pre-master Human Resource Studies 28 November

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  111
 • download

  4

Embed Size (px)

description

slides of Master's Open Day pre-master's program Human Resource Studies

Transcript of pre-master Human Resource Studies 28 November

 • 1. Welkom bij de voorlichting pre-master Human Resource Studies Dr. Marinus Verhagen Docent, voorzitter examencommissie Voormalig Opleidingsdirecteur m.m.v. Jorden de Haan (Msc student)

2. Waarom Human Resource Studies? 1. Mensen maken het verschil 2. Invloed omgeving op organisaties 3. Multidisciplinair met nadruk op psychologie en business perspectief 4. Sterke onderzoeksorintatie 5. Interactie theorie en praktijk 6. Departement leidend expertisecentrum in Europa 2 3. Human Resource Management (HRM) is of crucial importance for contemporary organisations 4. Mensen maken het verschil+St.Antonius ziekenhuisJerome Kerviel) 4 5. .Samenwerken maakt een verschil5 6. Mensen maken het verschil: een bank Large financial institution, objective branche level performance data, longitudinal design, two waves of data, perceived HR practices/work systems Quality orientation, goal effectiveness, topdown communication, pay satisfaction, job security more than 10.000 respondents, average respons rate around 80% An increase in one standard deviation HR practices/work systems is associated with 165 million higher profit ! = more than 17%! of total profits Bron: v.d Voorde, Van Veldhoven, Paauwe 20096 7. HRM & Performance HRM activitiesHRM outcomesFirm performanceRecruitment/selection HR planning Rewards Participation (consultation) Internally consistent HR bundles Decentralization Training Opportunity for internal promotion More autonomy Formal procedures CoachingEmployee satisfaction Employee motivation Employee retention (counterpart of turnover) Employee presence (counterpart of absenteeism) Social Climate between workers and management Employee involvement/ trust/loyalty/ commitmentProfit Market value of the company Market share Increase in sales Productivity Product/service quality Customer satisfaction Development of products/services Future investments++Contingency and/or control variables on : organizational level: age, size, technology, capital intensity, degree of unionization, industry/sector, etc. individual/employee level: age, gender, education level, job experience, nationality, etc. 8. Masters in HR Studies Analytical abilities delving into HRMCombining Org. Behaviour and Business studiesInterpersonal communication skillsConnecting with strategyDiversity of current topics in HRInsight into processes of changeIndependently working (individual assignments)As well as working in teams 9. Human Resource Studies - UvT High-level academic education in HR-studies Change of perspective: individual and organization Scientific study with social and behavioural sciences as foundation, next to business/economics Quantitative and qualitative research methods Academic and Professional skills 10. Multidisciplinary perspectives Work and organisational psychology Work and organisational sociology Economics/Business studies Strategic Management 11. Kern van het premasterjaar Voorbereiding op de master vergelijkbaar niveau bereiken met Bachelor PEW studenten Hiaten vooral bij methoden & technieken van onderzoek (bij verkorters PEW: sterk voorspellende waarde succes afstudeeronderzoek) en academische houding & vaardigheden Inhoudelijk kennis: achtergronden verschillen, maar zijn gemakkelijker in te halen. Groot aantal cursussen gezamenlijk met bachelorstudenten 12. Onderzoeksvakken Statistiek Onderzoeksmethoden Methoden en technieken van kwalitatief onderzoek Academische vaardigheden (start met practicum werkbeleving Onderzoekspracticum (12 ects) 13. Het programma 1e semester: Strategic Human Resource Management Practical Work Climate MTO-1: Technieken voor causale analyse MTO-3: Kwalitatief onderzoek Managing Social Capital2e semester: MTO-2: Constructie en analyse van vragenlijsten Onderzoekspracticum PEW (12 ECTS) Work, Wellbeing and Performance Keuze uit: Financial and Project Management (verplicht voor niet-economische opleidingen). Arbeidsrecht 