Portefeuille 2014 07 nl

16
15 In de kijker 14 In de kijker 6 Strategie 5 Klopt dat ? 2 Thema 12 In focus aandelenmarkt Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering • Nr. 07 - 7 juli 2014 & Strategie Accenten PORTEFEUILLEAANPAK De kracht van familiebedrijven Kwaliteit wereldwijd Het oordeel van bedrijfsleiders is geld waard Europese Centrale Bank stelt niet teleur De Europese Centrale Bank is geen unicum als het om negatieve rente gaat Zorgeloos op vakantie

description

Strategie & Accenten Strategie Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekeringen kbc, vermogen, beleggen, beleggingsstrategie

Transcript of Portefeuille 2014 07 nl

Page 1: Portefeuille 2014 07 nl

15 In de kijker

14 In de kijker

6 Strategie

5 Klopt dat ?

2 Thema

12 In focus aandelenmarkt

Maandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering • Nr. 07 - 7 juli 2014

&Strategie AccentenPORTEFEUILLEAANPAK

De kracht van familiebedrijven

Kwaliteit wereldwijd

Het oordeel van bedrijfsleidersis geld waard

Europese Centrale Bankstelt niet teleur

De Europese Centrale Bank is geen unicum als het

om negatieve rente gaat

Zorgeloos op vakantie

Page 2: Portefeuille 2014 07 nl

2

Thema

Strategie & Accenten

Zorgeloos op vakantie

Klemtonen

❯ Controleer uw polissen zeker vóór u op reis vertrekt.

❯ Juridische bijstand is een pluspunt wanneer u zich in het buitenland in een noodsituatie bevindt.

❯ Goed verzekerd zijn is goed voor uw gemoedsrust

Wat het lot voor ieder van ons in petto heeft, weten we niet. Maar als u goed verzekerd bent, hebt u op zijn minst de gemoedsrust dat u er niet alleen voor staat.Dat geldt ook als u de koffers gepakt hebt om op reis te vertrekken. Om met een gerust ge-moed de deur achter u toe te trekken, is het nuttig om te weten dat vele verzekeringen(1)

uw risico’s ook dekken als u op vakantie bent, ook al bent u in het buitenland.

(1) We baseren ons op polissen van KBC Verzekeringen; een overzicht van uw KBC-verzekeringen kunt u opvragen via KBC-Online.

Page 3: Portefeuille 2014 07 nl

3Strategie & Accenten

Thema

We zetten enkele polissen voor u op een rij. Wilt u voorkomen dat u zelf een oplossing moet zoeken wanneer uw auto langs de Autoroute du soleil de dienst weigert of twijfelt u over andere risico’s, dan kan uw adviseur Verzekeringen het laatste beetje onzekerheid wegnemen.

Autopolis

Uw autoverzekering dekt uw verplichte wettelijke aansprakelijkheid (BA). Gaat u met uw wagen op reis, dan is uw aansprakelijkheid verzekerd in alle niet doorgehaalde landen op de groene kaart. Als in uw autopolis ook de rechtsbijstand is opgenomen, dan verleent KBC juridische bijstand wanneer u met uw auto in een ongeval betrokken raakt. Ook als u een geschil hebt met een lokale garagehouder over een verkeerd uitgevoerde herstelling aan de auto, bieden we bijstand.

Gezinspolis

De gezinspolis is overal ter wereld geldig en dekt ook een aantal specifieke vakantierisico’s.Als u verantwoordelijk bent voor de brand in de ge-huurde vakantiewoning in het buitenland, dan bent u verzekerd. Ook wanneer u schade veroorzaakt aan uw hotelkamer of aan uw kamer in een Bed & Break-fast. En ook al weten uw kinderen dat ze niet met de bal mogen spelen in de gang van het hotel, doen ze het (natuurlijk) toch … Zelfs voor de vriendjes van

de kinderen die mee op vakantie gaan en dus onder uw toezicht staan, geldt deze dekking. Bent u groot-ouder en gaan de kleinkinderen mee op reis, dan is ook de schade verzekerd die uw kleinkinderen zou-den toebrengen aan derden.Binnen de gezinspolis is het zinvol om ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Wij helpen u om uw schade terug te vorderen van een derde van wie u nog een vergoeding moet ontvangen. Als een procedure voor de rechtbank nodig is om uw belangen optimaal te behartigen, betalen wij de kosten van een advocaat. Bij een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering kunt u de bijstand ook inroepen bij geschillen met een reisorganisator, een verhuurder van een vakantieverblijf of een verkoper in het buitenland.

Brandverzekering

In de brandverzekering van uw woning verzekeren we ook uw ‘tijdelijk verplaatste inboedel’ in uw vakantiewoning. Daaronder valt ook de bagage die u mee op reis neemt. Hebt u bovendien voor de dekking van het risico diefstal in uw brandverzekering gekozen, dan is zelfs diefstal van uw bagage in uw vakantieverblijf of hotel verzekerd. Let wel, de bagage die verloren gaat wanneer u onderweg bent, bijvoorbeeld in het vliegtuig, is géén diefstal. Wilt u dat risico ook verzekeren, dan is een afzonder-lijke bagageverzekering vereist.

