PowerPoint-presentatie ... Bedrijvenpark Zuid-Groningen starch AFB AVEBE potatoes Fat products...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PowerPoint-presentatie ... Bedrijvenpark Zuid-Groningen starch AFB AVEBE potatoes Fat products...

 • Bioraffinage, de brug tussen landbouw en chemie

  50e verjaardag alumnivereniging

  Johan Sanders, Wageningen, 17 oktober 2014

  Professor Biobased Commodity Chemicals

  Wageningen University and Research center

 • De nieuwe uitdaging voor biomassa grondstoffen:

  Biomassa productie

  Voeding Gezond, veilig, voldoende,

  Bestaande

  Non-Food: •Papier

  •timmerhout

  • katoen, wol

  • hout om te koken .

  Biobased

  Producten • materialen

  • chemische

  bouwstenen

  •transportbrandstoffen

  • Electriciteit

  •warmte

  biorefineries Omzettings

  processen

 • Vele drijfveren voor de Biobased Economy

   Tekort aan goedkope olie

   Hoge en fluctuerende energieprijzen

   Zekerheid energievoorziening

   Klimaatverandering door broeikasgassen

   Plattelandsontwikkeling

   Ontwikkelingslanden

   Geo-politieke condities

 • Gebruik van biomassa, huidig en in 2050

  Mton/jaar

   Voedsel incl. diervoeding* 4 – 5000

   Hout, papier, katoen 2000 NU

   Hout om te koken 4000

   30% of 1000 EJ = 20 000 2050

  * excl. gras en visserij

 • Hoe kunnen we biomassa productie capaciteit

  beter benutten zonder extra landgebruik?

  ● Vergroot de veldopbrengst maar houd de componenten die nodig zijn voor de bodemvruchtbaarheid op het veld

  ● Benut alle biomassa componenten en kies de juiste grondstof

  ● Gebruik elk component op zijn hoogste waarde:

  (moleculaire) structuur is beter dan calorische

  ● Verminder de kapitaalskosten om de innovatie te versnellen door integratie van processen en/of om te profiteren van kleine schaal zonder de nadelen

 • Wie van U denkt dat:

   Over 20 jaar de chemische industrie nog grotendeels afhankelijk is

  van aardolie

   Kleine fabrieken voordeliger kunnen zijn dan grote fabrieken?

   Met een efficienter gebruik van grondstoffen in de voedselketen we

  voldoende energie vrijspelen voor al het wegverkeer?

   De grote vraag naar biomassa altijd leidt tot vergroting van de

  honger in de wereld?

   Werkgelegenheid in de landbouw alleen maar verder kan afnemen?

   De stoommachine als zo’n alom geprezen uitvinding beschouwd

  moet worden?

   Dat de omstandigheden buiten Nederland altijd gunstiger zijn voor

  het opstarten van een BioEconomy?

 • In energie uitgedrukt heeft ons dagelijks voedsel

  een 20 maal hogere input per output nodig! Biomass

  635PJ

  Dutch Agriculture 475

  Net Import 160

  Fossil 575PJ

  Greenhouses/Food 100

  Transportion Food 100

  Other Agriculture 60

  Household 165

  Food Industry 150

  2500 kcal/dag = 55 PJ

  Halvering van grondstoffen gebruik leidt tot

  • Halveren van footprint van 6 miljoen ha tot 3 miljoen hectare

  • Vrijspelen van voldoende energie voor gehele wegtransport!

  Jaarbehoefte van

  gehele bevolking Biomassa input Fossiel input

 • From: PBL, the Protein Puzzle, 2011

 • F - ladder €/ton

  Farma High

  Fun High

  Food ingredients 5 - 20000

  Food nutritional 100-500

  Feed young 100-500

  Feed pigs 100-300

  Feed cattle 50-250

  Functional chemical 500-800

  Fibre 500

  Fermentation 150-400

  Fermentation bulk 100-300

  Fuel 100-300

  Fertilizer -/- 200-100

  Fire 50-150

  Flare 0

  Fill -/- 300

  How to get the

  best value from

  biomass?

 • Waar kan biomassa economisch de strijd aan

  met fossiel?

  0 10 20 30 40 50 60 70 80

  P r o

  d u

  c ti

  e k o

  s te

  n

  € /

  G J e

  in d

  p r o

  d u

  c t

  Kapitaal

  Olie/gas

  Kolen

 • Kapitaalkosten per ton bulkproduct vs energie overschot

  Kapitaal

  Grondstof

  -1200

  -800

  -400

  0

  400

  800

  1200

  1600

  0 20 40 60 80 100

  K a p

  it a a l

  ( €

  / to

  n )

  Energieverlies (GJ/ton)

 • Bij lagere warmte-overdracht behoefte kunnen

  kapitaalkosten per ton bulkproduct omlaag!

