Ppp Agressie Gemeente

of 14 /14

Embed Size (px)

description

Presentatie over agressie bij gemeenten voor beleidsmedewerkers van sociale diensten van Limburg en Brabant. april 2010

Transcript of Ppp Agressie Gemeente

 • 1.

2. Verbale en fysieke agressie

     • Het hoort er nu eenmaal bij.

3. Wat is agressie?

 • Onder agressie en geweld verstaat de wetvoorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.

4. Cijfers

 • Gemiddeld ruim een derde minimaal n keer met agressie en/of geweld tijdens het werk in aanraking gekomen.
 • 5% lichamelijke agressie.
 • 15% serieuze bedreigingen.
 • 29% lastig gedrag

5. Waarom actie ondernemen?

 • Heeft vaak een grote impact op de gezondheid en het welzijn van medewerkers
 • Kan leiden tot uitval (ziekteverzuim, wao)
 • Relatie met organisatiecultuur en het dienstverleningsconcept.
 • Arbowet PSA - RIE
 • Arboconvenant
 • Arbeidsinspectie
 • Claim

6. Waar let de AI op?

 • Onderzoek naar agressie
 • Registratie
 • Voorlichting, instructie en training
 • Protocol
 • Huisregels
 • Opvang, ondersteuning en nazorg
 • Aanpakken dader
 • Evaluatie

7. Samenhang Gebouw Draagvlak werkplek Veilig werken bij de gemeente Beleid Dienstverlening Samenwerking Personeelsbeleid Functie 8. Ondersteuning

 • A&O fonds
 • Stimuleringsregeling ; Preventiemaatregelen en aanpak verzuim.
 • WorkshopAgressie en geweld.
 • Werkboekagressie gemeente
 • BZK.
 • Programma veilige publieke taak

9. GIR

 • Een agressieregistratiesysteemvormtde basis voor de aanpak van agressie en geweld. In de CAO is afgesproken dat gemeenten een registratiesysteem invoeren. Gemeenten kunnen hiervoor gratis gebruik maken van het digitale Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR).

10. Rollen

 • Wethouder met portefeuille P&O en de
 • gemeentesecretaris
 • De OR
 • Management
 • Leidinggevenden
 • Medewerkers
 • Erkenning
 • Bepaalt beleidsuitgangspunten
 • Adviseert en stimuleert
 • Agendeert, faciliteert, beoordeelt
 • Treed op. Agendeert, intervisie, POP
 • Registreren, houding, gedrag, intervisie

11. Rollen

 • Arbocordinator
 • P & O
 • Beheerders van
 • gebouwen
 • Arbodienst
 • Politie
 • Coordineert, initieert, RIE, registratie
 • Verbinding, training, nazorg, protocol, aangifte
 • Veiligheid, klantvriendelijkheid
 • Alarm, toegang, video
 • Verzuim, Pago, werkplek
 • Ondersteuning, anoniem aangifte, OM vervolgen daders

12. Eerste stappen beleid

 • Het management maakt duidelijk dat agressie en geweld er niet bij hoort.
 • Medewerkers bepalen gedragsregels en deze worden helder gecommuniceerd met de klanten.
 • Sancties bepalen
 • Verder optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Succesvol, indien dit in samenhang wordt gezien met andere beleidsonderwerpen van de gemeente.

13. Websites

 • www.weethoehetzit.nl
 • www.aeno.nl
 • www.minbzk.nl
 • www.arbeidsinspectie.nl
 • www.arbo.nl
 • www.sbi.nl

14. Voor meer informatie kunt u contact opnemen metErik Hamers trainer/adviseurbij SBI training & advies. [email_address] 06 12 09 99 50