14. Grote variatie van werk- en toetsvormen Hoorcollege Werkgroep Practicum (proef doen) Opdrachten (individueel, groep) Kleine onderzoeken (strategy scan) Empirisch onderzoek (OZP) Schrijven van literatuurpaper Schrijven van onderzoeksopzet Mondeling presenteren Maar ook schriftelijke tentamens (open vragen, multiple choice) 15. Het premasterjaar in de praktijk Ervaringen mede op basis van panelgesprekken: Onderwijs op 4/5 dagen Veel opdrachten, veel schrijven Engelse literatuur Voor tentamens grote hoeveelheid literatuur, maar zelf planning maken Sterke nadruk op MTO, academische enonderzoeksvaardigheden 16. Master in het Engels Voorbereiding Cursussen bij het talencentrum (vouchersysteem) Onderdelen in het Engels: 1. Work, wellbeing and performance 2. Research in HRS Practicum 3. Work Climate Practical 4. Strategic HRM 5. Managing Social Capital 6. Financial and Project Management 17. Master Human Resource Studies 1. Human Resource Studies Seminar 2. Personal Skills 3. HR Metrics 4. Learning & Development * 5. Management of Diversity * 6. Performance Management * 7. International HRM * 8. Compensation & Benefits * 9. Organisational Change 10. Masters thesis * = elective 18. Je bagage Aan het eind van de master, ben je in staat om HR of personeelsvraagstukken te analyseren: 1. Een diagnose te maken van HR problemen 2. Het analyseren van de effecten van HR instrumenten en HR praktijken 3. De formulering van alternatieven in het licht van de strategie van de organisatie 4. Het benvloeden van HR praktijken 5. Het onderbouwen van HR beslissingen 6. Het adviseren over HR beslissingen 19. Beroepsperspectieven Functies met nadruk op analytische, strategisch en of leidinggevende kwaliteiten: - Consultant - HR onderzoeker - HR manager - HR specialist - Stafmedewerker gespecialiseerd in HRD of diversiteitvraagstukken Onderzoek onder alumni: - Doorgroei na aantal jaren - Vaak start in uitvoerende functies (learning on the job) - Voor doorgroei: personal skills van belang 20. Waarom Human Resource Studies aan de UvT? (1) Onderwijs van goede kwaliteit Visitatiecommissie positief Docenten maken deel uit van belangrijkste HR expertise centrum in Nederland. Nauwe contacten met universiteiten in VS en Engeland en grote organisaties in Nederland Sterke link met onderzoek en praktijk State of the Art Programma 21. Waarom Human Resource Studies aan de UvT? (2) Faciliteiten - Moderne en compacte campus - ICT voorzieningen - Uitgebreide bibliotheek Actief studentenleven - Studievereniging Input - Sportcentrum - Culturele verenigingen - Tilburg studentenstad 22. Wat vragen wij van onze studenten 1. Ambitie, inzet, motivatie: voldoende tijd besteden aan studie 1. Zelfdiscipline2. Zelfstandigheid 3. Actieve deelname: lid van studie-/studenten-/sport- of culturele vereniging 23. Testimonium wiskunde 1. Iedere student die van het HBO komt, moet het Wiskunde Testimonium afronden. Dit is een toets om de kennis van wiskunde naar het 6 VWO niveau te trekken. 2. Studenten kunnen deze toets als contractcursist al voorafgaand aan de premaster doen. 3. Studenten kunnen de toets ook tijdens de premaster doen. In ieder geval dient de toets behaald te zijn voordat ze aan de master kunnen beginnen. 4. Heb je al VWO diploma met profiel, dan vrijstelling aanvragen 24. 1. Verzoek tot toelating te schrijven aan de examencommissie. 2. Studenten dienen een motivatiebrief te schrijven en een kopie van het diploma en van het identiteitsbewijs mee te sturen. Op de website (master site) kunnen studenten een lijst vinden van toelatende HBO opleidingen. 3. Wanneer studenten een van deze opleidingen volgen, krijgen ze direct een toelatingsbrief gestuurd en verder belangrijke informatie. 4. Wanneer een HBO opleiding niet op de lijst staat, dient de student bij zijn verzoek aanvullende informatie (zoals vakbeschrijvingen, cijferlijsten, lijst met behandelde handboeken etc.) moeten mee te sturen met de motivatiebrief naar de examencommissie. 25. Examencommissie Universiteit van Tilburg Faculteit Sociale Wetenschappen Examencommissie, P313 Postbus 90153 5000 LE Tilburg 26. Meer informatie:Brigitte Kroon Opleidingsdirecteur HR [email protected] Tel: (+31) 013-4662371 27. Vragen?