Page 4: Portefeuille 2014 07 nl

4

Thema

Strategie & Accenten

Bijstandsverzekering

Gewone verzekeringen dekken al heel wat ver schil-lende risico’s tijdens uw vakantie, maar lang niet alle. Met een bijstandsverzekering verlenen we u gedurende 365 dagen en 24 uur per dag daadwerkelijk hulp als u tijdens een rit of op reis geconfronteerd wordt met een situatie waarin u dringend hulp nodig hebt. Dat geldt zowel voor alle gezinsleden als voor het verzekerde voertuig. De bijstandspolis biedt niet alleen hulp bij autoreizen, maar ook bij alle andere soorten reizen, zelfs als iedereen van het gezin op hetzelfde moment op een andere bestemming is. Het is mogelijk dat u die verzekering niet afzonderlijk hoeft af te sluiten. Hebt u voor uw personenauto een verzekering ‘volledige omnium’ bij KBC, dan hebt u automatisch ook de meest uitgebreide bijstandsverzekering voor alle gezinsleden, wereldwijd, ongeacht het gebruikte vervoermiddel.

Slotsom

Risico’s liggen altijd op de loer, maar ze mogen uw vakantie niet vergallen. Voor vele situaties bestaat er wel een verzekering die de financiële schade beperkt. Een reisbijstandsverzekering is evenwel onontbeerlijk. Wilt u met een gerust gemoed vertrekken, praat er dan over met uw verzekeringsagent of uw adviseur Verzekeringen van uw bankkantoor.

Page 5: Portefeuille 2014 07 nl

5

Klopt dat?

Strategie & Accenten

De Europese Centrale Bank is geen unicum als het om negatieve rente gaat

Met het oog op de lage inflatieverwachtingen heeft de Europese centrale bank (ECB) begin juni 2014, als onderdeel van een heel pakket maatregelen, alle beleidsrentes verlaagd. Daardoor werd de rente op deposito’s negatief (-0,10%). Dat betekent dat banken nu moeten betalen om hun overtollige liquiditeit bij de ECB te stallen. Voor de ECB is dit nieuw. De centrale banken van enkele kleine landen deden al eerder ervaring op met negatieve rente. De Deense en Zweedse centrale bank voerden respectievelijk al in 2009 en 2012 een negatieve depositorente in, terwijl de Zwitserse centrale bank geld aan banken uitleende tegen negatieve rentes. De beweegreden van de Deense en Zwitserse centrale bank week wel enigszins af van die van de ECB, omdat daar het verlagen van de rente in eerste instantie bedoeld was om de wisselkoers te beïnvloeden. Hoewel de ECB nu volop in het nieuws kwam met de invoer van een negatieve rente, was ze hiermee zeker niet de eerste. De stelling klopt.

Page 6: Portefeuille 2014 07 nl

6

Strategie

Strategie & Accenten

Europese Centrale Bank stelt niet teleur

Klemtonen

❯ We wijzigen niets aan onze modelportefeuille.

❯ Duidelijke voorkeur voor aandelen boven obligaties, met aandacht voor bescherming.

❯ Meer vertrouwen in conjunctuur.

Geen veranderingen in de strategie

Op middellange termijn blijven aandelen te verkie-zen boven de erg dure obligaties. Op korte termijn wachten we op een herleving van de groei van de be-drijfswinsten, voor we onze houding tegenover aan-delen optrekken van neutraal naar positief. Zeker nu de waarderingen op de aandelenmarkten nog verder zijn vooruitgelopen op het winstherstel. Ondertussen houden we wat liquiditeiten aan de kant en bespelen we alternatieven zoals vastgoed.

Zwak jaarbegin voor wereldecono-mie, maar vertrouwen blijft sterk

De groei van het bruto binnenlands product in het eerste kwartaal was erg zwak. Herrekend op jaarbasis daalde de groei van de wereldeconomie in het eerste kwartaal tot iets meer dan 2%. Dat is minder dan de kwartalen die eraan voorafgingen. De gure winter woog op de groei in de VS. Ook in de eurozone viel de groei wat tegen. Het economische nieuws voor het tweede kwartaal van 2014 wijst op een verbete-ring. De Amerikaanse arbeidsmarkt groeit sterk, het ondernemers- en consumentenvertrouwen in de VS en Europa is hoog en de Aziatische export herleeft. Het negatieve effect van de btw-verhoging in Japan (in april) lijkt mee te vallen. Het wereldwijde economi-sche herstel blijft dus op de sporen.

