Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

of 15 /15
Visie op een moderne ELO in het MBO 28 e saMBO-ICT Conferentie Donderdag 19 september, Leon Abbink

Embed Size (px)

description

Presentatie 'Visie op een moderne ELO in het MBO', verzorgd door Leon Abbink (Team coördinator Netwerkschool Twente) tijdens de 28e saMBO-ICT conferentie d.d. 19 september 2013. De Netwerkschool is een experiment waarbij een vijftal scholen onder wetenschappelijke begeleiding vooruitstrevende plannen uitvoeren. Flexibiliteit en servicegerichtheid staan centraal, met intern en extern netwerken als uitgangspunt. Rendement uit beschikbaar budget ligt hieraan ten grondslag. Door een intensieve inzet van ICT en onderlinge communicatie wordt getracht de arbeidsintensiviteit voor docenten te verminderen. Een concreet voorbeeld hiervan is de ELO van de toekomst die in coproductie met Trajectplanner wordt ontwikkeld. De ELO die de Netwerkschool voor ogen heeft is vernieuwend, heeft 'onderwijs online' en uiteraard het gedachtengoed van de Netwerkschool als uitgangspunt. Functioneel betekent dit bijvoorbeeld uitgebreide integratie met social media en (veelal gratis beschikbare) cloud opslagmedia. Volgende stap, is de integratie met Microsoft Office 365. U hoort een visie op wat een moderne ELO het MBO zou moeten brengen, met daarbij een concrete demonstratie van de (deels) geïmplementeerde ELO binnen de Netwerkschool.

Transcript of Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Page 1: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Visie op een moderne ELO in het MBO28e saMBO-ICT ConferentieDonderdag 19 september, Leon Abbink

Page 2: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Welkom

• Inleiding, aanleiding & samenwerking Trajectplanner

• Ontwerpuitgangspunt 1: Scenario gericht en integratie

• Ontwerpuitgangspunt 2: Any device

• Realisatie integratie Dropbox en Google Drive

• Integratie ELO binnen Portaal omgeving

• ELO functionaliteit beschikbaar op Smartphone

• Vragen ? Opmerkingen ? Discussie ?

Page 3: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Inleiding, aanleiding & samenwerking Trajectplanner

Page 4: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Onderwijs 1900

Page 5: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Onderwijs 1960

Page 6: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Onderwijs 2013

Page 7: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Maar wat verwachten we dan van een ELO?

Idee!

Page 8: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Ontwerp

Page 9: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Ontwerpuitgangspunt 1: Scenario gericht en integratie

Page 10: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Ontwerpuitgangspunt 2: Any Device

Page 11: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Realisatie integratie Dropbox en Google Drive

Page 12: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Integratie ELO binnen portaal omgeving

Page 13: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

ELO functionaliteit beschikbaar op smartphone

Page 14: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Studentbedrijf….

In de ELO van de toekomst

Page 15: Ppt sa mbo ict sept13 - netwerkschool twente - elo def

Vragen? Opmerkingen? Discussie?