Praktijkblad Ondernemingsraad maart 2007

download Praktijkblad Ondernemingsraad maart 2007

of 47

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Jouw bondgenoot in de OR Hoe meer kennis je hebt, hoe meer invloed je kunt uitoefenen en hoe professioneler jij je collega’s als OR-lid vertegenwoordigt. Een pittige opgave in een tijd waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan en de mogelijke gevolgen groot zijn. Het vakblad Praktijkblad Ondernemingsraad ondersteunt, biedt praktische informatie en diepgaande kennis. Hiermee ben je in korte tijd helemaal bij.

Transcript of Praktijkblad Ondernemingsraad maart 2007

 • 14 Werkgever Hans van der Steen (AWVN)

  Directeur moet terug in de OR

  Werkgevers zijn ontevreden over de kwaliteit van de OR. Volgens Hans van der Steen, directeur arbeids-voorwaarden van werkgeversvereni-ging AWVN, moeten OR en werkgever veel meer samenwerken, liefst binnen n orgaan.

  Inhoud

  Ondernemingsraad, praktijkblad voor medezeggenschap,stelt zich ten doel op journalistieke wijze te informerenover de praktijk en de ontwikkelingen rond medezeggen-schap. De redactie is onafhankelijk.

  Redactie Jos Everaers (hoofdredactie), Jackie van der Werff (eindredactie), Kiki van Gurp (secretariaat)

  Verslaggevers Aldo Dikker (AD), Maria Genova (MG),Anne Gouweloos (AG), Jasper Mulder (JM),Jos Onderdenwijngaard (JO), Irene Schoemakers (IS), Bart Speleers (BS), Jackie van der Werff (JvdW)

  Medewerkers Joep Bertrams, Arjan Broere, Peter Cuypers, Arend van Dam, Brenda de Jong, John Graafmans, mr. Jan Hermes, Hans Hubregtse, Hans van den Hurk, Niek van Keulen, Corry Oosterhoorn, Tineke de Rijk, Jeannette Schols, mr. Rudi van der Stege, Tony Tati (illustr.), Sjaak van der Velde, mr. Frans Vink, Marlies Zijlstra, Koen Zonneveld

  OR-panel Jolanda van Ballegooij-van Grunsven (Verenigde Bouwprodukten Industrie), Marita Brouwer-ten Hoven (ABN AMRO), Evert van Dalen (St. Philadelphia Zorg), Threesje van Hooff (VNG), Edwin Matahelumual (SCA Hoogezand), Steven van der Minne (NEN Arbeid), Johan Nelemans (Mazars), John van der Pauw (Zorggroep Almere), Olaf Schouten (Belastingdienst), Brenda van Smaalen (St. Kinderopvang Spaarne), Guillaume Spiering (Koninklijke Wegener), Lilian van der Vliet (NIBE-SVV), Andr Westerlaken (Van Leeuwen Buizen)

  Redactie-adres Reed Business Information bvt.a.v. praktijkblad OndernemingsRaadPostbus 16500, 2500 BM Den HaagTel. (070) 441 52 37, Fax (070) 441 59 12redactie.or@reedbusiness.nlwww.ORnet.nl

  Opmaak Studio Putto bNO, De RijpVormgeving ANGI studio, Den HaagDruk Drukkerij Groen, Leiden

  AbonnementenadministratieRBI KlantenadministratiePostbus 808, 7000 AV DoetinchemTel. (0314) 358 358; fax (0314) 349 048E-mail klantenservice@reedbusiness.nlAbonnementen kunnen op elke gewenste datum ingaan en kunnen schriftelijk 2 maanden voor het verlopen van het abonnement worden beindigd.