De inflatie heeft een dieptepunt bereikt, maar blijft onder controle

Erg lage inflatiecijfers ondersteunen het consumen-tenvertrouwen overal in de wereld. Voor een stevige toename van de inflatie vrezen we niet. Het diepte-punt (0,5% in de eurozone in mei) ligt achter ons. In de VS zit de inflatie trouwens al een tijdje in de lift. Ze steeg van 1,1% in februari naar 2,1% in mei. De olieprijs blijft hardnekkig hoog, onder meer door de recente strubbelingen in het Midden-Oosten. Dat hypothekeert voorlopig het inflatiescenario nog niet, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt.

Het begrotingsbeleid is in 2014 minder conjunctuur-remmend

Westerse regeringen voeren een minder streng begrotingsbeleid dan de voorbije jaren, vooral in de VS en in Europa. Het blijft een van de voornaamste drijf veren achter het wereldwijde economische herstel. Het is namelijk zo dat de economische groei wel vaart bij overheden die minder krenterig zijn op hun uitgaven.

De jongste beslissing van de ECB om de economie meer zuurstof te geven deed het risico op een te magere groei duidelijk afnemen. We hebben meer vertrouwen in de ontwik-keling van de wereldconjunctuur. De groei van de tewerkstelling in de VS is sterk en het vertrouwen in de opkomende markten kent een bescheiden herstel. Strubbelingen in het Midden-Oosten knagen evenwel aan ons optimisme over de ontwikkeling van de energieprijzen.

Luk Van Heden

StrategistKBC Asset Management

“De winstverwachtingen voor 2014 worden niet langer neerwaarts bijgesteld.”

Page 7: Portefeuille 2014 07 nl

7

Winstontwikkeling: Europa vs. VS

06-94 06-97 06-00 06-03 06-06 06-09 06-12

VS Europa

300

350

200

150

100

50

0

Bron: Datastream

Strategie & Accenten

Strategie

Fed en ECB kiezen elk een andere richting, wat de dollar hoger duwt

De Fed draait de zuurstofkraan geleidelijk dicht. De ECB geeft extra zuurstof. Daardoor nam het verschil tussen de kortetermijnrente in de VS en de eurozone in de voorbije weken toe. Dat had op zijn beurt tot gevolg dat de wisselkoers van de euro verzwakte tegenover de USD. Naarmate de financiële markten in de komende maanden vooruitlopen op verdere stappen van de Fed, kunnen de renteverschillen nog extra toenemen in het voordeel van de dollar. Daarom verwachten we dat de wisselkoers van de dollar nog verder zal verstevigen tegenover de euro.

“De waarderingen op de aandelen-markten zijn nog verder vooruitge-lopen op het winstherstel.”

Page 8: Portefeuille 2014 07 nl

8 Strategie & Accenten

StrategieSamenstelling

van de portefeuille

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aandelen75%

50% 34% 8% 7%

25% 60% 8% 7%

5% 48% 47%

17% 5%3%

Obligaties

Vastgoed

Alternatieve beleggingen

CashZeer defensief

Defensief

Dynamisch

Zeerdynamisch

Aandelen bieden het hoogste potentieel

Aandelen zijn ongetwijfeld aantrekkelijker geprijsd dan obligaties. Het verschil in waardering is de voor-bije maanden zelfs nog wat toegenomen, vooral om-dat obligaties fors duurder zijn geworden. De markt-rente is namelijk gezakt naar extreem lage niveaus. De waardering van aandelen is niet meer zo aantrek-kelijk als twee jaar geleden. De koersen stegen terwijl de bedrijfswinsten stabiel bleven. Daardoor werden aandelen relatief duurder.

Het wordt hoog tijd dat de bedrijfs-winsten weer groeien

Vooral in Europa blijven de bedrijfswinsten zwak evo-lueren (zie grafiek op de vorige bladzijde). Zo was de sterke wisselkoers van de euro bij de grote bedrijven een blok aan het been van de winstontwikkeling in het eerste kwartaal. In de VS stegen de bedrijfswin-sten nog in beperkte mate, maar ook hier vertraagde

de winstgroei duidelijk. Aan de neerwaartse bijstel-ling van de winstverwachtingen voor 2014 is onder-tussen wel een einde gekomen. Voor bedrijven uit de eurozone wordt nu een winstgroei van iets meer dan 10% verwacht voor 2014, voor de VS verwachten de beleggers een winstgroei met 9%.Om de waardering te blijven ondersteunen, zeker voor de aandelenmarkten, verwachten de beleggers dat het economische herstel zich vertaalt in een dui-delijke groei van de bedrijfswinsten.

Vastgoed als alternatief

Vastgoed vormt een goed alternatief voor aandelen en obligaties. De koppeling aan de economische cy-clus is minder sterk en het lopend rendement is aan-trekkelijk, zeker in vergelijking met obligaties. Zowel indirecte beleggingen -fondsen die beleggen in vast-goedaandelen- als meer directe vastgoedbeleggingen -fondsen die rechtstreeks participeren in vastgoed-projecten zoals rusthuizen- komen in aanmerking.

