Ppt belgoprocess30012015

Click here to load reader

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  134
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Ppt belgoprocess30012015

 • Hartelijk welkom AGORIA !

 • Programma

  Korte voorstelling van Belgoprocess

  Bezoek Isotopolis

  Bezoek installaties

  CILVA (verwerking LAVA)

  Geb. 151 (tussentijdse opslag LAGA)

  Geb. 136 (opslag verglaasd afval)

  Vraag en antwoord

  2

 • een bedrijf dat zorgt voor de veilige verwerking van afvalstoffen...

 • Belgoprocess: operationele schakel in het afvalbeheer van radioactieve

  afvalstoffen

 • Structuur

  Belgoprocess: algemene voorstelling

  Ontmanteling

  Afvalverwerking

  Beheerssysteem

  De installaties

  Valorisatie

  Verantwoorde partner: veiligheid - milieu

 • 6

 • Geschiedenis Eurochemic

  1957 Oprichting van Eurochemic

  1960 Start van de bouw

  1966 Opstart en exploitatie

  1974 Stopzetting

  1978 Overname door de Belgische Staat met de bedoeling om verder op te werken

  1980 Oprichting van NIRAS

  7

 • Geschiedenis Belgoprocess

  1984 Oprichting Belgoprocess Dochteronderneming van Synatom

  Heropstart opwerkingsfabriek Eurochemic

  Tijdelijke opslag splijtstof en radioactief afval

  1985 Belgoprocess neemt personeel Eurochemic over

  1986 Beslissing geen opwerking meer in Belgi Overdracht aandelen naar NIRAS

  1987 Start ontmantelingsstudies

  8

 • Geschiedenis Belgoprocess

  1989 Herorganisatie BP

  Overname SCKs WASTE-departement

  Tot op dat ogenblik centrale verwerking van radioactieve afvalstoffen door het SCK

  1990 Start ontmanteling Eurochemic

  1990 Gebouw 151x

  1992 Opstart CILVA

  1996 Gebouw 136X

  2004 Opstart 280X

  2014 Eurochemic ontmanteld en gerecycleerd

  9

 • Belgoprocess

  10

  2 sites 300 werknemers Omzet: 50 miljoen

  Naamloze Vennootschap Opgericht in 1984 Dochteronderneming van NIRAS/ONDRAF

 • Locatie

  11

 • Missie

  Afvalbeheer van radioactieve stoffen

  Ontmanteling en sanering van stilgelegde nucleaire sites en installaties

  Decontaminatie van materialen

  Ontwikkelen en valoriseren van nucleaire knowhow

 • Missie

  Onze missie is om deze activiteiten uit te voeren op een zorgzame en professionele wijze

  met de grootste aandacht voor onze klanten en medewerkers,

  de veiligheid en het milieu

  en de socio-economische ontwikkeling van de streek

  tot toonaangevend voorbeeld in Europa

 • Strategische pijlers

  14

 • Ontmantelen van nucleaire installaties en sites

 • Ontmantelen van nucleaire installaties en sites

  Radioactief besmette materialen weghalen (dismantling) snijtechnieken

  Ontsmetten (decontamination) afschrapen van beton

  behandelen van besmette materialen

  metingen

  vrijgave

  Afbreken (demolition)

  Vrijgeven van materialen (recyclage) of behandeling

  Secundaire grondstof is vooral metaal en beton >95 % vrijgegeven

  16

 • Ontmantelen van nucleaire installaties

  17

 • Decontamineren metaal

  18

 • Voor

  19

 • Na

  20

 • Ontmanteling van installaties

  21

 • Voor en na Site 2

  22

 • 23

 • Voor en na Site 2

  24

 • 25

 • Voor en na Site 2

  26

 • 27

 • Voor en na Site 2

  28

 • 29

 • Ontmantelen en saneren

  Site 2 (INSAP 2)

  Prioriteit

  5-jarenprogramma

  Sanering historische afvalloten

  Site 1 (INSAP 1)

  Ontmanteling Eurochemic

 • Ontmanteling en sanering: nucleaire passiva (1)

  NIRAS werd door de Belgische Staat belast met het beheer van drie grote nucleaire passiva

  BP1 (ex-Eurochemic) in 1986 en BP2 (ex-Waste van het SCKCEN) in 1989

  SCKCEN in 1991

  IRE (Fleurus) in 1998

  31

 • Ontmanteling en sanering: nucleaire passiva (2)

  De operationele activiteiten werden door NIRAS toevertrouwd aan

  Belgoprocess: voor de nucleaire passiva BP1/BP2

  SCKCEN: voor het nucleair passief SCKCEN

  IRE: voor het nucleair passief IRE

  NIRAS werd (augustus 2012) belast met het beheer van een nieuw nucleair passief: de sanering en ontmanteling van de nucleaire installaties van Best Medical Belgium S.A. in Fleurus (door faillissement)

  32

 • Verwerking van radioactieve afvalstoffen

 • Een gesloten beheersysteem voor al het radioactieve afval

  34

 • Langetermijnbeheer van afval van categorie A cAt-project: oppervelakteberging in Dessel

