Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media ... · PDF file - Webcare - Meten is...

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media ... · PDF file - Webcare - Meten is...

 • Praktische handreiking voor het gebruik van sociale

  media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

  Mieke van Heesewijk, Stichting Netwerk Democratie

  Eindredactie: Mieke Sobering

  Rechten

  Op dit rapport is een Creative Commons Licentie van toepassing is. U mag dit ebook doorsturen

  naar anderen, maar er geen veranderingen in aanbrengen of het commercieel exploiteren.

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/

 • Praktische handreiking voor het gebruik van sociale

  media in het werkveld herdenken, vieren en herinneren

  Inhoudsopgave:

  1. Inleiding

  Praktische handreiking voor het gebruik sociale media in het werkveld van herdenken,

  vieren en herinneren

  2. Wat zijn sociale media?

  - Kenmerken sociale media

  - Sociale media in combinatie met traditionele media

  - Online en offline communicatie, er zijn vele combinaties mogelijk

  - Sociale media platformen

  - Mobiel gebruik

  - Webcare

  - Meten is weten

  3. Praktisch gebruik sociale media en voorbeelden:

  - Organisatie evenementen

  - Organisatie campagnes

  - Ontsluiten collectie

  - Doelgroepbenadering

  - Educatie

  - Communitybuilding

  - Crowdsourcing

  4. Kanttekeningen bij het gebruik van sociale media in de huidige informatiesamenleving

  - Privacy met betrekking tot gebruik sociale media

  - Intellectueel eigendomsrecht en het gebruik van sociale media

  5. De organisatie in de netwerksamenleving

  - 8 tips voor de lerende organisatie

  - Opleidingsniveau medewerkers werken met sociale media

  6. Tot slot

  7. Verantwoording en bronnen

 • 1. Inleiding

  Praktische handreiking voor het gebruik van sociale media in het werkveld van herdenken, vieren

  en herinneren

  Waarom deze handreiking

  Aanleiding voor het schrijven van deze handreiking was de vraag van het Nationaal Comité 4 en

  5 mei een praktisch advies te schrijven over de inzet en het gebruik van sociale media in het

  werkveld herdenken, vieren en herinneren. U treft in deze handreiking een beschrijving van de

  belangrijkste kenmerken van sociale media en veel praktische toepassingen van sociale media in

  het werkveld, die u kunnen inspireren bij het effectief bereiken van uw doelgroepen.

  Deze handreiking is geen technische handleiding voor medewerkers die willen twitteren of

  software daarvoor willen installeren, die willen weten hoe een Facebookpagina wordt

  aangemaakt of hoe ‘hashtags’ werken. Daarover zijn veel goede handboeken en ook allerlei

  online stappenplannen en instructievideo’s te vinden. Voor de totstandkoming van deze

  handreiking hebben we een aantal mensen1 uit het werkveld herdenken, vieren en herinneren

  gesproken die voor hun organisatie verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de inzet van

  sociale media. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat er niet alleen al veel geëxperimenteerd

  is met het gebruik en de inzet ervan, maar dat bij veel organisaties de inzet van sociale media

  een centraal onderdeel is van de marketingactiviteiten. Tegelijkertijd bestaan er grote

  verschillen tussen deze organisaties in het gebruik en de inzet van sociale media en niet iedere

  organisatie benut de potentie die sociale media hebben ten volle.

  Voor deze handreiking hebben we een keuze gemaakt uit de veelheid aan sociale media

  platformen die er bestaan. We hebben deze keuze gebaseerd op gesprekken met mensen uit het

  werkveld herdenken, vieren en herinneren waarin zij hebben aangegeven welke platformen zij op

  dit moment gebruiken voor hun organisatie. We hebben in deze handreiking de volgende sociale

  media platformen voor u op een rij gezet: uw eigen website, weblog, Facebook, Twitter,

  LinkedIn, YouTube, Flickr, Google+, TripAdvisor en Instagram.

  Veel organisaties zien het belang van sociale media, maar vinden de inzet ervan moeilijk

  meetbaar en tijdrovend. Bovendien zijn sociale media door de snelheid waarmee ze zich

  ontwikkelen, mensen ermee beginnen en weer stoppen, niet te vangen in één publicatie. Deze

  handreiking is dan ook een momentopname, bedoeld om u te inspireren en om te verkennen hoe

  u sociale media voor uw organisatie in het werkveld herdenken, vieren en herinneren kunt

  gebruiken.

  In deze handreiking treft u verwijzingen naar onderzoeken, boeken en artikelen die de

  afgelopen jaren zijn verschenen over sociale media en het gebruik daarvan.

  Omdat in het werkveld herdenken, vieren en herinneren zowel kleine als grote organisaties actief

  1 Verwijzing naar pagina 71: Verantwoording en bronnen

 • zijn, hebben we een grote diversiteit aan voorbeelden opgenomen, die zowel de kleine als grote

  organisaties kunnen inspireren.

