Predictive policing

28
KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Predictive Policing

Transcript of Predictive policing

Page 1: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Predictive Policing

Page 2: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Wat kan wel en wat kan niet..

Page 3: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Even testen… Maak af:

1 2 3 ?

1 2 4 ?

4 of 5 … ?

8

Page 4: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Goede voorspellingen vereisen modellen

Page 5: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Anticiperen op risico

Page 6: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Een criminele ontmoeting..

Afstand X

Page 7: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Verdenking

Artikel 27 lid 1: Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit.

In het verleden : Re-­cherche In het heden : Basis Politie ZorgIn de toekomst : Pre-­cherche

Page 8: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

HennepArtikel 3 Opiumwet Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:•A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;;•B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;;•C. aanwezig te hebben;;•D. te vervaardigen.

Artikel 11aHij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Page 9: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Hennep

Verwerven locatie

Inrichten locatie

Aanschaf Kweekmateriaal Kweken Oogsten en

OpslagVervoer en Afzet Handel

GebruikOpbrengst

Bewoner heeft een beneden modaal inkomen

Drugsoverlast op straat

Bedrijvigheid rond leegstaande panden

Malafide makelaar

Voorbereidingshandelingen van illegale hennepteelt zijn strafbaar op grond van artikel 11a Opiumwet (VH feit genoemd 67Sv, 3 jaar)

Bekabeling

Isolatie

Verwarmings elementen

Lampen

Schakelborden

Slakkenhuizen (Afzuiging)

Ventilatoren

Koolstoffilter

Groeitenten

Zaden

Stekken

Besproeing

Stoomuitval

Warme muren en daken

Geuroverlast

Page 10: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Wat is de beste voorspeller?Voor voorspellingen geldt hetzelfde als voor waarheidsvinding: gebruik aanwijzingen die kunnen helpen

Maar hoe weet je nu welke?

Page 11: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Voorspellen, maar aan de hand van wat?

Page 12: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Correlatie is geen causaliteit !

Page 13: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Wie wint de oscar voor beste film?

• Het aantal nominaties in andere categorieen• Beste regisseur nominatie• Winnaar van de Golden Globe 3 weken eerder• Winnaar van Producers Guild of America

Page 14: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Wie is de boef?

+ 1?

-­ 1?

-­2 ?

+1 ?

Page 15: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Van data naar kennis en andersom

Page 16: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

datadriven : TennisVan data naar beslisboom

Maarrrr er zijn wel 3x3x3x2x2 = 108 theoretische oplossingen…..

Page 17: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Profielen en kennisregels

Maarrr…..Als we gaan tennissen, kan ik dat ook in een sporthal…En: als ik naar de sporthal ga, wil dat niet zeggen dat ik ookga tennissen

• Als weer = zonnig en tennisbaan = niet bezet en vorige wedstrijd = vorige week

Dan gaan we tennissen

• Als auto = >50.000 en eigenaar = < 35 jaar en inkomen eigenaar = < 10.000 pj.

Dan patserbak

• Als route = op en neer vanuit Maastricht naar Rotterdam eneigenaar = heeft drugsantecedenten.

Dan drugsrunner

Een profiel of kennisregel bevat indicatoren en waarden die insamenhang een conclusie trekken.

Page 18: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Wanneer wordt data informatie of kennis?

• Is het toeval of is er een patroon?• Wanneer kan je generaliseren?• Is de data representatief?• Onzekerheidsreductie vs Significantie

Page 19: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

De wereld van onzekerheid

Onzekerheidsreductiedoor model optimalisatie

Page 20: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

clusters en omissies in data

Page 21: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Page 22: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Toepassingen zijn legio

Geeft focus aan de uitvoering

-­Wat staat ons te wachten-­Wat is het waarschijnlijkste incidentgebied-­Wat is een effectieve interventie-­Wie nemen we aan als collega-­Wanneer moeten we acties plannen-­Recidivekans-­Kans op verworden topcrimineel-­Liquidatievoorspeller

Page 23: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Woninginbraken voorspellen

Page 24: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Inzet Optimalisatie

Page 25: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Risicotaxatie geeft focus

Locatie

Tweet

Persoon

Crimineel netwerk

InterventiesDemonstratie

Page 26: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Predictive Policing..• Voorspellen• Modelleren• Analytics• Artificial Intelligence• Machine Learning• Datamining• Tekstmining• Patroon Herkenning• AutomaticTagging• Information Retrieval

Page 27: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Vragen?

Rutger Rienks

0646027484

[email protected]

Page 28: Predictive policing

GELDERLAND_ZUIDKWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

Strafbaarstelling HennepArtikel 11•1. Hij die handelt in strijd met een in artikel 3 gegeven verbod, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.•2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder B, C of D, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.•3. Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3, onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.•4. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder A, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.•5. Indien een feit als bedoeld in het tweede of vierde lid, betrekking heeft op een grote hoeveelheid van een middel, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. Onder grote hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die meer bedraagt dan de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde hoeveelheid van een middel.•6. Het tweede lid is niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een hoeveelheid van hennep of hasjiesj van ten hoogste 30 gram.•7. Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik, van de in lijst II vermelde middelen, met uitzondering van hennep en hasjiesj.