  Oppervlakteberging in Dessel

  Gentegreerd project

  Participatieproces

  Verkennende

  studies Voorontwerp

  Beslissing

  16/01/1998

  Beslissing federale ministerraad

  23/06/2006

  20

  06

  19

  98

  19

  82

  Financiering gentegreerd project (FLT + FMT + LF):

  Wet van 29 december 2010

  Internationale peerreview (NEA): 2012

  Nucleaire vergunningsaanvraag: 31 januari 2013

  Detailstudies +

  Licensing 20

  15

  Bergings-installatie

  Bouw

  Technische benadering Gentegreerde benadering (partnerschappen STORA en MONA)

  20

  18

  Oppervlakte-

  bergings-

  installatie en

  bijbehorende

  economische

  voorwaarden

  tijdens de

  exploitatie

  Exploitatie 20

  10

  Masterplan Maart 2010

  Koninklijk

  besluit van 3

  juli 2012: FLT+ FMT +LF

 • Langetermijnbeheer van afval van categorie A cAt-project: oppervalkteberging in Dessel

  Technisch concept

 • 16 mei 2012 4e toetsingsvergadering Gezamenlijk Verdrag

  40 16 mei 2012 4e toetsingsvergadering Gezamenlijk Verdrag 40

  De bergingsinstallatie tijdens de exploitatie (2017 )

  Caissonfabriek

  Installatie productie monolieten

  Kade

  Bergingsmodules

  Communicatie- centrum

  Langetermijnbeheer van afval van categorie A cAt-project: oppervlakteberging in Dessel

 • Langetermijnbeheer van het afval van categorien B en C

  41

 • Langetermijnbeheer van het afval van categorien B en C

  42

 • Langetermijnbeheer van het afval van categorien B en C

  43

  Het PRACLAY-experiment: in situ-verwarmingsproef op rele schaal

 • Langetermijnbeheer van het afval van categorien B en C

  44

  R&D

  19

  74

  20

  35

  2011

  Siteselectie

  Bouw

  Siteselectie Licensing

  Bouw

  Berging

  21

  ..

  Afvalplan

  Maatschappelijke dialoog

  RD&D

  Technische uitvoeringsplanning

 • Belangrijkste installaties

  Site 1

  CILVA (Verwerking van LAVA)

  151 (Tussentijdse opslag LAVA)

  PAMELA (Verwerking van A3X/MAVA)

  Geb. 136X (Opslag HAVA)

  Geb. 155X (Tussentijdse opslag -houdend)

  Site 2

  Waterbehandeling

  Geb. 280X (Verwerking historisch afval)

  46

 • Belangrijkste installaties

  CILVA Centrale Infrastructuur voor Laagactief Vast Afval

  Belangrijkste processen: Verbranden

  Persen

  Conditioneren Cementeren

  Doel: volumereductie

  Gestandaardiseerd eindproduct = gecementeerd 400 l vat

  47

 • CILVA

  48

 • CILVA - Verwerking van radioactieve afvalstoffen

  49

 • CILVA - Verwerking van radioactieve afvalstoffen

  50

 • Belangrijkste installaties

  Geb. 151X

  Opslagbunker voor kortlevend, laagactief geconditioneerd afval

  Doel: tussentijdse opslag in afwachting van bovengrondse berging

  Gestandaardiseerd eindproduct = 400 liter vat

  51

 • Gebouw 151X

  52

 • Gebouw 151X - Kortlevend, laagradioactief, gecond. afval

  53

 • Belangrijkste installaties

  PAMELA

  Vroegere verglazingsinstallatie

  Omgebouwd voor de ontvangst en verwerking van grote HSK, alfabesmet, MAVA, HAVA

  Doel: volumereductie

  Gestandaardiseerd eindproduct = gecementeerd 400 l vat

  54

 • PAMELA

  55

 • PAMELA - Verwerking van alfabesmet afval

  56

 • Belangrijkste installaties

  Geb. 136X

  Opslagbunker voor verglaasd HAGA

  Doel: tussentijdse opslag in afwachting van geologische berging

  Gestandaardiseerd eindproduct = canister (Cogema)

  57

 • Gebouw 136X

  58

 • Gebouw 136X Verglaasd hoogradioactief afval

  59

 • Belangrijkste installaties

  Geb. 155X

  Opslagbunker voor laagactief geconditioneerd afval: radiumhoudend en ander -houdend afval

  Doel: tussentijdse opslag in afwachting van geologische berging

  Gestandaardiseerd eindproduct = 400 liter vat

  60

 • Gebouw 155X

  61

 • Belangrijkste installaties

  Waterbehandeling (site 2)

  Behandelen van radioactief afvalwater

  Doel: zuiveren via chemisch / mechanische weg; behandeling in stappen

  Na beluchten en controle van het gezuiverd afvalwater vergunde lozing

  62

 • Belangrijkste installaties : Behandeling afvalwater site 2

  63

 • Belangrijkste installaties

  Geb. 280X (site 2)

  Behandelen van historisch radioactief afval

  Doel: saner