Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling 2010-2011 Postgraduaat in de Integrale...

Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling 2010-2011 Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling
Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling 2010-2011 Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling
download Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling 2010-2011 Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling

of 2

 • date post

  12-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling 2010-2011 Postgraduaat in de Integrale...

 • Dienst Postacademische Vorming Postuniversitair Centrum

  K.U.Leuven Campus Kortrijk E. Sabbelaan 53 - BE-8500 Kortrijk tel. 056 24 61 84 - fax 056 24 69 98

  info.pav@kuleuven-kortrijk.be pav.kuleuven-kortrijk.be

  EvaluatiE En gEtuigschrift De evaluatie gebeurt op basis van de resultaten van het gemeen- schappelijk projectwerk, het schrijven van een beknopte individuele scriptie, aanwezigheid en actieve participatie.

  Deelnemers die met succes de opleiding beëindigen, ontvangen een decretaal erkend getuigschrift ‘Postgraduaat in de Integrale Pro- ductontwikkeling’ uitgereikt door de K.U.Leuven. Aan de opleiding zijn 20 ECTS-punten verbonden.

  inschrijving Het inschrijvingsgeld bedraagt € 3.250. In deze prijs is inbegrepen: deelname aan de lessen, begeleiding van het projectwerk, cursus- materiaal, gebruik van het elektronisch leerplatform Toledo, catering en het boek “Het ontwerpproces in de praktijk” van Jop Timmers en Mirjam van der Waals. Wie ingeschreven is, is bovendien verzekerd en ontvangt een studentenkaart van de K.U.Leuven.

  Inschrijven gebeurt door het terugsturen van het ingevuld inschrij- vingsformulier. De uiterste datum van inschrijving is 17 september 2010. Elektronisch aanmelden is mogelijk via http://pav.kuleuven- kortrijk.be

  Bespaar tOt 50% op de deelnamekosten. Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij opleidings- cheques van werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille.

  Meer informatie vindt u op www.vdab.be/opleidingscheques of www.kmo-portefeuille.be.

  OrganisatiE Dienst Postacademische Vorming van de K.U.Leuven Campus Kort- rijk in samenwerking met de K.U.Leuven (Faculteiten Ingenieurswe- tenschappen en Economie en Bedrijfswetenschappen) en HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen.

  Data & tijDstip De colleges vinden elke week plaats op vrijdagavond van 16.00 tot 20.30 uur, vanaf 24 september 2010 tot en met 20 mei 2011. Aan- sluitend volgen het schrijven van de scriptie en het verdedigen van het projectwerk.

  De ontwerpzittingen gaan door ofwel op vrijdagavond (van 16.00 tot 20.30 uur), ofwel op zaterdag (van 9.00 tot 13.00 uur). Tijdens een pauze van 30 minuten worden drank en broodjes voorzien. Tijdens schoolvakanties wordt geen les gegeven.

  plaats De ontwerpzittingen worden georganiseerd in de aangepaste infra- structuur van HOWEST, Industrial Design Center, Marksesteenweg 58 in Kortrijk.

  De hoorcolleges gaan door in de K.U.Leuven Campus Kortrijk, E. Sabbelaan 53, te Kortrijk.

  Beide locaties zijn gemakkelijk te bereiken van op de autosnelweg, met voldoende parkeergelegenheid.

  Gespecialiseerde sessies, met bezoek aan labo-infrastructuur, test- opstellingen en/of demonstraties, vinden plaats bij respectievelijke bedrijven en kennisinstellingen.

  Alle info: http://pav.kuleuven-kortrijk.be

  Met de steun van

  INDUSTRIAL DESIGN CENTER

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

           

      

      

   

   

    

    

    

  

   

  

  

   

  

  

  

  2

  1

  3

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

   

  

  

  

           

      

      

   

   

    

    

    

  

   

  

  

   

  

  

  

  2

  1

  3

  

   Postgraduaat in de Integrale

  Productontwikkeling 2010-2011

  Postacademische vorming

  graag mEEr infOrmatiE? Kom dan naar het infomoment voor het

  Postgraduaat in de Integrale Productontwikkeling tijdens de Week van het Ontwerpen in de

  NMBS Loods te Kortrijk op vrijdag 25 juni 2010 van 13.00 tot 15.00 uur.

  Wij zullen u graag te woord staan!

