Portfolio Jasper Van Dijke

10
JASPER VAN DIJKE PORTFOLIO

description

 

Transcript of Portfolio Jasper Van Dijke

Page 1: Portfolio Jasper Van Dijke

JASPER VAN DIJKE PORTFOLIO

Page 2: Portfolio Jasper Van Dijke

C U R R I C U L U M V I T A E

Personalia:

naam : J. van Dijke

adres : Zoetendaal 2

postc. / plaats : 6662XP Elst

telefoon : 0481-459864

mobiel : 06-48563907

email : [email protected]

burg. staat : ongehuwd

nationaliteit : Nederlandse

geboortedatum : 21-12-1978

geboorteplaats : Arnhem

Opleiding:

2006 - 2011 Artez Academie voor de Bouwkunst, Arnhem

1996 - 2001 HTS-Bouwkunde, Hogeschool Gelderland, Arnhem

afstudeerrichting: Architectuur (voorbereidend jaar voor de academie voor de bouwkunst gevolgd.)

1991 - 1996 HAVO – Canisius College Mater Dei, Nijmegen

vakkenpakket: Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde-B, Engels, Nederlands

Werkervaring:

2008 - 2010 Van de Looi en Jacobs Architecten, Huissen

Assistent vormgever, Projectleider

2003 - 2008 Wismans & de Jong architecten BNA, Arnhem

Bouwkundige, Assistent vormgever:

2001 - 2002 Giesbers Weeren Bouw&Onderhoud, Nijmegen

Werkvoorbereiding, kopersbegeleiding

1999 - 2000 Architectenbureau Enklaar& Klavers (stage HTS)

Giesbers Bouw, Wijchen (stage HTS)

Software: Autocad

Revit (beginnend)

Allplan

Sketchup

Artlantis

Photoshop

Indesign

Illustrator (beginnend)

MS Office

Page 3: Portfolio Jasper Van Dijke

STRUCTUUR

Structuur in architectuur maar ook in het proces brengt orde, helderheid en rust.

RELATIE ARCHITECTUUR-TECHNIEK

Goede architectuur wordt gedragen door doordachte techniek.

COMMUNICATIE

Heldere communicatie voorkomt misverstanden.

RESPECT

In een proces heeft eenieder zijn eigen kennis. Gebruik deze!

P E R S O O N L I J K E K E R N P U N T E N

Page 4: Portfolio Jasper Van Dijke

V=vormgever

P=projectleider

B=bouwkundige

School ZMLK Heerenveen, aanbesteding (V)

21 appartementen, buurtcentrum Weerdjesstraat Arnhem (V,B)

90 appartementen voormalig Saksen Weimar kazerne Arnhem (P,V,B)

36 appartementen Da Costa te Dieren (V,B)

Inrichting kantoor Marsh-Mercer Groothandelsgebouw Rotterdam (V,B)

Prijsvraag renovatie appartementencomplexen Enschede (V)

Renovatie appartementencomplex zevenaar (V)

Domushuis Leger des Heils Arnhem, verbouwing bestaand pand.(V,B)

Schuijtgraaf Arnhem, 43 woningen (B)

Monteverdiflat Zwolle, renovatie en uitbreiding entreegebied (P,V,B)

Bedrijfsverzamelgebouw Ede, nieuwbouw (V)

Bedrijfshal met kantoor Elst, nieuwbouw (V)

Drieslag Arnhem, nieuwbouw 39 appartementen, winkelruimten en

parkeerkelder (P,V,B)

Utrechtseweg Arnhem, aanbouw woonhuis (B)

Twentec Enschede, verbouwing entreegebied (V)

Rijnland Arnhem, transformatie entreegebied (P,V,B)

Paleis van Justitie Arnhem, interieur (B,V)

Elsweide Arnhem, renovatie 28 woningen (B)

Stadshagen Zwolle, nieuwbouw 26 woningen (B)

Westeraam Elst, nieuwbouw 239 woningen (B)

Diverse locatiestudies (V)

Diverse locatiestudies (V)

Diverse andere projecten

W E R K E R V A R I N G

Page 5: Portfolio Jasper Van Dijke

S T U D I E P R O J E C T

Page 6: Portfolio Jasper Van Dijke

S T U D I E P R O J E C T

Page 7: Portfolio Jasper Van Dijke

S T U D I E P R O J E C T

Page 8: Portfolio Jasper Van Dijke

S T U D I E P R O J E C T

Page 9: Portfolio Jasper Van Dijke

A F S T U D E E R P R O J E C T – O N D E R D E L I N D E N

Ouderen die zorg nodig hebben, krijgen in de

toekomst steeds meer zorg aan huis en zullen langer

thuis blijven wonen.

Eenzaamheid onder ouderen zal toenemen door

gebrek aan interactie met andere mensen.

Dit onderzoek gaat over het vinden van een

woonomgeving die zelfstandig is, maar tevens de

interactie met de omgeving bevorderd.

Page 10: Portfolio Jasper Van Dijke

A F S T U D E E R P R O J E C T – O N D E R D E L I N D E N