Portfolio Niels Lyklema

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Portfolio Niels Lyklema

Transcript of Portfolio Niels Lyklema

 • Niels Lyklema - 06-55 80 39 45 - nlyklema@gmail.com

  Innovativiteit ontstaat door de bewoners te betrekken in de vormeging.

 • Over mij:Mijn intresse ligt in maatschappelijk gericht werk. Binnen de architectuur ligt mijn intresse in duurzame (sociale) woningbouw, dit heb ik in mijn afstuderen kunnen uitwerken door de bewoners te betrek-ken in de vormgeving. Aansluitend op mijn afstuderen heb ik met veel enthousiasme als stagair gewerkt bij Heren5 architecten, een bureau dat de belangen van de bewoners voorop stelt in het ontwerp. Het maatschappelijk belang van mijn werk geeft mij inspiratie en motivatie, en ik ben vast-besloten mij hier verder op in te zetten.

  Vanaf een vroege leeftijd ben ik betrokken geweest met het bouwen, van een bijbaantje in een antiekzaak tot het bouwen van woningen in de bouw. Ik zie mijzelf als breed inzetbar, open, nieu-wschierig en leergierig. Binnen teamverband vind ik snel aansluiting, alhoewel ik zelfstandig kunnen werken ook erg belangrijk vind.

  Studie:

  2001-2009 Bouwkunde, Architectuur - Technische Universiteit Delft1994-2000 Atheneum te Van der Capellen Scholengemeenschap Zwolle

  Afgestudeerd op 6-11-2009 in de master Architectuur, afdeling Dwelling. Titel: Volkstuinen als strategie voor nieuwe woonconcepten. - Publicatie in Pantheon - Micro, studenten-architectuurblad,2009 - Expositie in het Techniek Ontmoetingspunt Delft, 2010 - Expositie en lezing tijdens het International Forum on Urbanism 2011 te Singapore

  Werkervaring:nov 2009 huidig Freelancer, onder de naam Groengedachtokt. 2010 - maart 2011 Stage bij Heren5 architectendec. 2008 - dec. 2009 Medewerker bij het Cultureel Centrum TUDelftoct. 2007 - feb. 2008 Studenten assistent symposium African Perspectives TUDelftsept. 2006 - feb. 2007 Assistent in architectenbureau Ellerman, Lucas, Van Vught2001 - 2004 Freelancer, als student o.a. werk in de bouw

  Talen: Nederlands - moedertaal, engels - vloeiend, duits - gevorderd, frans - beginnerSoftware: Vectorworks, Atlantis, Autodesk Autocad, Maya, Adobe pakket, Office pakket.

  Als studentenassistent kon mij breed inzetten voor het in-ternationaal symposium African Perspectives. Hier werd aandacht gevraagd werd voor Africa en zijn hedendaagse architectuur. Mijn taken:

  - Uitnodigen van sprekers voor het symposium. - Organisatie van een expositie Bamboe - Ontwikkeling en organisatie van een workshop Bamboe en Leem.

  Curriculum Vitae Msc. Niels Lyklema Gegevens: Lyklema, Niels Reinbert Koningstraat 46D 2011 TD Haarlem nlyklema@gmail.com +316 55 80 39 45

  website:www.groengedacht.nl

  workshop bamboe en leem

 • Stageperiode Heren5Mijn ervaringen.

  Na mijn afstuderen kon ik bij Heren5 Architecten proeven hoe een gere-nommeerd bureau ont-werpt, en denkt vanuit de belangen van de bewoners. Startend met onderzoek worden de eisen van de plek bepaald, en in samenspraak met bewon-ers naar een ontwerp toegewerkt.

  Deze stageperiode bij Heren5 was een schot in de roos, het sloot goed aan op de richting die ik ben ingegaan tijdens mijn af-studeren. De teamsfeer was geweldig, en er was ruimte voor opbouwende kritiek en suggesties.