 • BlOK 1 32 uur - 8 colleges

  methodologie

  Dit opleidingsonderdeel brengt de vaardigheden aan om het ont-

  werpproces binnen de integrale productontwikkeling beheers-

  baar te maken. Daarbij ligt de focus op een procesmatige aanpak

  waarbij het divergerend (creatief) proces gekoppeld wordt aan een

  convergerend (resultaatgericht) proces. Methodisch werken maakt

  deel uit van de bedrijfscultuur van een innovatieve onderneming.

  Het is dan ook belangrijk om dit te kaderen in het grote geheel van

  methodisch denken.

  BlOK 2 32 uur - 8 colleges

  technologie

  De thema’s binnen dit opleidingsonderdeel hebben een directe

  link met een technologisch aspect van de productontwikkeling en

  geven een overzicht van belangrijke innovatie- en ontwerptools

  (en hoe deze tools concreet gebruikt kunnen worden in een

  ontwerpcontext). Hoewel de nadruk ligt op de technologische im-

  plementatie, wordt er ook aangegeven dat bij het gebruik van deze

  tools simultaan rekening moet gehouden worden met alle (techno-

  logische, economische en mensmaatschappelijke) aspecten van

  productontwikkeling.

  BlOK 3 28 uur - 7 colleges

  Organisatie en beheer van het ontwerpproces

  Dit opleidingsonderdeel geeft aan hoe productontwikkeling een

  plaats krijgt binnen het bedrijfsgebeuren.

  Enerzijds wordt aangegeven hoe productontwikkeling een drij-

  vende strategische factor is bij het innovatiegebeuren van een

  onderneming. Daarbij komen aspecten als strategische en klant-

  gerichte productontwikkeling aan bod en wordt nagegaan hoe

  een onderneming de ontwikkelingen op een adequate manier kan

  beschermen.

  Anderzijds wordt aangegeven hoe ontwerpers organisatorisch

  samenwerken met andere afdelingen binnen en buiten een bedrijf.

  Ook wordt aangehaald hoe ontwerpgerichte bedrijfsfuncties effec-

  tief kunnen worden ingevuld binnen een onderneming.

  Tenslotte worden ook een aantal methodes en technieken aange-

  reikt om teamgerichte productontwikkeling te systematiseren en

  operationeel te maken binnen een bedrijfseconomische context.

  OpBOuW van hEt prOgramma De drie belangrijke componenten van productontwikkeling staan centraal: methodologie, technologie en organisatie en beheer van het ontwerpproces.

  Tijdens de hoorcolleges wordt naast de theoretische onderbouw expliciet de link gelegd naar casestudies en praktijkvoorbeelden.

  Het effectief inoefenen en toepassen gebeurt tijdens het projectwerk waarbij intensief aandacht besteed wordt aan methodisch ontwerpen, het ontwik-

  kelen van creativiteit en relevante praktische vaardigheden.

  WaarOm DEZE OplEiDing? Binnen Vlaamse bedrijven en organisaties is er te weinig knowhow rond integrale productontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar duurzame, betrouwbare, comfortabele producten met aandacht voor economische, maatschappelijke en vormge- vende aspecten.

  Er is nood aan omscholing tot creatievelingen die niet enkel oog hebben voor nieuwe technologie, maar deze ook kunnen omzetten in concrete, tastbare en succesvolle producten.

  Binnen de globale innovatiestrategie van een bedrijf of organisatie is integrale productontwikkeling van essentieel belang en genereert een doordachte toepassing van productinnovatie een belangrijke toegevoegde waarde.

  DOElstEllingEn ❯ U leert principes, inzichten en technieken kennen omtrent de totale ontwerpcyclus van een product; ❯ U past de aangereikte kennis effectief toe tijdens een ontwerpproject; ❯ U verwerft inzicht in integrale productontwikkeling als onderdeel van strategisch innovatiebeleid.

  DOElgrOEp En tOElatingsvOOrWaarDEn De opleiding richt zich tot hen die professioneel betrokken zijn bij het onderzoek, de ontwikkeling, het ontwerp en/of de marketing van producten.

  Door de wetenschappelijke grondslag en de praktijkgerichte sessies biedt deze opleiding zowel een academische als een professionele vorming, zowel theoretisch als praktisch.

  Personen met een masterdiploma en enkele jaren relevante ervaring worden bij inschrijving automatisch toegelaten tot de opleiding.

  Ook bachelors met gelijkwaardig geachte relevante ervaring o