  Kapitaal

  Grondstof

  -1200

  -800

  -400

  0

  400

  800

  1200

  1600

  0 20 40 60 80 100

  k o

  s tp

  r ij

  s (

  9 0

  0 €

  / to

  n )

  Energieverlies (GJ/ton)

  9 0 0

  9 0 0

 • Werkgelegenheid groeit met 45 000 banen in Nederlandse chemie bij

  50% vervanging fossiel door biomassa grondstoffen (nu ca 80 000 fte)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  Chemicaliën (fossiel) Chemicaliën (biomassa)

  P r o

  d u

  c ti

  e k o

  s te

  n m

  il ja

  r d

  € /

  j

  Bouwen van fabriek

  proces

  grondstofproductie

  27.000 FTE

  2.000 FTE

  45.000 FTE

  31.000 FTE

  6.000 FTE

  4.000 FTE

  15 15

  6

  9

 • Kapitaal, Grondstoffen, Stoommachine vs Arbeid

   Bij biomassa is schaalvergroting in chemie niet essentieel;

   Bij biomassa creeren we veel banen zonder kostenverhoging;

   Bij stoommachine is schaalvergroting wel essentieel

   Stoom machine heeft veel banen overbodig gemaakt

   Om banen te houden had Karl Marx er beter aan gedaan de stoommachine aan de kaak te stellen dan Het Kapitaal!

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=lTqudqtcMCChMM&tbnid=FVplHhCVJWdEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.etsy.com/listing/85357143/steam-engine-hero-of-alexandria-2000&ei=gyHFUu-ZMorB0QWbsYGYDw&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNESZ9jDhBuEQuiU4hOD8Wwuh9DFvw&ust=1388658448758668 http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=p_dxeHaA43ZCeM&tbnid=hUA18UKbTLG_mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.glogster.com/alexleeg/steam-engine/g-6kvm9q4tunioc9dopbj5ha0&ei=oiDFUpXoAamV0AXY34DQDg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNESZ9jDhBuEQuiU4hOD8Wwuh9DFvw&ust=1388658448758668

 • Chemische productie Haven van Rotterdam

  massaverlies en/of warmteoverdracht

 • Glutamaat  NMP eenvoudiger dan uit fossiel

  Nieuwe route= 2 stappen

  Conventionele route= 8 stappen

  Glutamic acid NMP

  N O

  CH3

  Biomass NH2 COOH

  COOH

  NH2 COOH + CH3OH- CO2

  hydrolysis, separation

  enzyme,

  30 oC

  cat,

  250 oC

  O O

  CH3NH2

  OH HO

  - H2 OHHO

  + H2

  CH2

  O CH3OH

  +

  200-350 oC

  100 bar

  cat,

  180-240 oC

  Gas cat,

  90-150 oC

  N2 + 3 H2 NH3 + CH3OHcat

  300-550 oC

  150-250 bar

  cat

  400 oC

  N O

  CH3

  cat,

  80 oC

  Aminozuren bevatten al N en O --- Veel minder stappen/

  kapitaal en veel minder energie om tot hetzelfde product te komen

  stap 1 stap 2

 • 36 kton glutamic acid 

  Nuttig gebruik van bijproduct maakt alkohol fabriek winstgevend

  H2N OH

  COOH

  O 23 kton

  NMP

  (~2500 € / ton)

  =58 M€/y

  500 miljoen liter bioethanol

  (~ 400 kton) =200M€

  360 kton DDGS (~130 € / ton) =46M€

 • Aerobe fermentaties hebben lage opbrengst, veel

  warmte productie en dus veel kapitaalskosten

  Dit geldt voor bekende fermentatie producten zoals Lysine, Glutaminezuur, penicilline

  Anaerobe fermentaties hebben hoge

  opbrengst tenminste uitgedrukt in energie

  Bijv ethanol, melkzuur, butanol

  Voor bulkchemicalien levert dit de noodzakelijk lage grondstof en kapitaalskosten;

  integrale kostprijs: 600- 1600€/ ton

  Weusthuis et al

 • Aerobic Sugar processes  1250€/ tonne

  LC processes 1350€/ton

  Lower scale dependence

 • Anaerobic sugar processes 500€/ tonne

  LC based processes  550€/ tonne

  Lower scale dependence

 • Piepschuim uit polymelkzuur (Wageningen UR)

   Expandable bead technique

  ● Good cell structure

  ● Density

 • Tweede generatie grondstoffen vergen veel kosten in

  voorbehandeling en leveren weinig op! Valse Hoop!

  Tarwe stro Chemisch voorbehandeld Bovendien enzymbehandeling

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=xunOsig5V0l2KM&tbnid=YQyHnpfc7iueZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bergfourage.nl/producten/strooisels/tarwestro-gehakseld/&a