  Ik kwam binnen als stagair, en werd al snel breed ingezet binnen het ontwerpproces. Naar mijn idee heb ik het beste halen uit deze stageperiode.

  Heren5 is een springplank geweest naar het bekwamen in een sociale manier van bouwen, ik zet mijzelf in om mij hier verder in te ontwikkelen.

  Datum: 21 maart 2010Betreft: Aanbevelingsbrief Niels Lyklema

  Aanbevelingsbrief

  Met groot plezier schrijf ik deze aanbevelingsbrief voor Niels Lyklema.

  Hij heeft op ons kantoor gewerkt als stagiaire van oktober 2010 tot en met maart 2011.Niels is bij ons stage komen lopen vanuit enthousiasme voor het bureau en als aansluiting op zijn afstuderen.

  Niels heeft aan een aantal projecten gewerkt, waaronder:

  - Zestienhoven, stedenbouwkundig plan en woningen, 3D-presentatie;- De Lier, woningbouw, gevelstudies 2D;- Nuenen, woningbouw, prijsvraag, divers teken en presentatiewerk;- Den Helder, woonzorggebouw, 2D- en 3D-tekenwerk ten behoeve van het voorlopig ontwerp;- Middenmeer, zorgcentrum, 2D- en 3D-tekenwerk ten behoeve van het voorlopig ontwerp;- Nieuw Leiden, woongebouw circa 100 woningen, 3D-presentatie en onderzoek.

  Niels is een nieuwsgierig en leergierig persoon. Iemand die zich snel ontwikkelt en makkelijk dingen oppikt. Ook heeft hij laten zien goed in een team te kunnen werken. Bij Heren 5 heeft verschillende werkzaamheden gedaan en laten zien dat hij breed inzetbaar is.

  Ik denk dat hij veel ervaring bij ons heeft opgedaan en dat hij deze goed kan inzetten in een nieuwe werkomgeving.

  Heeft u nog nadere informatie nodig, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

  Hoogachtend,

  Heren 5 Architectenir. Liesbeth Boeter, architect

  1 / 1

  HEREN 5 ARCHITECTEN BV BNA GEBOUW DE BAANDERIJ T +31 (0)20 555 01 55 RABOBANK 39.38.86.697

  MT. ONDINAWEG 15-17 F +31 (0)20 555 01 75 BTW NR 8107.29.854.B01

  1033 RE AMSTERDAM ARCHITECTEN@HEREN5.NL KVK 34 17 38 95

  1030 AG AMSTERDAM

  Multifunctioneel zorgcentrum te Den Helder. O.a. maquette- en tekenwerk, maar ook kleine ontwerp-opdrachten.

  Middenmeer, zorgfuncties gecombineerd met dagvoorzieningen voor ouderen. Nieuw en oud vormen een geheel, de aan-bouw contrastreerd met de originele bebouwing. Behalve maquette- en tekenwerk, heb ik ook mee kunnen ontwerpen aan de gevelprincipes.

  Consumentgericht Kwartetten

  Architectonische visie voor een mas-terplan te Nuenen. Doormiddel van een kaartspel, worden opties ter uit-breiding van de woningen duide-lijk gemaakt.

  Hieraan heb ik gewerkt, o.a. met maquettewerk, tekenwerk, presenta-tiewerk, en het kaartspel.

 • introductie

  Met dit afstudeerproject sloot ik mijn studie aan de Technische Univeristeit af. Vastbesloten in mijn afstuderen de sociale en duurzame kant

  StationStationDelft Zuid

  Schieweg

  Dakaanzicht 1:4000

  De volkstuin, een strategie voor nieuwe woonconcepten.

  Ik heb een expositie kunnen maken voor De dag van de Architectuur in het T.O.P. te Delft, en een expositie en presentatie tijdens het International Forum in Urbanism te Singapore

  Nieuwe stedelijke woonconcepten

  Herinterpretatie van de volkstuin in de stad als onderdeel van een nieuwe woonstrategie, toegpast op het oude industriegebied rondom station Delft Zuid.

