Power quality scan

of 2 /2
Betrouwbare werkprocessen met een Power Quality scan! Door de huidige ontwikkelingen in het elektriciteitsnet is de kwaliteit van de voedingspanning aan het verslechteren. Deze kwaliteit wordt Power Quality (PQ) genoemd; een slechte Power Quality kan negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie, denk bijvoorbeeld aan: Onverklaarbare storingen, zoals onjuiste foutmeldingen (Spontane) uitval van uw proces, door bijvoorbeeld overstroombeveiligingen die door spanningsvariaties aanspreken Opstarten van uw proces wat hoge inschakelstromen kan veroorzaken waardoor andere delen problemen kunnen ondervinden Extra kosten vanwege productiederving door storingen Defecte componenten door extra belasting van harmonische verliezen Dataverlies door uitval systeemcomputers Verhoogd energieverbruik en versnelde veroudering van componenten door harmonische Herkent u deze situaties? Dan is het verstandig een Power Quality scan uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige. Niet onbelangrijk daarbij is dat in deze voorfase een inschatting wordt gemaakt van de mogelijke kostenbesparing die u kunt verwachten nadat de Power Quality problemen zijn opgelost. Meten Er worden Power Quality metingen uitgevoerd aan uw elektrische installatie door deskundige technici; dit maakt Power Quality problemen zichtbaar Analyse Normering Verantwoordelijke Oplossingen Middels een analyse worden de Power Quality problemen beoordeeld: de oorzaak (bron) en de installaties c.q. apparatuur (gevoeligheid) worden goed in kaart gebracht Er wordt beoordeeld hoe zich dit verhoudt tot de normeringen Daarnaast wordt gekeken wie verantwoordelijk is voor de Power Quality problemen (gebruiker, fabrikant, installateur, netbeheerder) Oplossingen worden aangedragen voor het verhelpen van de Power Quality problemen (technisch, economisch, juridisch, et cetera...) Power Quality scan

Transcript of Power quality scan

Page 1: Power quality scan

Betrouwbare werkprocessen met een Power Quality scan!Door de huidige ontwikkelingen in het elektriciteitsnet is de

kwaliteit van de voedingspanning aan het verslechteren. Deze

kwaliteit wordt Power Quality (PQ) genoemd; een slechte Power

Quality kan negatieve gevolgen hebben voor uw organisatie, denk

bijvoorbeeld aan:

• Onverklaarbare storingen, zoals onjuiste foutmeldingen

• (Spontane) uitval van uw proces, door bijvoorbeeld

overstroombeveiligingen die door spanningsvariaties

aanspreken

• Opstarten van uw proces wat hoge inschakelstromen kan

veroorzaken waardoor andere delen problemen kunnen

ondervinden

• Extra kosten vanwege productiederving door storingen

• Defecte componenten door extra belasting van harmonische

verliezen

• Dataverlies door uitval systeemcomputers

• Verhoogd energieverbruik en versnelde veroudering van

componenten door harmonische

Herkent u deze situaties? Dan is het verstandig een Power Quality

scan uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige. Niet

onbelangrijk daarbij is dat in deze voorfase een inschatting wordt

gemaakt van de mogelijke kostenbesparing die u kunt verwachten

nadat de Power Quality problemen zijn opgelost.

Meten

Er worden Power

Quality metingen

uitgevoerd aan

uw elektrische

installatie door

deskundige technici;

dit maakt Power

Quality problemen

zichtbaar

Analyse Normering Verantwoordelijke Oplossingen

Middels een analyse

worden de Power

Quality problemen

beoordeeld: de

oorzaak (bron)

en de installaties

c.q. apparatuur

(gevoeligheid)

worden goed in

kaart gebracht

Er wordt beoordeeld

hoe zich dit

verhoudt tot de

normeringen

Daarnaast wordt

gekeken wie

verantwoordelijk

is voor de Power

Quality problemen

(gebruiker,

fabrikant,

installateur,

netbeheerder)

Oplossingen worden

aangedragen voor

het verhelpen

van de Power

Quality problemen

(technisch,

economisch,

juridisch, et

cetera...)

Power Quality scan

Page 2: Power quality scan

Wat is Power Quality?In de norm NEN-EN 50160 worden de volgende kenmerken van

Power Quality beschreven:

• Langzame spanningsvariaties

• Spanningsasymmetrie

• Snelle spanningsvariaties

• Harmonische spanningen

• Spanningsdips

• Frequentie afwijkingen

• Tijdelijke overspanning

• Transiënte overspanning

• Korte en langdurige onderbrekingen

• Inter-harmonische

De bron van de problemen met Power Quality ligt soms bij de

netbeheerder, maar veel vaker bij de gebruiker, het bedrijf zelf

(achter de transformator). Ook kan uw apparatuur overgevoelig zijn

voor lage Power Quality.

Wie is er verantwoordelijk voor Power Quality?

Gebruiker

Verantwoordelijk voor het totale stelsel van het gebouw met alle

installaties en apparatuur

Fabrikant

Toestellen die binnen ‘normale’ spanningskenmerken functioneren

Netbeheerder

Gewenste kwaliteit van de spanning leveren. Immuum zijn voor

stroombeïnvloedingen binnen de gestelde eisen

Installateur

Stelsel van gebouwgebonden installaties dat voldoet aan de

gestelde eisen

FabrikantGebruiker

NetbeheerderInstallateur

Gedeelde verantwoordelijkheid

Samenwerking DWA en Industrial Energy ExpertsDe onafhankelijke bureaus DWA en Industrial Energy Experts hebben

de handen ineengeslagen om bedrijven te helpen bij het oplossen

van deze problemen. Deze samenwerking is gekozen omdat deze

partijen kennis en ervaring hebben met dit onderwerp en zowel in

de industrie als de gebouwde omgeving werkzaam zijn. Gezamenlijk

kunnen wij organisaties adviseren en de Power Quality problemen

zichtbaar maken en oplossen.

Als u meer wilt weten over Power Quality neem dan contact op met:

Dominique Bouchier

T +31 (0)88 – 520 04 11

M +31 (0)6 – 868 277 51

E [email protected]