Page 9: Portefeuille 2014 07 nl

9Strategie & Accenten

StrategieAccenten in de portefeuille

Amerikaanse dollar (korte termijn)

De dollar is ondergewaardeerd zolang de verhouding USD per EUR onder 1,00 à 1,10 blijft. Goede redenen pleiten voor een versteviging van de dollar tegenover de euro: waardering, groei- en renteverschillen tus-sen Europa en de VS, monetair- en begrotingsbeleid, competitiviteit, ...

Technologiesector (korte termijn)

De aandelen uit de brede technologiesector zijn niet duur. Technologie profiteert van het economische herstel. De winstverwachtingen voor technologiebe-drijven worden opwaarts bijgesteld.

Aandelen uit de eurozone (korte ter-mijn)

De tendens van betere economische cijfers wordt voortgezet in 2014. Aandelen uit de eurozone zijn goedkoop, zowel historisch gezien als ten opzichte van andere regio’s. De eurocrisis verdwijnt verder naar de achtergrond. We hebben een voorkeur voor kleine en middelgrote marktkapitalisaties. Ze spelen sterker in op de lokale economie en ze zijn gevoeliger voor het herstel van de economie.

Hoogrentende obligaties (middellange termijn)

De meeste opkomende markten hebben stevige economische fundamenten. Ze combineren een aanvaardbare inflatie en een stevige groei met een uitstekende gezondheid van de staatsfinanciën. De rentevergoeding is hoog en voor obligaties in lokale munten kan de ondergewaardeerde munt voor wis-selkoerswinst zorgen. We hebben een voorkeur voor een sterke spreiding over landen en debiteuren.

Hoogdividendaandelen & Buyback (middellange termijn)

Een hoog lopend rendement en een lage marktge-voeligheid zorgen voor stabiliteit. Het uitkeren van een hoog dividend is dikwijls een teken aan de wand dat de ondernemingen goed geleid zijn. We hebben een voorkeur om iedere sector een neutraal belang te geven.

Familiebedrijven (middellange termijn)

Familiaal geleide ondernemingen leggen meer dan andere de nadruk op waardecreatie op lange termijn. Ze beschikken dikwijls over een sterke prijszettings-macht. Bovendien opteren ze vaker voor een onaf-hankelijke groei dan voor een groei door overnames. Die aanpak levert gemiddeld betere financiële resul-taten op.

Page 10: Portefeuille 2014 07 nl

10 Strategie & Accenten

StrategieEconomische vooruitzichten

Economische vooruitzichtenEMU China VS Japan

Economische groei (%)

Inflatie (%)

Beleidsrente (%)

Tienjaarsrente (%)

Wisselkoers 1 EUR = CNY 1 EUR = USD 1 EUR = JPY

19-06-2014

2013 -0,4 7,7 1,9 1,5

2014 1,2 7,5 2,0 1,4

2015 1,7 7,0 3,0 1,3

2013 1,3 2,6 1,5 0,4

2014 0,6 2,9 1,7 2,3

2015 1,3 3,0 2,0 1,8

19-06-2014 0,15 6,0 0,25 0,10

09-2014 0,15 6,0 0,25 0,10

12-2014 0,15 6,0 0,25 0,10

26-06-2014 1,24 4,13 2,52 0,57

09-2014 1,50 4,50 2,80 0,60

12-2014 1,70 4,50 3,20 0,70

26-06-2014 - 8,45 1,36 138,01

09-2014 - 8,44 1,35 143,10

12-2014 - 8,06 1,30 140,40

Page 11: Portefeuille 2014 07 nl

11Strategie & Accenten

StrategieObligatieselectie

Onze obligatieselectie(1)

Munt Lening Uitgifteprijs of

indicatieve koers

Coupon- datum

Rating Rendement (in %)

Product- score(*)

Primaire markt

Secundaire markt

(1) zie voetnoot op laatste bladzijde(*) Score ontwikkeld om de risicogevoeligheid van diverse spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Wordt uitgedrukt in een getal van 1 tot 7. Hoe hoger de score hoe dynamischer.

We vrezen geen snelle normalisering van de rente, maar gezien de huidige lage niveaus voorzien we toch een stijging van de marktrente. In januari startte de Amerikaanse centrale bank (Fed) met de geleidelijke afbouw van haar conjunctuur-ondersteunend beleid. Vanaf midden 2015 verwachten we een eerste beslissing om de beleidsrente op te trekken. Voor we weer van een normale beleidsrente spreken (minstens 3,5% in de huidige economische omstandigheden) zijn we al in 2017. Dat liet de Amerikaanse centrale bank duidelijk verstaan.De ECB ondernam de voorbije maand (eindelijk) actie en gaf de economie extra zuurstof. De maatregelen zullen niet beletten dat de Europese obligatierente, in het spoor van de Amerikaanse, in de komende maanden zal stijgen, zij het aan een trager tempo.