  Abonnementsprijzen 163 per jaar. 149 per jaar, bij afname van ten minste 5 abonnementen op n incasso-adres.Voor betaling wordt een factuur toegezonden.Losse nummerprijs: 17,85Prijzen zijn incl. BTW en verzendkosten

  Advertenties/CongressenReed Business Information bv,Postbus 16500, 2500 BM Den HaagKick van Poeteren, tel. (070) 441 53 16sales.denhaag@reedbusiness.nl

  Uitgeverij Fondsuitgever Heleen KooistraReed Business Information bv, Den Haag OndernemingsRaad, praktijkblad voor medezeggenschap 1997; issn 1387-4276Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/ of speciale aanbiedingen door Reed Business en speciaal geselecteerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Reed Business Information bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.

  Omslag Peter Cuypers

  16 Topbeloningen

  ORen blij met nieuw rechtOndernemingsraden van beurs-genoteerde bedrijven krijgen advies-recht bij het vaststellen van het beloningsbeleid van topbestuur-ders. Dat staat in het regeerakkoord van het kabinet Balkende IV. Vakbonden, NVMz en ORen zijn er blij mee. VNO-NCW is geen voor-stander en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen is pertinent tegen. De reacties op een rij.

  18 Structuur medezeggenschap

  Op de schopBij een aantal grote concerns wordt de medezeggenschap onder handen genomen. Dat is nodig, omdat door de mondialisering van de economie de medezeggenschap weglekt naar het buitenland. De positie en waarde van de centrale ondernemingsraden staan daardoor ter discussie. Bovendien is er de vraag of de over-legstructuur nog adequaat is om de werkvloer te vertegenwoordigen. Jongeren en hoger opgeleiden zijn relatief ondervertegenwoordigd.

 • Commentaar

  OR gaat meepraten over beloning topbestuurders

  Het kwam zomaar uit de VU-hemel vallen: het nieuwe kabinet wil de OR adviesrecht geven over het belonings-beleid van de topbestuurders. Boven-dien krijgt de OR hiermee structureel een voet tussen de deur op de verga-dering van aandeelhouders. ORen zijn sinds een half jaar bezig de Wet Harrewijn uit te testen: het versterkte informatierecht over de beloning van o.a. topbestuurders. Met de komst van het adviesrecht kan de OR dit overgevoelige onderwerp werkelijk op de agenda zetten.

  De Nederlandse directeuren reageren in een persbericht van hun organisatie het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) minder blij. Het kabinet zet de tijd 35 jaar terug met dit anti-directeurenbeleid, roept NCD-voorzitter Willem Hollander. Sterker nog, hij vindt het verdacht veel lijken op het socialistische ideaal van arbeiderszelf bestuur. Hollander sleept ook de buitenlandse directies en aandeel houders erbij: Die hebben geen begrip voor deze socialistische rol van werk-nemersvertegenwoordigingen. Goh, ik heb zelden zon panische reactie gezien. Beetje zielig ook, als je zelfs het communistische spook uit de mottenballen denkt te moeten halen. En overigens ook verhelderend om te zien hoe onze Nederlandse directeuren werkelijk over de OR denken, nu die voor de verandering hun portemonnee dreigt aan te raken, in plaats van andersom.

  Een ander argument zou zijn dat de OR het functioneren van de directeuren niet kan overzien. De OR kan geen goed beeld hebben van de prestaties van een directeur. Welnu, als er n partij in staat is om het dagelijks functioneren van de directeur te beoordelen, dan is het juist de OR. De OR zit op de eerste rang toe te kijken, en de OR wil hem graag een handje helpen, hoe de directeur het bedrijf leidt. Hoe hij omgaat met werkgelegen-heid, met het sociale beleid, met de toekomst van de onder-neming, ook op de langere termijn. Ik neem aan dat de kersverse minister van SZW, Piet Hein Donner, geen tijd gaat verspillen aan deze onzinnige reactie van het NCD en zonder dralen dit adviesrecht in de WOR zet.

  Jos.Everaers@reedbusiness.nl

  Artikelen 14 Hans van der Steen (AWVN): Kwaliteit OR onder de maat16 Topbeloningen ORen blij met nieuw recht18 Structuur medezeggenschap Op de schop31 Nieuwe ontslagregels Werkgevers ondervinden de nadelen 32 Marktwerking in de thuiszorg Personele gevolgen niet geregeld36 OR ook economisch interessant: Medezeggenschap levert geld op44 Wetgeving Arbeidstijdenwet: eenvoudig langer werken?

