Portfolio Mark Sekuur

of 28 /28
Portfolio Mark Sekuur

Embed Size (px)

description

Portfolio van fotografisch werk 2007-2010.

Transcript of Portfolio Mark Sekuur

Page 1: Portfolio Mark Sekuur

Por t fo l i o

Mark Sekuur

Page 2: Portfolio Mark Sekuur
Page 3: Portfolio Mark Sekuur

Por t fo l i oMark Sekuur

[Februari 2010]

© 2010 Mark SekuurAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbe-stand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het-zij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mark Sekuur.

Voor meer informatie: www.primafocus.nl [email protected]

Page 4: Portfolio Mark Sekuur

GRONINGENDe stad Groningen (of gewoon ‘Stad’ voor Groningers) is een oude Hanzestad die op de punt van de Hondsrug als brinkdorp is ontstaan. De handel en industrie heeft de stad een heel eigen ka-rakter gegeven.

Page 5: Portfolio Mark Sekuur
Page 6: Portfolio Mark Sekuur

DE WOLKENFABRIEK

De suikerfabriek in de stad Groningen heeft een lange tijd de skyline gedomineerd. Medio 2010 zal de hele fabriek gesloopt zijn in verband met Europese subsidieregeling-en (en quota’s). De fabriek is een interessant locatie voor urban explor-ing.

Page 7: Portfolio Mark Sekuur
Page 8: Portfolio Mark Sekuur

HET GRONINGER LANDEen groot deel van het Groninger landschap wordt bepaald door het eeuwenlange gevecht van de mens te-gen het water. Een prachtig cultuurlandschap is het gevolg. De sporen van dit gevecht zijn nog goed terug te vinden; slaper-dijken, wierden, maar ook in de naamgeving (toponymie) van de plaatsen is een historisch verband uit te herleiden (bijvoorbeeld Delfzijl, zijl betekent sluis).

Page 9: Portfolio Mark Sekuur
Page 10: Portfolio Mark Sekuur

ARCHITECTUURInterieurfotografie en exterieurfotografie. De fotograaf probeert op zijn eigen manier de ruimte vast te leggen zoals de architect hem ontworpen en bedoeld heeft.

Page 11: Portfolio Mark Sekuur
Page 12: Portfolio Mark Sekuur

ARCHITECTUUR

Page 13: Portfolio Mark Sekuur
Page 14: Portfolio Mark Sekuur

SNEEUWLANDSCHAP

Sneeuw zorgt ervoor dat het landschap op een hele an-dere manier gelezen kan worden. Bijzonder lichtval en intense kleuren maken van het landschap een sprookjes-achtig decor.

Page 15: Portfolio Mark Sekuur
Page 16: Portfolio Mark Sekuur

MALEISIEHet land van prachtige oerwouden, pittoreske eilandjes en moderne steden.

Page 17: Portfolio Mark Sekuur
Page 18: Portfolio Mark Sekuur

ROME

De stad kent een eeuwenoude bewonersgeschiedenis. De sporen daarvan zijn gemakkelijk terug te vinden en geven je de mogelijkheid je 2000 jaar terug in de tijd te wanen.

Page 19: Portfolio Mark Sekuur
Page 20: Portfolio Mark Sekuur

MEXICO

Mexico is het land van contrast en dualisme; megalo-mane wereldsteden en uitgestrekte steppevlaktes.Een reis door het land geeft inzicht in het bijzondere veelzijdige karakter van dit Midden-Amerikaans land.

Page 21: Portfolio Mark Sekuur
Page 22: Portfolio Mark Sekuur

STADSFOTOGRAFIEWat maakt de stad? De stedelijke omgeving die wordt gebruikt door de mens. Stadsfotografie laat het bij-zondere, fotogenieke, opmerkelijke samenkomen van verschillende elementen zien.

Page 23: Portfolio Mark Sekuur
Page 24: Portfolio Mark Sekuur

LISSABONDe stad van de Fado en monumentale gebouwen, ge-bouwd op 7 heuvels. De hoogteverschillen en smalle straatjes zorgen voor een gezellig, levendig en fotogeniek beeld.

Page 25: Portfolio Mark Sekuur
Page 26: Portfolio Mark Sekuur

Por t fo l i oMark Sekuur

Voor meer informatie: www.primafocus.nl [email protected]

Page 27: Portfolio Mark Sekuur
Page 28: Portfolio Mark Sekuur

> meer beeldmateriaal:

www.primafocus.nl