NZD BNP PARIBAS FORTUS FUNDING 5,300% - 13/08/2018

101,625 13/08 A+ 4,843 4

AUD NESTLE HOLDINGS INC.4,25% -18/03/2020

102,800 18/03 AA- 3,696 4

NZD NATIONAL AUSTRALIAN BANK5,375% - 28/03/2019

100,900 28/03 AA- 5,151 4

USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,000% - 15/01/2019

98,823 15/01 en 15/07

BBB 3,280 4

Page 12: Portefeuille 2014 07 nl

12 Strategie & Accenten

In focus aandelenmarkt

Het oordeel van bedrijfsleiders is geld waard

Klemtonen

❯ Sterk koopsignaal. ❯ Buyback staat voor

kwaliteit. ❯ VS boven Europa.

Sterk koopsignaal

De inkoop van eigen aandelen is een sterk signaal van het management dat ze de toekomst rooskleu-rig tegemoet ziet en haar eigen aandeel aantrekkelijk gewaardeerd vindt. Bedrijven die in de huidige omge-ving van magere economische groei hun eigen aan-delen inkopen, geven dan ook een belangrijk signaal aan beleggers. Er is wel een voorwaarde aan verbonden. ‘Buyback’ bedrijven worden pas interessant voor u als belegger, als die bedrijven hun aangekochte aandelen vernie-tigen. Pas dan wordt aandeelhouderswaarde gecre-eerd: de toekomstige winst van het bedrijf moet over minder aandelen worden verdeeld. Als het bedrijf zijn teruggekochte aandelen bijvoorbeeld gebruikt om la-ter een overname te financieren, dan is dit niet nood-zakelijk slecht, maar dan profiteert de aandeelhouder hier niet onmiddellijk van. Het investeringsproces bij KBC is er dan ook op gericht om enkel die ‘buyback’-bedrijven te selecteren die ook effectief hun ingekochte aandelen vernietigen.

Kwaliteitsvolle bedrijven

Een hoge winstuitkering staat vaak voor een effici-ent financieel beleid. Een bedrijf dat ervoor kiest zijn eigen aandelen in te kopen, pot zijn overtollige cash

niet op, spendeert die niet aan verlieslatende pres-tigeprojecten of te hoog geprijsde overnames. Het bedrijf kiest alleen voor de meest rendabele investe-ringsprojecten.Ook bedrijven die een hoog dividend uitkeren zijn kwaliteitsvolle bedrijven, maar de beurskoers van bedrijven die eigen aandelen inkopen is wel minder gevoelig voor de rentestijgingen, die we beperkt ver-wachten.

Ervaring leert ons dat bedrijven die eigen aandelen inkopen over het algemeen sterker presteren op de beurs dan hun sectorgenoten in de drie tot vier jaar die volgen op de inkoop.Door eigen aandelen in te kopen ondersteunt een bedrijf bovendien zijn eigen aandelenkoers. Dat versterkt het eerder defensieve karakter van deze be-drijven.

Ondanks de aantrekkende economie beschikken heel wat ondernemingen nog over on-benutte productiecapaciteit, grote bedrijfsinvesteringen dringen zich dus niet op. De huidige economische omgeving zet heel wat bedrijven aan tot het belonen van hun eigen aandeelhouders. Bedrijven die hun eigen aandelen inkopen geven een belangrijk signaal aan de belegger. Omdat de Verenigde Staten er economisch beter voorstaan dan Europa, hebben we een voorkeur voor Amerikaanse bedrijven.

“Bedrijven die hun eigen aandelen inkopen presteren over het algemeen sterker dan hun sectorgenoten“

Page 13: Portefeuille 2014 07 nl

13Strategie & Accenten

In focus

Momenteel voorkeur voor VS

Hoewel de groei nu ook in Europa op het goede spoor zit, staan de Verenigde Staten er economisch beter voor dan Europa. De bedrijven hebben de finan-cieel-economische crisis zowat volledig verteerd, de economische groei en ook de winstgevendheid van de bedrijven ligt er beduidend hoger.

Dat biedt mooie vooruitzichten voor aandelen van Amerikaanse bedrijven. Apple, Texas Instuments en Pepsico zijn hier goede voorbeelden. Bovendien boeken Amerikaanse bedrijven recordwinsten. Deze liquiditeiten worden steeds vaker aangewend voor de inkoop van eigen aandelen. Zo werd er in Amerika in het eerste kwartaal van 2014 voor 241 Miljard dividenden uitgekeerd en eigen aandelen ingekocht. Een nieuw record!