  Series12 OR-werk doe je zo Het belang van een visie

  Rubrieken6 OR-wereld Informatie uit de OR-wereld10 Zet op de agenda Met een illustratie

  van Joep Bertrams34 Arbo-nieuws Nieuws over veiligheid,

  gezondheid, welzijn en milieu.40 Rondom Recht Juridische rubriek42 Ambtelijk secretaris Tips en nieuws

  voor de ambtelijk secretaris.47 Podium Boeken, tips, agenda, volgende

  maand en puzzel.

  Praktijkkatern23 De stimulerende taken

  11 Tips voor een zorgzame OR25 Tips tegen agressie en geweld

  Weg met etters26 Competentiemanagement

  Liever voorkomen dan genezen28 Checklist

  Beoordelen van overleg29 Checklist

  Vergaderen voor de voorzitter30 Vragenservice

  Antwoorden op prangende vragen

  Opinie22 OR-knikkers, door John Graafmans Verkiezingen39 Rijk Alleen, door Tineke de Rijk Het groepsgevoel 41 Rechtstreeks, door Rudi van der Stege Bedrijfsborrels49 Veldwerk, door Sjak van Velden Veranderen moet!

 • 6 WWW.ORNET.NLMAART 2007

  OR-wereld

  De verkiezingen voor nieuwe ondernemingsraden bij energie-bedrijf Eneco zijn voor de tweede keer uitgesteld, nadat er onduide-lijkheid was over de medezeggen-schapsstructuur bij het bedrijf.

  De medewerkers van de energieleveran-cier zouden aanvankelijk vorig jaar hun stembusgang moeten maken, maar destijds bleek dat er te veel nieuwe OR-leden gekozen zouden worden. De COR en raad van bestuur vreesden voor de kwaliteit, juist omdat er reorganisaties en de Splitsingswet op stapel stonden. Er volgde uitstel tot januari van dit

  jaar, maar ook toen moest een pas op de plaats worden gemaakt. COR-voor-zitter Willem Hofman: Eneco heeft wat wijzigingen doorgemaakt, waar-door we ons moesten bezinnen op onze structuur. Het was bijvoorbeeld ondui-delijkheid of bepaalde regios na herin-delingen nog deel uit moesten maken van de COR. Daar roept allerlei vragen op, zoals waar de zeggenschap binnen Eneco zit en hoe je die als medezeg-genschap volgt. Daar moesten we wat tijd voor nemen, maar we zijn er nu uit. In juni gaan we naar de stembus. Misschien iets later dan gepland, maar wel met veel meer duidelijkheid. (JM)

  Eneco

  Verkiezingen uitgesteld

  Werkgelegenheid

  COR Unilever dreigt met kort gedingDe centrale ondernemingsraad en vakbonden bij Unilever hebben de bedrijfsleiding van Unilever Nederland met een kort geding gedreigd. Zij willen de beschikking krijgen over nan-cile gegevens van Unilever om zelf een werkgelegenheidsplan te kunnen schrijven.

  Unilever Nederland heeft laten weten hier geen medewerking aan te verlenen. De bonden en COR hebben een brief op hoge poten gestuurd waarin ze aan kondigen een kort geding te starten om medewerking alsnog af te dwingen. Het is te gek voor woorden, zegt bestuurder Lucas Vermaat van FNV Bondgenoten. Ze geven ons geen werkzekerheid en als we daar dan zelf plannen voor willen maken, weigeren ze. Een extern adviseur van de OR moet toch gewoon over gegevens kunnen beschikken om het onderzoek te kunnen doen? Dat is wettelijk vastge-legd. Ook willen ze mij als vakbondbe-stuurder geen gegevens ter beschikking stellen. Ondanks dat we geheimhou-ding hebben beloofd, blijft Unilever weigeren. Er is maar een conclusie mogelijk: ze willen gewoon