  Hoge bouwdichtheid en groen wonen komen samen in De Tuinstrook. Er wordt hoogst-edelijk gewoont in een toegankelijk volkstuin-park.

  van architectuurtuur verder te onderzoeken, stuitte ik op het fenomeen volkstuinen. Het bleek dat ze binnen de stad verdwijnen.

  Afstudeerproject De Tuinstrook

 • door de schalen heen

  Onderdeel van het afstuderen was het woon-gebouw De Tuinstrook. Hierin staat stedelijk wonen, de tuin, en duurzaamheid centraal. Behalve de volkstuinen op het dak, hebben alle stedelijke woningen een eigen tuin waarin getuinierd moet kunnen worden.

  Door woningen te stapelen en daktuinen te ontwerpen, ontstaat er op stedebouwkundig niveau een tuinstrook. Om het o.a. tuiniers-proof te maken, zijn de daktuinen tot in het detail doorgedacht. Zo ontstond er een hechte relatie tussen de stede-bouwkundige opzet, en de technische uitwerking van het plan.

  Dakdetail Tuinstrook - Detailering is bezoeker- en tuiniersproof ontworpen.

  Type 1: Woning in volkstuin.

  Type 2: Woning naast volkstuin.

  Type 3: woning met volkstuin op afstand

  Type 1: woning in de volkstuin

  Type 2: woning aan de volkstuin

  Type 3: woning met volkstuin op afstand

  Type 1: woning in de volkstuin

  Type 2: woning aan de volkstuin

  Type 3: woning met volkstuin op afstand

  Type 1: woning in de volkstuin

  Type 2: woning aan de volkstuin

  Type 3: Woning met volkstuin op afstand.

 • Hotel

  Bachelor 6 - thema LichtDrijvend gebouw voor stichting De Veerhaven.

  Golfrestaurant/expositie/stichting

  In dit bachelor 4 project De Golf, ontwierp ik een op een duwbak een drijvend verenigings-gebouw voor de Stichting de Veerhaven te Rotterdam. De Veerhaven fascineerde mij, het huidige verenigingsgebouw heeft een beslo-ten karakter. Mijn uitgangspunten waren dat de uitstraling ondersteunend moest zijn aan het gebruik, en dat het concept tot in detail door-gevoerd zou worden.

  De matieralen koper en hout zijn bedoeld om te verweren, het verenigingsgebouw past zich in de loop der tijd aan aan de oude haven.

  Bookshop/-restaurant/-hotel

  In this bachelor 6 project, a conceptual approach guides detailing. On the ground oor, the passive shading system is reversed to create shelves to store books.

 • Het boek staat centraal. Door het spelen met de transparantie van een stalen mesh en het minimaal gebruik van kleur, worden de kleurige boeken benadrukt. Uiteindelijk heb ik het ont-werp tot in detail op maquetteniveau kunnen uitwerken.

  Boekbibliotheekverplaatsbare bibliotheek

  Zittend in de trein werd nam ik deel aan een onderzoek, de vraag was of ik bereid was boeken te lenen op het station. Ik nam het idee mee, en ontwierp in het 2e semester van de master een verplaatsbaar uitleenstation voor boeken.

  3d visualisatie om de detailering overdrachtelijk te maken.

  begane grond 1:100.

  doorsnede 1:100.

  De vloer en het plafond bestaat uit 600x600 panelen, afgestemt op 1 persoon. De artifi cele verlichting is geintegreerd in de panelen, en individueel regelbaar. Hierdoor kan in de vloer de suggestie gegeven worden van vlakken die over elkaar liggen, als een stapel papier. Hier-mee wordt op een speelse manier de geomet-rie doorbroken.

  doorsnede 1:100

  THE BOOKSTONE

  Golf