“De lage rente-omgeving en de hoge liquiditeitsposities zetten heel wat bedrijven aan tot het belonen van hun eigen aandeelhouders“

Bedrijfsinformatie

AppleActiviteit: De onderneming is een toonaangevende producent van consumentenelektronica. Apple realiseert meer dan de helft van zijn omzet uit de iPhone. De onderneming ontwik-kelt ook software. Koers: 90,9 USDKoersdoel: 100,80 USDJongste wijziging van de aanbeveling: 10-01-2011 van koopwaardig naar kopenAanbeveling: kopen

Texas InstrumentsActiviteit: Texas Instruments is een toonaangevende fabrikant van Het verkoopt ook zakelijke en wetenschappelijke rekenmachines en een breed gamma aan geavanceerd opleidings-materiaal. Koers: 47,79 USDKoersdoel: 51,00 USDJongste wijziging van de aanbeveling: 10-01-2011 van koopwaardig naar opbouwenAanbeveling: opbouwen 10-01-2011

PepsicoActiviteit: PepsiCo is de tweede producent ter wereld van frisdranken, met 22 merken waarmee het ieder een jaaromzet van minstens 1 miljard USD genereert. Koers: 88,61 USDKoersdoel: 94,00 USDJongste wijziging van de aanbeveling: 10-01-2011 van koopwaardig naar opbouwenAanbeveling: opbouwen 10-01-2011

Page 14: Portefeuille 2014 07 nl

14 Strategie & Accenten

In de kijkerTak 23-beleggingsverzekering l(1)

Kwaliteit wereldwijd

Klemtonen

❯ Mee genieten van het potentieel van een wereldwijde selectie van kwaliteitsbedrijven.

Initiële inventaris-

waarde*

Startwaarde Index

EindwaardeIndex

Relevante evolutie index

t.o.v. start-waarde index

Meer-of min-waarde

op einddatum**

Actuarieel rendement (na kosten

en taksen)***

Inventaris-waarde

op einddatum

Scenario 1 1000 EUR 100 80 -20% -10% -2,77% 900 EURScenario 2 1000 EUR 100 90 -10% -10% -2.77% 900 EUR Scenario 3 1000 EUR 100 100 0% 0% -0,91% 1000 EURScenario 4 1000 EUR 100 110 10% 15% 1,62% 1150 EURScenario 5 1000 EUR 100 118 18% 27% 3,45% 1270 EUR

KBC-Life MI+ World Stocks Comfort Booster–3

KBC-Life MI+ World Stocks Comfort Booster–3 is een fonds dat verbonden is met de tak23-beleggingsver-zekering KBC-Life Multinvest. Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan een korf van 20 aande-len van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapita-lisatie hebben en dit volgens een booster structuur. Op de einddatum wordt 150% van de eventuele stijging(2) van de korf van 20 aandelen in rekening gebracht. De eventuele daling(2) wordt voor 100% in rekening gebracht, met een maximum van 10%. Een van de beleggingsdoelstellingen bestaat er m.a.w. in dat op de einddatum minstens 90% van de netto geïnvesteerde premie (exclusief taks en instapkosten) wordt behouden behalve bij faling of onvermogen tot betaling van KBC Bank. Bij de MI+ fondsen wordt ingeval van overlijden door ongeval, steeds minimum 125% van de initiële inventariswaarde uitbetaald.

Om de beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken wordt, rechtstreeks of onrechtstreeks(3):• Tot 100% belegd in deposito’s en termijnrekenin-

gen bij KBC Bank en/of andere financiële instru-menten uitgegeven of gegarandeerd door KBC Bank. Het uitstaande risico van het fonds op KBC kan dus oplopen tot 100%. Bij de start van het fonds wordt dadelijk voor quasi 100% in de hier-voor vermelde activa belegd.

• Het restdeel belegt in verhandelbare effecten (onder meer obligaties en andere schuldinstru-menten), geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleg-ging, deposito’s en liquide middelen (onder meer geld geplaatst op een termijn- of zichtrekening).

• Met één (of meerdere) eersterangstegenpartij(en) zogenaamde “swaps”(4) afgesloten.

1 Zie voetnoot 3 op laatste bladzijde2 (eindwaarde – startwaarde) gedeeld door startwaarde3 Daartoe investeert het beleggingsfonds in één (of meerdere) specifiek voor dit fonds uitgegeven obligatie(s) van Arcade Finance plc, SERIES NO: 2014-

182 Multinvest+ World Stocks Comfort Booster 3 NOTES DUE 2020 die verder belegt in genoemde deposito’s/ termijnrekeningen en/of financiële instrumenten. Het basisprospectus hiervan kan worden geconsulteerd op de website http://www.kbc.be/prospectus/spv. Na de lanceringsperiode kunnen de final terms eveneens geconsulteerd worden op de website http://www.kbc.be/finalterms/spv.

4 Een swap is een overeenkomst tussen partijen tot het uitwisselen van betalingen of risico’s gedurende de looptijd van de swap.

* We gaan er in deze voorbeelden van uit dat de startwaarde van de korf 100 bedraagt.** Bij een stijging van de korf wordt 150% van de stijging in rekening gebracht. Bij een daling van de korf wordt 100% van de daling in rekening gebracht,

met een maximum van 10%. *** Actuarieel rendement, inclusief kosten en taks, exclusief roerende voorheffing. Fondsen met een looptijd < 8 jaar kunnen bij afkoop tijdens de eerste 8

jaar van het contract onderworpen zijn aan roerende voorheffing

Deze scenario’s geven geen indicatie van de te verwachten opbrengst, noch doen zij uitspraak over welk scenario het meest waarschijnlijke is. De waarde van de belegging kan stijgen of dalen en de belegger kan ook in het geval van een uittreding voor de vervaldatum minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd.

