallaties op aardgas 7 euro/kWth max 625 euro
 • Dia 35
 • Infrax : premies in 2012 (3/4) Dak-/ zoldervloerisolatie - 3 tot 4 euro/m of 6 tot 8 euro/m - 720 tot 1.920 euro HR beglazing ipv enkele beglazing - 12 tot 15 euro/m - max 375 euro Na-isolatie spouwmuren - 6 euro/m - max 800 euro Isolatie buitenmuurisolatie - 15 euro/m - max 2.000 euro Relighting - op basis van rekentabel 15.000 euro tot max 20.000 euro Vloer- en kelderisolatie - 6 euro/m - max 800 euro Warmtepomp - 270 euro x ((0,87xCOP)-2,5) x P el - maximum 60.000 euro Zonneboiler - 200 euro/m collectoroppervlak 3.750 euro Premie voor energiebesparend project na energieaudit of studie Rendement investeringPremiebedragMax. premie IRR > 15% n TVT > 2 jaar0,025 euro/bespaarde kWh15.000 euro IRR < of = 15%0,035 euro/bespaarde kWh15.000 euro
 • Dia 36
 • Welke studies worden aanvaard (4/4) Studies uitgevoerd door studiebureaus vermeld op de website van VEA: http://www.energiesparen.be/node/2950http://www.energiesparen.be/node/2950 Eerstelijnsscans uitgevoerd door AO en door studiebureaus die erkend werden door AO (in het kader van de bonus op de ecologiepremie: http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documen ten/ep_111130_scans_auditoren__anvaard.pdf http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documen ten/ep_111130_scans_auditoren__anvaard.pdf Studies uitgevoerd als thematische adviezen in het kader van het efro-project REG in kmos. Studies uitgevoerd door studiebureaus die aanvaard zijn in het kader van de kmo-portefeuille (in opmaak). Attesten Groene Waarborg
 • Dia 37
 • Groene Waarborg (gelanceerd op 16 april 2012) Kenmerken LTL Ecologiepremie (EP+) LTL Groene waarborg Maximum waarborg 750.000 euro 75 % groene waarborg door PMV en 25 % eigen waarborgstelling Terugverdientijd < 10 jaar Instapkost: bv 20.000 euro (75%) x 5 jaar x 0,25 % = 187,5 euro Opmaak attest door AO met bepaling van terugverdientijd Hoe gaat u te werk: Contacteer Agentschap Ondernemen voor opmaak van het ATTEST Offerte (op datum) + LTL nummer betreffende van de technologie Ga met dit attest + offerte naar uw bank.
 • Dia 38
 • Financile steun voor groene stroom en WKK (1/3) Definitie: Installaties hernieuwbare energie => groenestroomcertificaat (GSC) per 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit Installaties WKK => warmtekrachtcertificaat (WKC) per 1.000 kWh bespaarde primaire energie Handel in GSC en WKC: Minimumsteun WKC: 27 euro ( installatie tss 30/06/06 en 1/01/2012 ) Minimumsteun WKC: 31 euro ( vanaf 1/01/2012 )
 • Dia 39
 • Minimumsteun GSC voor PV (2/3) Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 10/06/2011) Datum indienstnameMinimumsteun per certificaatDuur 2006-2009450 euro 20 jaar 2010350 euro januari tem juni 2011330 euro juli tem september 2011 300 euro oktober tem december 2011270 euro januari tem maart 2012 250 euro april tem juni 2012 230 euro juli tem december 2012210 euro ???? 2013190 euro ???? 15 jaar 2014150 euro ???? 2015110 euro ???? vanaf 201690 euro ???? Installaties met een vermogen van maximaal 250 kW: Bron: www.vreg.be (06/2012)
 • Dia 40
 • Minimumsteun GSC voor PV (3/3) Evolutie minimumsteun (wijzigingen doorgevoerd op 10/06/2011) Installaties met een vermogen van meer dan 250 kW: Datum indienstnameMinimumsteun per certificaat Duur 2006-2009450 euro 20 jaar 2010350 euro januari tem juni 2011330 euro juli tem september 2011 240 euro oktober tem december 2011 150 euro vanaf 2012 90 euro vanaf 201390 euro 15 jaar Bron: www.vreg.be (06/2012)
 • Dia 41
 • Contact : www.agentschapondernemen.be (+ subsidiedatabank) [email protected] of Bel gratis 0800 20 555 Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpen Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts Diestsepoort 6 bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jan Breydellaan 107 8200 Sint-Andries/Brugge Agentschap Ondernemen Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat 2 9000 Gent