  In welke relatie staat deze praktische handreiking tot eerste deel ‘#Herdenken #Vieren

  en #Herinneren in het digitale tijdperk’.

  ‘#Herdenken #Vieren en #Herinneren in het digitale tijdperk’ biedt een populair-

  wetenschappelijk inzicht op de eigenheid en (on)mogelijkheden van sociale media in relatie tot

  het werkveld herdenken, vieren en herinneren. Het is niet bedoeld als een handleiding of

  praktische gids, maar ook niet als een wetenschappelijke studie. In dit eerste deel wordt op basis

  van recent wetenschappelijk onderzoek uitgelegd hoe sociale media historisch te plaatsen zijn

  en hoe zij zich verhouden tot andere, oude en nieuwe media. De populaire discussie over sociale

  media, zoals die plaatsvindt in kranten, online en op radio en tv, heeft een sterk technologisch

  karakter. Deze discussie is vaak niet precies in haar termen en ahistorisch. Deel 1 van dit rapport

  poogt concepten aan te reiken om op een andere manier over sociale media te praten en na te

  denken en inzicht te geven in discussies die spelen binnen de wetenschap.

  Er is voor gekozen om in deel 1 de gebruiker centraal te stellen en te kijken welke plek sociale

  media innemen in het leven van alledag. Dankbare voorbeelden zijn: de succesvolle inzet van

  sociale media tijdens de presidentscampagne van Obama, de ProjectXHaren-rellen, het spel

  Angry Birds en de Zwarte Pietdiscussie in het najaar van 2013. Op het eerste gezicht hebben

  deze gebeurtenissen weinig met elkaar te maken, maar in het rapport wordt duidelijk dat er

  technologische, economische en sociaal-culturele factoren zijn die inzicht geven in de logica

  achter sociale media. Deze logica kan helpen bij het begrijpen hoe online gedrag tegelijk

  mogelijk gemaakt en gestuurd wordt door online platformen zoals Facebook en Twitter. Deel 1

  van het rapport sluit af met recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van online

  herinneringscultuur en komt met een drietal oplossingsrichtingen die als voorbeeld kunnen

  dienen voor het inzetten van sociale media in de praktijk.

 • 2. Wat zijn sociale media?

  Korte beschrijvingen van de sociale media

  Om de vraag te kunnen beantwoorden wat sociale media zijn, is het van belang af te bakenen

  wat sociale media niet zijn. In discussies over het internet, waar sociale media een onderdeel van

  zijn, ontbreekt vaak precisie. Allereerst is er het gegeven dat oude (massa/traditionele) en

  nieuwe (sociale/genetwerkte) media naast elkaar bestaan en in toenemende mate zijn

  vervlochten. Er is sprake van een ‘convergentie cultuur’ waarbij oude en nieuwe belangen,

  technologieën en gebruikspraktijken voortdurend botsen en zich met elkaar vermengen, vaak op

  onvoorspelbare wijze. Daarbij komt dat nieuwe technologie niet inherent ‘goed’ of ‘slecht’ is.

  Communicatietechnologie is nooit volledig neutraal in die zin dat er altijd, hoe indirect ook, een

  wereldbeeld van de maker in de technologie ‘geschreven’ zal zijn. Maar uiteindelijk zal er bij elke

  nieuwe toepassing sprake zijn van negatieve en positieve politieke en maatschappelijke

  gevolgen. Of het glas half vol of half leeg is ligt aan het perspectief en de achtergrond van de

  kijker.

  In het debat over nieuwe media overheerst de aandacht voor technologie. De apparaten

  van Apple zijn hier het beste voorbeeld van. Elke lancering van een nieuwe versie van de iPhone

  haalt het nieuws. Met name journalisten willen de mogelijkheden van nieuwe technologie nog

  wel eens overschatten of, ironisch genoeg, minder zichtbare maar invloedrijke gevolgen juist

  onderschatten. Mede hierom is het van belang altijd de vraag te stellen: Wat doen mensen met

  informatie- en communicatietechnologie? Sociale media worden met name ingezet voor

  (groeps)coördinatie, het vervaardigen en delen van ‘content’ (informatie) en soms het

  ondernemen van collectieve actie. In de praktijk blijkt dat, of het nu gaat om bijdragen aan de

  online encyclopedie Wikipedia, het volgen van anderen op Twitter of het uploaden van een

  video naar YouTube, het een minderheid van de gebruikers is die online actief is en die het

  grootste deel van de content vervaardigt en acties onderneemt.

  Sociale media hebben een eigen logica, die duidelijker wordt als deze wordt afgezet

  tegen de logica van massamedia. Die van massamedia is onder andere