Voorwaarden: intekening van 30 juni tot en met 3 augustus 2014 (behoudens vervroegde afsluiting). Initiële inventariswaarde: 1 000 EUR. Minimum storting 2500 EUR. Instapkosten: 3% per storting, afgetrokken van het intekenbedrag. Verzekeringstaks op stortingen: 2%, Uitstapkosten vóór de einddatum: 1%, op de einddatum: 0%. Beheersvergoeding: max. 2,4% op jaarbasis (al verrekend in de inventaris-waarde). Wettelijke risicoklasse: 3 op een schaal van 0 (laag risico) tot 6 (hoog risico). Risicoprofiel: Defensief. Bij een gedeeltelijke opvraging moet minimum 1 250 EUR belegd blijven. Minimale opvraging:1 250 EUR.

Page 15: Portefeuille 2014 07 nl

15Strategie & Accenten

In de kijkerInstellingen voor collectieve beleggingen (I.C.B’s)(1)

De kracht van familiebedrijven

Klemtonen

❯ Familiale aandeel-houders hebben er alle belang bij dat hun bedrijf goed presteert. Bedrijven met een sterke familiale verankering heb-

ben een focus op de lange termijn.Familiale aandeelhouders willen hun bedrijf kunnen overdragen naar de volgende generatie en hebben er dus alle belang bij dat hun bedrijf goed presteert. Ze streven ernaar om op een verantwoorde manier te groeien en nemen doorgaans minder risico. Ze zijn sterk betrokken bij het bedrijf, zowel financieel als emotioneel, en zijn hierdoor meer bereid om langdu-rig kapitaal in het bedrijf te investeren. Dit biedt hen de mogelijkheid om een lange termijnstrategie uit te stippelen en ook daadwerkelijk uit te voeren. Beleg-gen in familiebedrijven biedt mogelijkheden.

KBC Equity Fund Family Enterprises

KBC stelt u als promotor, Family Enterprises voor, een compartiment van de Belgische bevek KBC Equity Fund. Dat compartiment belegt hoofdzakelijk in aan-delen van bedrijven uit de eurozone met een familiaal karakter. Dit betekent dat minstens 20% (belangen-percentage) van de aandelen van het bedrijf recht-

streeks of onrechtstreeks in het bezit moeten zijn van een of meerdere families. Bovendien moet minstens een lid van de familie(s) rechtstreeks of onrechtstreeks deel uitmaken van de Raad van Bestuur van het be-drijf. Het compartiment wordt actief beheerd. De koers kan sterk schommelen door zijn samenstelling. Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming en is bestemd voor cliënten met een zeer dynamisch risicoprofiel. Vraag raad aan uw KBC-Adviseur.

1: Zie voetnoot 1 op de laatste bladzijde.

Voorwaarden: Er kan dagelijks toe- en uitgetreden worden. Toetredingskosten: 3%.Uittredingskosten: geen. Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na toetreding: max. 5%. Vereist minimumbedrag bij aankoop is zowel voor kapitalisatie- als bij distributiedeelbewijzen 1000 euro. Beursbelasting: kapitalisatiedeelbewijzen: 1% bij uittreding (max. 1500 euro). Voor dividendgerechtigde aandelen 0%. De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA. Roerende voorheffing op dividenden (distributie-aandelen): 25%. Meerwaarden (kapi-talisatie-aandelen) zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. De netto-inventariswaarde wordt o.m. gepubliceerd in de financiële pers (De Tijd en L’Echo) en op www.kbc.be/fondsenzoeker. Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de jongste periodieke verslagen zijn kosteloos ter beschikking in het Nederlands bij KBC Asset Management NV en zijn voor het publiek toegankelijk op www.kbcam.be. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om te investeren in dit compartiment.

Page 16: Portefeuille 2014 07 nl

WWWMeer info op: www.kbc.be/beleggers

Het volgende nummer verschijnt op 22 juli 2014

Briefwisseling aan: KBC BANK NV, KBC Asset Management, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM), gebaseerd op beleggingsaanbevelingen van KBC AM en/of samenvattingen van analyserapporten van KBC Securities NV (KBC Sec) en wordt verspreid door KBC Bank. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten, doch is een publicitaire mededeling, zodat de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden niet van toepassing zijn. Deze aanbevelingen vormen op zich geen gepersonaliseerd beleggingsadvies. De fondsbeheerders van KBC AM kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument. De verloning van de medewerkers of aangestelden die voor KBC AM en/of KBC Sec werkzaam zijn en die bij het opstellen van de aanbevelingen betrokken waren, is niet direct gekoppeld aan zakenbanktransacties. Het prospectus, de essentiële beleggingsinformatie (KIID) en de laatste periodieke verslagen die kosteloos ter beschikking zijn bij KBC Asset Management NV en voor het publiek toegankelijk op www.kbcam.be. De informatie in dit document was geldig op het ogenblik waarop ze werd opgesteld maar kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en biedt geen garantie voor de toekomst. De resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices zijn resultaten behaald in het verleden en vormen als zodanig geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Indien de resultaten van de weergegeven financiële instrumenten en financiële indices uitgedrukt zijn in een andere valuta dan EUR, kan het rendement door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.Voor een aantal essentiële elementen van de beleggingsaanbevelingen (waaronder de belangenconflictenregeling), die wegens plaatsgebrek niet in dit document zijn opgenomen, kunt u voor KBC Sec de «Disclosures» raadplegen op www.kbcsecurities.com/disclosures en voor KBC AM de «Algemene richtlijnen m.b.t. de beleggingsaanbevelingen van KBC Asset Management» op www.kbcam.be/aandelen.

Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel. www.kbc.be

Feiten versus andere informatie met betrekking tot beursgenoteerde bedrijven:Voor de beursgenoteerde bedrijven die in deze publicatie vermeld worden, publiceert KBC AM een aandelenfiche op zijn website. Deze aandelenfiche bestaat enerzijds uit puur feitelijke informatie en anderzijds uit de mening van de analist over dat bedrijf. Die laatste tekstgedeelten hebben een gekleurde achtergrond.

Wijzigingsfrequentie van de aanbevelingen:De analisten van KBC Asset Management volgen de gebeurtenissen in de financiële wereld op de voet. Het aandelenadvies is een conclusie van een zorgvuldige afweging van drie dimensies: het aandeel zelf, de sector waartoe het bedrijf behoort en de regio waarin het gevestigd is. Elke wijziging in één van die drie componenten kan aanleiding geven tot een advieswijziging.

De methodiek van de aanbevelingen:Een uitvoerig omschrijving van onze adviesmethodiek staat in de editie van Strategie & Accenten nummer A01 van 6 januari 2011. Deze editie is raadpleegbaar op www.kbcam.be/aandelen/adviesmethodiek. Een exemplaar van deze brochure is ook verkrijgbaar in elk KBC-kantoor.

Gebruikte foto’s: www.shutterstock.com

Redactie beëindigd op 27-06-2014

(1) Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en een sicav (société d’investissement à capital variable) zijn instel-lingen voor collectief beheer (ICB’s). Een ICB wordt doorgaans opgericht door een financiële instelling, maar vormt een onafhankelijke juridische entiteit. Een aandeel gekocht in een ICB geeft recht op een deel van het resultaat in functie van het belegde bedrag. Het belegde kapitaal kan evenwel in waarde verminderen. De belegging in een ICB laat toe om het beleggingsrisico te spreiden en de toe-gang tot de beurzen en buitenlandse markten te vergemakkelijken. Beleggingen in ICB’s worden gedekt door het beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten. Dit betekent dat een tegemoetkoming kan bekomen worden bij het beschermingsfonds ten belope van maximaal 20 000 euro indien een kredietinstelling of een beursvennootschap rechten van deelneming van ICB’s aan-houdt voor rekening van haar cliënten en deze niet kan leveren of teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Er wordt opgemerkt dat het eventuele verlies aan waarde van een ICB ten opzichte van zijn aanschaffingsprijs niet wordt gedekt door het Beschermingsfonds.

(2) Een obligatie is een schuldtitel uitgegeven door een onderneming, een overheidsinstelling of een staat, terugbetaalbaar op een datum en voor een bedrag dat op voorhand werd vastgelegd en dat een interest opbrengt.Aan een obligatie zijn er verschillende risico’s verbonden. Vele uitgevers van obligaties hebben een rating. Die geeft aan hoe waar-schijnlijk het is dat het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft, de lening zelf en de intresten daarop zal kunnen terugbetalen. Dit noemt men hun «kredietwaardigheid”.

(3) KBC-Life Multinvest is een Tak 23-levensverzekering waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Het doel van het onderliggende fonds is om een meerwaarde te realiseren, maar de netto-inventariswaarde (NIW) van dit fonds kan schommelen. Het financiële risico verbonden aan de schommelingen van de NIW van het onderliggende fonds, wordt gedragen door de verzekeringne-mer. De verzekeringsmaatschappij biedt noch een garantie voor de terugbetaling van de gestorte premies, noch een rendementsgaran-tie. Meer informatie vindt u op de productfiche, in het beheersreglement en op de financiële infofiche bij uw KBC tussenpersoon. De productfiche, het beheersreglement en de financiële infofiche zijn gratis verkrijgbaar bij KBC Verzekeringen NV met maatschappelijke zetel in België. Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België. BTW BE 0403.552.563– RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB